Home / Gospodarka / Energetyka / Kosowo: Wizyta przedstawiciela Banku Światowego

Kosowo: Wizyta przedstawiciela Banku Światowego

– Bank Światowy jest gotów wesprzeć realizację projektów rządowych w Kosowie, w szczególności budowę nowej elektrowni cieplnej, odbudowę elektrowni Kosowo B,  zamknięcie bloku A oraz wzrost znaczenia źródeł energii odnawialnej dla energetyki w Kosowie, a także wspomóc rozwój ekonomiczny i tworzenie nowych miejsc pracy i w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia i poprawy warunków życia mieszkańców. Przygotowywana jest także Strategia Partnerstwa z Kosowem, która ma być spójna z projektami rządowymi i zakłada podjęcie współpracy z sektorem prywatnym, zwłaszcza w zakresie spadku bezrobocia i wzrostu znaczenia rozwoju gospodarczego oraz zarządzania środowiskiem, powiedział wiceprezes Banku Światowego Philippe Le Houérou w czasie swojej kilkudniowej wizyty w Kosowie.

Ponadto wyraził zadowolenie z wyników dotychczasowych inwestycji Banku Światowego w zakresie edukacji i mówił o projektach rozwoju rolnictwa, nawadniania gruntów oraz zapewnienia wodny pitnej. Dodał także, że podstawą rozwoju energetycznego Kosowa powinien być węgiel.

W czasie swojej wizyty w Kosowie, Philippe Le Houérou spotkał się z prezydent Kosowa, Atifete Jahjagą, przewodniczącym Zgromadzenia Kosowa, Jakupem Krasniqim oraz ministrem rozwoju ekonomicznego, Besimem Beqajem.

Źródło: kosova-sot.info, ekonomia-ks.com, rtv21.tv

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE