Home / Bałkany / Bułgaria / Kryzys bankowy w Bułgarii
pressdaily.bg

Kryzys bankowy w Bułgarii

Od czerwca grozi Bułgarii powtórka z 1996 roku, kiedy to w wyniku bankructwa 14-stu banków doszło do poważnego kryzysu gospodarczego. W ubiegły piątek czwarty co do wielkości Bank w Bułgarii KTB (Korporacyjny Bank Handlowy) ogłosił niewypłacalność i został pozbawiony licencji. Już 20 czerwca bank został objęty specjalnym nadzorem, a jego klienci utracili dostęp do kont, co było następstwem braku płynności finansowej instytucji.

Aktywa KTB pod koniec 2013 r. wynosiły 3,7 mld EUR, z czego 2/3 stanowi własność osób fizycznych. Dochodzenie w sprawie obecnej kondycji finansowej banku wciąż trwa. Klienci otrzymają zwrot depozytów w wysokości do 100 tys. EUR, pochodzących z funduszu gwarancyjnego oraz budżetu państwa. Konta mają zostać odblokowane w najbliższy poniedziałek.

– Jednym z głównych problemów jest kwestia niegwarantowanych środków, należących zarówno do państwowych oraz prywatnych firm, jak i osób fizycznych. Rozwiązanie tego problemu musi być oparte na bilansie interesów podatników, państwa oraz biznesu. – stwierdził deputowany z ramienia rządowej Koalicji na rzecz Bułgarii, Rumen Geczew.

W środę po pierwszym czytaniu Zgromadzenie Narodowe przyjęło poprawkę do kodeksu karnego, która ma zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. „Każdy, kto rozprzestrzenia wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje o banku lub instytucjach finansowych, bądź inne informacje, które mogą prowadzić do wzbudzania zamętu i strachu wśród ludności, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Jeżeli taka działalność przyczyniła się do strat drugiej osobie lub przyniosła nielegalny dochód o znacznej wartości, przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 5 do 10 lat oraz grzywna w wysokości od 5 do 10 tys. lewa (ok. 2,5-5,1 tys. EUR – przyp. red.).” – głosi pełny tekst poprawki.

Równocześnie państwo bułgarskie zwróci się o pomoc międzynarodową w śledzeniu przestępstw w systemie bankowym oraz w ustaleniu faktycznego stanu KTB. W ostatnich dniach z siedziby banku zniknęła dokumentacja o kredytach w wysokości ok. 1,8 mld EUR, a ok. 106 mln EUR zostało wywiezionych w gotówce. Do tej pory aresztowano cztery osoby m.in. dyrektora banku, Orlina Rusewa, który przebywał na terenie Austrii, oraz główną kasjerkę, Margaritę Petrową.

Kryzys bankowy odbił się bezpośrednio na gospodarce państwa. Rząd zadecydował o podniesieniu progu deficytu budżetowego z 1,8% do 3%, wprowadzeniu daleko idących zmiana w budżecie państwa oraz zwiększeniu wysokości długu publicznego.

Rząd oraz parlament mają jednak niewiele czasu na rozwiązaniu wszystkich spraw związanych z kryzysem bankowym. Pod koniec lipca Zgromadzenie Narodowe ma zostać rozwiązane, a 6 sierpnia rząd tymczasowy zastąpi gabinet Płamena Oreszarskiego. Na 5 października przewidziano przedterminowe wybory parlamentarne. Niewątpliwie, zaistniały kryzys będzie miał znaczący wpływ na ich wyniki.

Źródło: trud.bg, business.actualno.com, dnes.dir.bg.

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE