Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Realizacja pierwszych inwestycji w Brezovicy już w tym roku

Kosowo: Realizacja pierwszych inwestycji w Brezovicy już w tym roku

źródło - orainfo.com

Realizacja planu rozwoju centrum turystycznego w Brezovicy jest jednym z priorytetów władz. Mimo to, od jego przedstawienia, niewiele zrobiono w tym kierunku. Ostatnie zebranie Międzyministerialnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono wszczęcie procedur zamówień publicznych, daje jednak nadzieję na to, że proces prywatyzacji, który jest jedyną drogą do rewitalizacji kompleksu, nie będzie dłużej opóźniany.

Rozwój centrum narciarskiego jest strategicznym celem nie tylko dla gminy Shtërpca (serb. Štrpce), ale dla całego Kosowa. W latach 70., centrum należało do najlepszych ośrodków narciarskich w regionie, niestety od tego czasu nie dokonano tam żadnych inwestycji. Plan rozwoju przewiduje jego modernizację i rozbudowę, co ma pozwolić Kosowu stać się w tym zakresie konkurencją dla Macedonii i Bułgarii. Ponadto zakłada on rozbudowanie letniej oferty centrum, dzięki czemu ma stać się ono całorocznym ośrodkiem turystycznym i zapewnić miejsca pracy nie tylko w sezonie zimowym.

Mimo tak dużego potencjału i znaczenia planu, od jego zaprezentowania w lutym ubiegłego roku, nie poczyniono znacznych postępów w jego realizacji. Podjęto jedynie decyzję o zatrudnieniu wyspecjalizowanego doradcy inwestycyjnego, który jednak nie został jeszcze wybrany. Ostatnie spotkanie Międzyministerialnego Komitetu Sterującego jest więc pierwszym poważnym krokiem od dłuższego czasu.

Na spotkaniu Komisji zatwierdzono wszęcie procedur zamówień publicznych poprzez publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania do inwestowania w projekt rozwoju ośrodka w Brezovicy. Poza tym zatwierdzono, że gmina Shtërpca razem z Ministerstwem Planowania Przestrzennego zajmą się zniesieniem moratorium na budowy w pobliżu ośrodka oraz wydawaniem nowych pozwoleń na budowy w tej strefie. Komisja będzie natomiast koordynowała działania wszystkich właściwych ministerstw w celu pomocy gminie Shtërpca w rozwiązaniu problemu braku energii elektrycznej i regulacji wyciągów narciarskich.

Tymczasem publikacja zaproszenia do wyrażenia zainteresowania ukaże się 31 stycznia w kosowskich dziennikach oraz „Financial Times”, a 2 i 9 lutego w czasopiśmie „The Economist”.

 

Źródło: orainfo.com

About Maria Reptowska

KOMENTARZE