Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Powstanie Albańskie Centrum Studiów Strategicznych

Kosowo: Powstanie Albańskie Centrum Studiów Strategicznych

W sobotę, 24 listopada 2012 r., w Muzeum Ligii Prizreńskiej podpisano akt założycielski Albańskiego Centrum Studiów Strategicznych (Qendra Shqiptare të Studimeve Strategjike, QSHSS). Instytucja ma zrzeszać przedsiębiorców i ekspertów z wszystkich terytoriów, zamieszkanych przez Albańczyków, którzy wspólnie będą opracowywać ogólnonarodowe projekty rozwojowe.

Zdaniem inicjatorów projektu, Aziza Pollozhaniego z Maqedonii, Muhameta Mustafy z  Kosowa oraz Geriego Selenicy z Albanii, QSHSS poprzez działalność na rzecz identyfikacji, rozwoju, promocji i jedności projektów rozwojowych, odegra ważną rolę w rozwoju gospodarczym i poprawie warunków życia wszystkich obywateli albańskich, ze szczególnym naciskiem na ich integrację i współpracę gospodarczą.

Celem Centrum jest także wspieranie wzrostu gospodarczego m.in. poprzez doradztwo w zakresie poprawy parametrów makroekonomicznych, pomoc w lepszej orientacji na rynkach światowych, a także opracowanie planu poprawy sytuacji na rynku pracy oraz walki z ubóstwem.

Źródło: albinfo.ch, koha.net

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE