Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Selimi odznaczony Złotym Medalem Wolności

Kosowo: Selimi odznaczony Złotym Medalem Wolności

Podczas ceremonii zorganizowanej w Kancelarii Prezydent Kosowa, głowa państwa Atifete Jahjaga odznaczyła pełniącego dotychczas służbę na stanowisku dowódcy Sił Bezpieczeństwa Kosowa, generała dywizji Sylejmana Selimiego*, Złotym Medalem Wolności. Prezydent Jahjaga udekorowała gen. Selimiego medalem za znamienite zasługi na rzecz wolnego i niepodległego Kosowa.
Decyzja o nadaniu odznaczenia została podjęta na podstawie art. 84 pkt. 28 Konstytucji Republiki Kosowa, który stanowi, że Prezydent Republiki Kosowa nadaje medale, odznaczenia oraz nagrody zgodnie z prawem, jak również na podstawie ustawy o odznaczeniach, orderach i tytułach honorowych i procedurach ich przyznawania, o których mowa w pkt. 3, 4, 6, 35, 39 i 41.
Złotym Medalem Wolności mogą być odznaczeni zarówno obywatele Kosowa, ale także obcokrajowcy za wkład w obronę wolności Kosowa.

Tekst: botasot.info, tłum. i red. Grzegorz Kacprzyk

Przyp.red.:
*Przed objęciem dowództwa nad Siłami Bezpieczeństwa Kosowa [Forca e Sigurisё së Kosovёs – przyp.red.] sprawował on funkcję komendanta Korpusu Obrony Kosowa [Trupat e Mbrojtjes sё Kosovës – przyp. red.]. Dnia 19. grudnia 2008 r. Selimi został mianowany na dowódcę SBK przez premiera Hashima Thaçiego. (en.wikipedia.org)

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE