Home / Bałkany / Grecja / Kryzys odesłał Grecję do roku 2000

Kryzys odesłał Grecję do roku 2000

Brytyjski tygodnik „The Economist” dokonał przeglądu ekonomicznego, w którym wyciągnięto wniosek iż Grecja cofa się o dwanaście lat.

Na podstawie ekonomicznego wskaźnika Proust’a, który liczy stracony finansowo czas dla każdego kraju, kryzys który wybuchł w Grecji, cofnął ten kraj do poziomu z 2000 roku. Wskaźnik ocenia siedem kluczowych parametrów ekonomicznych i pokazuje, że Irlandia, Portugalia, Hiszpania i Włochy straciły siedem lat, Wielka Brytania osiem, a Stany Zjednoczone dziesięć. Siedem wskaźników jest podzielonych na trzy kategorie. Pierwsza składa się z własności gospodarstw domowych, cen akcji, obligacji i cen mieszkaniowych, druga – z rocznej produkcji i konsumpcji prywatnej, a trzecia – z płac realnych i bezrobocia.

Stracony finansowo czas na zegarze każdego kraju pokazuje średnią wszystkich wskaźników.

Orientacyjnie w przypadku Grecji wskazuje, że ceny akcji były wyższe w 1992 roku, dlatego też w tym sektorze Grecja straciła 20 lat. Płace realne spadły poniżej poziomu z 2004 roku, a bezrobocie powróciło do początku 1990 roku

 

Tekst: news247.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE