Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Rezulataty analizy „Sektor bankowy – pomoc czy bariera”

Kosowo: Rezulataty analizy „Sektor bankowy – pomoc czy bariera”

System bankowy w Kosowie – mimo ogólnego kryzysu – pozostaje stabilny i silny, jednocześnie to on stanowi jedną z głównych barier w prowadzeniu biznesu w Kosowie – wynika z analizy „Sektor bankowy – pomoc czy bariera”, która została opublikowana z inicjatywy Instytutu Riinvest oraz Kosowskiej Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Kosovo Foundation for Open Society).

Na potrzeby analizy przeprowadzono 600 ankiet małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje ona badanie aktualnego stanu systemu bankowego oraz jego wpływu na rozwój gospodarczy w kraju, skupiając się na wysokości oprocentowania oraz dostępie do usług finansowych. To właśnie utrudniony dostęp i wysokie stopy procentowe stanowią największą przeszkodę w rozwoju sektora prywatnego. Usługi oferowane przez banki komercyjne w Kosowie są najdroższe w regionie. Jak wynika z raportu, średnia stopa procentowa kredytów wynosi 14,15%, porównując – w Albanii wynosi ona 6,88%, w Czarnogórze – 9,2%, natomiast w Serbii – 11%.

Ponad 70% ankietowanych przedsiębiorstw przyznało, że usługi w systemie bankowym nie są korzystne dla rozwoju ich działalności. Tylko 12% ankietowanych zaciągnęło kredyt, a aż 74% firm w 2010 r. nie złożyło wniosku o przyznanie kredytu, podając za główną przyczynę wysokie stopy procentowe czy niewystarczające zabezpieczenia, choć kilka firm za powód podało brak wizji rozwoju.

Instytut Riinvest zaleca władzy wykonawczej w Kosowie, aby przedsięwzięła odpowiednie środki w celu polepszenia systemu prawnego, związanego z zabezpieczeniem kredytów, a także znalazła sposób na obniżenie stóp procentowych.

Minister finansów, Bedri Hamza powiedział, że cały czas prowadzone są starania w celu otwarcia rynku bankowego oraz wyeliminowania przeszkód w tej dziedzinie, przyznał jednak, że niezbędne jest zmniejszenie stóp procentowych. Podkreślił to również sekretarz Kosowiskiej Izby Gospodarczej, Berat Rukiqi.

– Stopy procentowe kredytów muszą być niższe, zwłaszcza tych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zaskakujące jest to, że w 2004 r. oprocentowanie kredytów wynosiło ok. 14,2%. A teraz mamy 2012 r. i wynosi ono średnio 14% – powiedział Rukiqi.

Z analizy wynika także, że system bankowy w Kosowie charakteryzuje się dużą obecnością kapitału zagranicznego. Jak podkreślił przedstawiciel Instytutu Riinvest, Alban Zogaj, aż 89,2% wszystkich aktywów bankowych jest zarządzanych przez banki zagraniczne.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że sektor bankowy w Kosowie przynosi duże zyski. Z raportu wynika, że w 2005 r. zysk netto banków wyniósł 13,5 mln EUR, natomiast pod koniec  2011 r. osiągnął 37 mln EUR.

Jak podaje Centralny Bank Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës), w Kosowie działa dziewięć banków komercyjnych.

 

Źródła: koha.net, orainfo.com

About Maria Reptowska

KOMENTARZE