Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Wzrost podatku dochodowego do 9% z 5%

Kosowo: Wzrost podatku dochodowego do 9% z 5%

Od 1 lipca stawka podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorstwa usługowe, specjalistów, rzemieślników i od usług rozrywkowych i rekreacyjnych wzrosła do 9% z obecnych 5%, wynika z ustawy przyjętej przez kosowski parlament 3 maja br. Zmiana ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony biznesu i księgowych zarówno odnośnie do jej istoty, jak i trybu wprowadzenia.

Radykalne podniesienie stawki podatkowej będzie stanowić barierę dla biznesu, uważają przedsiębiorcy, krytykując przy tym brak dialogu z Ministerstwem Finansów, które powinno skonsultować się przed wprowadzeniem takich zmian.

- Taki wzrost podatku to duże obciążenie dla przedsiębiorstw. Jeśli uchwala się takie ustawy, należy pamiętać, aby wzrost podatków następował stopniowo – podkreślił przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej (Oda Ekonomike e Kosovës, OEK), Safet Gërxhaliu.

Przedsiębiorcy, a także księgowi, narzekają również na brak odpowiedniej informacji ze strony Urzędu Skarbowego (Administrata Tatimore e Kosovës, ATK) na temat ostatnich zmian ustawowych. Twierdzą, że zostały one opublikowane na stronie urzędu 15 czerwca, natomiast Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów w Kosowie poinformowało o tym swoich członków drogą mailową dopiero 4 lipca, czyli 3 dni po wejściu zmian w życie.

Urzędnik ATK, Sakip Imeri odpiera zarzuty, twierdząc, że w czerwcu były organizowane seminaria informujące o zmianach w ustawach. Poza tym, mimo iż weszły one w życie 1 lipca, pierwsze deklaracje podatkowe będą składane dopiero 15 października br.

Zamieszanie wynika m.in. z tego, że zgodnie z procedurą ustawa miała wejść w życie 15 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, jednak publikacja ta do dziś nie nastąpiła.  Mimo to Urząd Skarbowy oświadczył, że nowe stawki podatkowe obowiązują od 1 lipca br.

Podstawą prawną do zmiany stawki podatkowej jest ustawa o zmianie i uzupełnieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr 03/L-161) oraz ustawy o zmianie i uzupełnieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr 03/Z-162). Wykonawcą jest kosowski Urząd Skarbowy.

Teksty ustaw w języku albańskim 1, 2, angielskim 1, 2 i serbskim 1, 2.

 

Źródło: zeri.info

About Maria Reptowska

KOMENTARZE