Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Podpisano porozumienie dotyczące nauczania przedsiębiorczości

Kosowo: Podpisano porozumienie dotyczące nauczania przedsiębiorczości

Porozumienie o rozwoju nauczania przedsiębiorczości zostało podpisane w Zagrzebiu przez wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimozę Kusari-Lilę i dyrektor Centrum Rozwoju Umiejętności Przedsiębiorczych Krajów Europy Południowo-Wschodniej (SEECEL), Efkę Heder. Porozumienie będzie obowiązywało w latach 2013 – 2016.

Celem projektu realizowanego przez SEECEL, jest wsparcie krajów Europy Południowo-Wschodniej w strukturyzacji współpracy regionalnej w zakresie rozwoju nauczania przedsiębiorczości, w ramach europejskiego Small Buisness Act.

Szacunkowa wartość projektu, realizowanego przez SEECEL w ciągu trzech lat, to 3 mln EUR. 80% tej kwoty zostanie sfinansowane z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej), a 15%  pokryje osiem państw członkowskich SEECEL (Kosowo, Albania, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja i Turcja).

Ponadto SEECEL będzie realizowało wiele przedsięwzięć, skupiając się przede wszystkim na rozwoju i tworzeniu platformy do nauczania przedsiębiorczości, wspieraniu określonych grup przedsiębiorców i tworzeniu analiz na potrzeby szkoleniowe, w celu zwiększenia konkurencyjności.

W ramach porozumienia, SEECEL zobowiązało się zdawać raport ze swojej pracy Ministerstwu Handlu i Przemysłu, a także zapraszać jego przedstawicieli na Zebraniach Komitetu Informacyjnego, które odbywać się będą dwa razy do roku.

Zdaniem minister Kusari-Lili, dzięki temu porozumieniu, SEECEL powinno się bardziej zaangażować w sprawy dotyczące edukacji w Kosowie, a poziom kształcenia zawodowego, szkolenia ludzi dorosłych oraz jakość szkolnictwa wyższego powinny wzrosnąć.

Źródło: telegrafi.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE