Home / Społeczeństwo / Książka o współczesnym chorwackim filmie w światowej dystrybucji

Książka o współczesnym chorwackim filmie w światowej dystrybucji

W ślad za chorwackim filmem, który coraz częściej gości na światowych festiwalach, w świat ruszyła niedawno pierwsza książka o współczesnym chorwackim filmie. Książka jest w języku angielskim i nosi tytuł „In Contrast: Croatian Film Today”, a przy jej wydaniu wspólnie pracowali Chorwacki Związek Filmowy [Hrvatski filmski savez] i amerykańskie wydawnictwo Berghahn Books, które zajmie się też światową dystrybucją wydania. Książka została współfinansowana przez amerykański National Endowment for the Humanities i Chorwackie Centrum Audiowizualne [Hrvatski audiovizualni centar].

„In Contrast: Croatian Film Today” to zbiór esejów, analiz, opinii i wywiadów z chorwackimi reżyserami. Proponuje kompleksowe i wieloaspektowe spojrzenie na chorwacką scenę filmową, która ze względu na bariery polityczne, ekonomiczne i językowe była do tej pory niedostępna dla zagranicznego czytelnika.

W książce zebrano wypowiedzi uznanych ekspertów, którzy badają film chorwacki z różnej perspektywy, odkrywając nie tylko jego najnowszą historię, od momentu istnienia Chorwacji jako odrębnego państwa po rozpadzie Jugosławii, ale też ukazując rozwój filmu w czasie istnienia federacji. Zapoznając czytelnika ze skomplikowaną sytuacją polityczną i artystyczną, autorzy omawiają różne rodzaje filmu, od animacji, po film dokumentalny i fabularny. Zajmują się kwestiami stylu, przekazu, problemem tożsamości narodowej oraz zagadnieniami związanymi z recepcją chorwackiego filmu w kraju i za granicą.

 

Źródło: culturnet.hr

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE