Home / Bałkany / Chorwacja / Lekarze emigrują z Chorwacji
Lekarze w Chorwacji - jutarnji.hr

Lekarze emigrują z Chorwacji

Aż 36 chorwackich lekarzy wyjechało do pracy w krajach UE w samym tylko lipcu b.r., czyli w pierwszym miesiącu członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej. Podobna liczba lekarzy specjalistów opuściła ten bałkański kraj w ciągu całego roku 2012. Jeśli w kolejnych miesiącach taki trend się utrzyma, w ciągu roku z Chorwacji wyjechać może tyle samo lekarzy, ile w tym samy okresie otrzyma dyplom ukończenia studiów medycznych.

Chorwackich lekarzy do emigracji zarobkowej do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich przekonują przede wszystkim atrakcyjne warunki finansowe i socjalne zapewniane pracującym tam specjalistom.

Członkowie Chorwackiego Towarzystwa Lekarskiego [Hrvatski liječnički zbor – HLZ] i Chorwackiej Naczelnej Izby Lekarskiej [Hrvatska liječnička komora – HLK] są zaniepokojeni masowa emigracją lekarzy, tym bardziej, że przed lipcem 2013 r. w tamtejszej służbie zdrowia brakowało co najmniej 1200 specjalistów.

- Niestety, kształcimy lekarzy, po czym najlepszych wypuszczamy, żeby wyjechali z Chorwacji. To nieodwracalna utrata kapitału intelektualnego i ten trend należy szybko zatrzymać. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni „importować” lekarzy, co z pewnością nie jest dobre – stwierdził dziekan Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Zagrzebiu, prof. Davor Miličić. Jeśli chodzi o zatrudnianie zagranicznych lekarzy w Chorwacji, w całym roku 2012 pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza przyznano w Chorwacji zaledwie około 10 obcokrajowcom, z czego większość uzyskała wcześniej chorwackie obywatelstwo.

- Pośród tych, którzy chcą wyjechać zagranicę, połowa to lekarze którzy po zdobyciu dyplomu nie mogli zrobić specjalizacji, a drugą połowę stanowią ci, których w chorwackiej służbie zdrowia brakuje najbardziej, czyli chirurdzy i anestezjolodzy – powiedział przewodniczący Chorwackiej Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Hrvoje Minigo.

Coraz poważniejszym problemem staje się starzenie się chorwackich lekarzy specjalistów – obecnie średnia wieku w tej grupie zawodowej wynosi 55 lat, a z braku młodych następców pracować musi ponad 500 lekarzy którzy ukończyli 65. rok życia, wśród których zdarzają się osoby ponad 70-letnie. Rocznie na emeryturę w tym kraju odchodzi ponad 450 lekarzy. Średnia wieku wszystkich pracowników służby zdrowia w Chorwacji to około 49 lat – o 6 lat więcej niż w roku 1995.

Chorwackie media pisząc o emigracji zarobkowej młodych i wykształconych mieszkańców tego nowego kraju UE przywołują przykład Polski, z której w roku akcesji do Unii wyjechało około 2500 lekarzy, a obecnie liczba emigrujących specjalistów sięga 600 osób rocznie.

Źródło: jutarnji.hr

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE