Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo, Serbia, Albania: Różne wersje tych samych dziejów

Kosowo, Serbia, Albania: Różne wersje tych samych dziejów

Porównanie sposobów przedstawienia historii Kosowa w podręcznikach historii obowiązujących w szkołach w Albanii, Kosowie i Serbii, w zakresie zarówno treści, jak i formy, jest celem projektu realizowanego przez politologa Shkëlzena Gashiego. Raport ma zostać opublikowany na początku kwietnia, ukaże się w języku albańskim, angielskim i serbskim.

Główną inspiracją do porównania podręczników do historii w części dotyczącej Kosowa w trzech krajach objętych badaniem były istotne różnice faktograficzne, tłumaczy Gashi, który nad książkami spędził niemal pół roku.

– Tego typu różnic można się było spodziewać – Serbskie podręczniki do historii nie poświęcają Kosowu wiele miejsca – mówi Gashi. – Poza okresem 1912/1913 Kosowo jest wymieniane bardzo rzadko, ponieważ, jak wywnioskowałem z map opublikowanych w tych tekstach, było ono zawsze traktowane jako nierozłączna część Serbii.

Szczególnie jednostronnie, zarówno w podręcznikach albańskich, jak i serbskich, zostały przedstawione wydarzenia z lat ostatniej wojny.

– Oczywiście, szczególny nacisk jest położony na ostatnią wojnę w Kosowie z lat 1998-1999 – mówi Gashi. – W serbskich podręcznikach do historii nigdzie nie znajdziemy wzmianki o zbrodniach serbskich przeciwko Albańczykom, podobnie jak w kosowskich podręcznikach nie wspomina się o zbrodniach wobec Serbów.

Kolejną różnicą jest język wypowiedzi. W tekstach dotyczących Albanii i Kosowa autorzy posługują się ostrym językiem i nie używają żadnych argumentów na poparcie przytaczanych treści, podczas gdy teksty albańskie są bardziej wyważone, ocenia Gashi.

Publikacja końcowa będzie zawierała pięć rozdziałów, i zostanie przetłumaczona na języki angielski i serbski. Pierwsza część, „Kosowo 1912/1913″, poświęcona będzie włączenie Kosowa do Serbii. Druga opisywać będzie kraj w czasie pierwszej wojny światowej i w okresie międzywojennym. W rozdziale trzecim zatytułowanym „Kosowo w Jugosławii 1945-1992″ znajdziemy informacje odnoszące się do II wojny światowej i czasów socjalistycznej Jugosławii, utworzenia partii kosowskich Albańczyków Demokratyczna Liga Kosowa (LDK), czy referendum z 1991 r.

Rozdział czwarty „Wojna w Kosowie 1998-1999″ będzie z pewnością najbardziej kontrowersyjny, dotyczyć będzie bowiem przebiegu konfliktu zbrojnego, konferencji w Rambouillet i interwencji NATO. Ostatni rozdział „Niepodległość Kosowa” zawierać będzie informacje dotyczące deklaracji niepodległości, Planu Ahtisaariego i opinii Międzynarodowego Trybunały Sprawiedliwości.

Na dokumencie praca się jednak nie skończy, zapowiedział Gashi, a kolejnym celem będzie dystrybucja raportu i jego prezentacja w mediach wszystkich trzech krajów.

Krytyka treści podręczników szkolnych adresowana będzie w istocie do ich twórców, urzędników ministerstw edukacji Albanii, Kosowa i Serbii, oraz – szerzej – do nauczycieli historii w szkołach podstawowych i średnich oraz ogółu opinii publicznej.

– Raport zostanie opublikowany w gazetach w Kosowie, Albanii i – miejmy nadzieję także w Serbii – powiedział autor.

Książka powstanie przy wsparciu finansowym Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) i zostanie opublikowana przez Kosovar Association for Humar and Children’s Rights (KAHCR) i Kosovo Education Center (KEC).

 

Źródło: Botasot.info

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE