Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Kwestia Bałkanów Zachodnich podczas GLOBSEC 2012

Kwestia Bałkanów Zachodnich podczas GLOBSEC 2012

W dniach 12-14 kwietnia br. w Bratysławie zorganizowano VII międzynarodowe forum bezpieczeństwa globalnego GLOBSEC 2012. Podczas tegorocznego forum, poświęconego światowym wyzwaniom dla bezpieczeństwa międzynarodowego, omówiono m.in. kwestie integracji państw Bałkanów Zachodnich ze strukturami transatlantyckim. Wśród panelistów reprezentujących ten region znaleźli się prezydent Słowenii Danilo Turk, prezydent Chorwacji Ivo Josipović, premier Czarnogóry Igor Lukšić, minister spraw zagranicznych Macedonii Nikola Poposki, minister spraw zagranicznych Albanii Edmond Haxhinasto i przewodnicząca Belgradzkiego Funduszu Politycznej Doskonałości Sonja Liht.
Forum GLOBSEC 2012 stało się kolejnym miejscem potwierdzenia słów o konieczności wprowadzenia „nowej jakości” podczas kolejnych rozszerzeń UE, tym razem na państwa Bałkanów Zachodnich. Biorący udział w dyskusji nt. integracji europejskiej regionu, zgodzili się, że konieczność ta jest spowodowana przede wszystkim spadkiem wiarygodności procesu integracji, wynikającym ze zmiany dotychczasowych wymagań – cele postawione przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej nie mogą być takie same dla Bałkanów. I choć rządy w państwach regionu są tego świadome, to często podkreślają brak wsparcia ze strony Brukseli w impasie sporów, takich jak ten między Serbią i Kosowem oraz Grecją i Macedonią. Ponadto, paneliści zauważyli, że idealną sytuacją dla regionu byłoby otwarcie przez wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich rozmów akcesyjnych z UE do 2014 r., w setną rocznicę I wojny światowej, która rozpoczęła się właśnie na tym terenie. Doceniono jednocześnie postęp, jaki dokonał się w tych państwach w ciągu ostatnich trzynastu lat, czyli od zakończenia wojny w 1999 r. – wpływ na niego miały przede wszystkim inicjatywy regionalne, uruchamiane w celu wzmocnienia współpracy regionu w dziedzinie gospodarki, polityki i kultury.
Na znaczenie współpracy regionalnej wskazywał szczególnie prezydent Josipović, który zauważył, że choć skomplikowane relacje z sąsiadami są dziedzictwem wojny, to nie należy rezygnować z dialogu i kierować się poczuciem odpowiedzialności. Podkreślił także znaczenie UE i NATO w procesie transformacji regionu. Za przykład udanych reform w związku z integracją z tymi strukturami podał Chorwację, będącą członkiem Sojuszu od 2009 r. oraz oczekującą na pełne członkostwo w Unii 1 lipca 2013 r. Jako że GLOBSEC 2012 został zorganizowany w przededniu majowego szczytu NATO, wiele uwagi poświęcono także oficjalnym kandydatom do członkostwa w Sojuszu – Czarnogórze i Macedonii.
O wadze bratysławskich rozmów i ustaleń świadczy przede wszystkim ranga GLOBSEC, który jest jednym z najistotniejszych regionalnych i światowych przedsięwzięć w sferze polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, skupiającym wpływowych przedstawicieli świata polityki i nauki. Natomiast ilość dyskusji poświęconych Bałkanom Zachodnim świadczy o tym, że bezpieczeństwo w tym regionie wciąż jest jednym z filarów bezpieczeństwa europejskiego i globalnego.

Źródło: globsec.org

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE