Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Zawłaszczone przez rząd zarządy działają na szkodę spółek

Kosowo: Zawłaszczone przez rząd zarządy działają na szkodę spółek

Rząd Kosowa zawłaszczył proces obsadzania stanowisk członków zarządów spółek publicznych, co przyczyniło się do osłabienia wyników tych spółek, a najlepszym przykładem są spółka pocztowa i telekomunikacyjna PTK (Posta dhe Telekomi i Kosovës) i dystrybutor energii KEK (Korporata Energjetike e Kosovës), uważają przedstawiciele pracowników, społeczeństwa obywatelskiego, oraz ekonomiści.

– Członkowie zarządów są przedstawicielami partii rządzącej i praktycznie wszystkie ich działania są realizacją zobowiązań politycznych – mówi Avni Zogiani z organizacji Çohu dodając, że jest to działanie na szkodę państwa.

Przykładami takiej działalności są PTK i KEK, których zarządy z politycznego nadania wpłynęły na niewłaściwe ich funkcjonowanie, dodaje.

Podobnego zdania jest dyrektor wykonawczy w Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale) Ibrahim Rexhepi, który podkreśla, że dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych realizują cele polityczne władz, a nie interesy spółek, którymi kierują. Nie dziwi zatem, że zmonopolizowanie procesu członków zarządów pogorszyła wyniki tych spółek.

W obecnej sytuacji nie da się zostać członkiem zarządu spółki państwowej bez poparcia ze strony partii politycznych, a procedury rekrutacji odbywają się z naruszeniem prawa, uważa członek Rady Ekonomii Społecznej (Këshilli Ekonomik Social) Ali Dragusha.

Szans na zmianę tego stanu rzeczy Dragusha upatruje w zmianach prawa zwiększający odpowiedzialność dyrektorów za podejmowane decyzje, a także zaostrzeniu odpowiednich regulacji, uważa Dragusha.

W Kosowie rady nadzorcze firm państwowych składają się z pięciu lub siedmiu członków, z których przynajmniej jeden musi reprezentować mniejszość etniczną, wynika z obowiązującej Ustawy o przedsiębiorstwach publicznych (Ligji për ndërmarrjet publike). Członkowie zarządu wybierani są na okres trzech lat.

 

Źródło: Evropa e Lirë

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE