Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Zielone światło dla poprawek do konstytucji

Kosowo: Zielone światło dla poprawek do konstytucji

Trybunał Konstytucyjny Kosowa pozytywnie ocenił 21 z 22 poprawek, zaproponowanych w celu usunięcia z konstytucji wszystkich artykułów dotyczących zakresu uprawnień międzynarodowej obecności cywilnej.

31 stycznia br. parlament Kosowa zatwierdził rezolucję wzywającą do zakończenia nadzorowania niepodległości Kosowa przez Międzynarodową Grupę Sterującą (ISG) do końca 2012 r. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego była ocena, czy przewidziane zmiany nie naruszają praw lub podstawowych wolności zagwarantowanych w konstytucji.

Największa część poprawek dotyczy zmian w rozdziałach XIII i XIV, które obejmują odpowiednio przepisy końcowe oraz przejściowe. Trybunał ocenił, że jedynie poprawka nr 17, odnosząca się do artykułu 156, który mówi o uchodźcach i przesiedleńcach wewnętrznych, narusza prawa i podstawowe wolności człowieka.

Trybunał przyjął propozycję usunięcia artykułu 148, który gwarantuje 20 miejsc w parlamencie Kosowa – 10 dla mniejszości serbskiej oraz 10 dla pozostałych mniejszości. Przyjęcie poprawek sprawiłoby także, że dziewięcioosobowy Trybunał Konstytucyjny, w którym zasiada obecnie trzech międzynarodowych sędziów, składałby się z samych Kosowarów. Takiego pochodzenia miałby być także audytor generalny Kosowa, który nie będzie już wybierany przez szefa Międzynarodowego Biura Cywilnego (ICO). Mandaty wszystkich urzędników, które zostały nadane przez szefa ICO, byłyby ważne do ich wygaśnięcia, a oni mogliby do tego czasu korzystać ze wszystkich przywilejów i immunitetu.

Wniosek rządu o dokonanie zmian w konstytucji nie zostanie jednak złożony w parlamencie przed wrześniem tego roku, kiedy to oczekuje się, że Międzynarodowa Grupa Sterująca (ISG) podejmie decyzję o zamknięciu Międzynarodowego Biura Cywilnego (ICO) oraz zlikwidowania stanowiska Międzynarodowego Przedstawiciela Cywilnego (ICR), które pełni teraz Pieter Feith.

Złożona z 25 członków Międzynarodowa Grupa Sterująca spotkała się w styczniu br. w Wiedniu, zapowiadając wtedy, że z końcem 2012 r. zakończy nadzorowanie niepodległości Kosowa. Grupa zatwierdziła dwutorową strategię przeprowadzenia tego procesu, wymagając najpierw od rządu Kosowa zwiększenia gwarancji w takich dziedzinach jak decentralizacja, prawa społeczne, dziedzictwo kulturowe oraz rozliczenie się z przeszłością.

Ocena rządowej propozycji zmian w konstytucji w języku albańskim, angielskim, serbskim i tureckim.

 

Źródło: gazetajnk.com, kosovain.eu

 

About Maria Reptowska

KOMENTARZE