Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Raport Państwowej Inspekcji Pracy

Kosowo: Raport Państwowej Inspekcji Pracy

 

Prawa pracowników w Kosowie w dalszym ciągu są rażąco naruszane, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy. W sektorze prywatnym dzień pracy trwa ponad 10 godzin, a miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż minimalne ustanowione przez Radę Gospodarczo-Społeczną.

 

W 2011 r. zgłoszono 10 przypadków zgonów podczas pracy oraz 31 przypadków uszkodzeń ciała. W ciągu roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 6396 kontroli, w tym 4273 były kontrolami regularnymi, natomiast 1204 powtórzonymi. Wobec naruszeń w miejscach pracy Inspekcja nałożyła 872 środki karne, z czego w 736 przypadkach były to pisemne ostrzeżenia, a w 136 nałożono grzywny. W 99 przypadkach podmioty zatrudniające nie wypełniły zobowiązań zgodnych z decyzją Inspekcji, co skończyło się przekazaniem sprawy do sądów rejonowych.

 

Dzięki pracy Inspekcji, w 2011 r. zalegalizowano pracę 3219 pracowników, pracujących nielegalnie oraz zarejestrowano 35 podmiotów zatrudniających.

 

Źródło: zeri.info

About Maria Reptowska

KOMENTARZE