Home / Baklava / Letnie szkoły językowe na Bałkanach – część pierwsza
studenci

Letnie szkoły językowe na Bałkanach – część pierwsza

SERBIA

Belgrade Summer School of Serbian Language

Letnia szkoła języka serbskiego przy uniwersytecie belgradzkim zajęcia rozpoczyna w czerwcu, a kończy we wrześniu. Minimalny czas trwania kursu to dwa tygodnie, najdłuższy zaś trwa trzy miesiące. Daty rozpoczęcia cykli zajęć: 9 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września.

Kursy mają zróżnicowane stopnie trudności, od zajęć dla początkujących po te dla zaawansowanych. Do poszczególnych grup kursanci przydzielani są po napisaniu testu poziomującego. Spotkania odbywają się codziennie. W dni robocze trwają one od 9:00 do 14:30 (wraz z przerwami), w weekendy od 9:00 do 12:20. Lekcje w te są jednak dodatkowo płatne. Jeżeli chcemy uzyskać certyfikat potwierdzający zakończenie kursu nie możemy mieć więcej niż 10% nieobecności. Szkoła językowa organizuje również wycieczki fakultatywne.

Zakwaterowanie trzeba zorganizować sobie na własną rękę, więc do kosztów kursu dochodzą również koszty utrzymania. Na stronie internetowej podane są przykładowe ceny wynajmu pokoi w hostelach położonych niedaleko centrum.

Cennik, w którym uwzględnione są ceny kursów również widnieje na stronie internetowej. Przy wyznaczaniu ceny kierowano się nie tylko długością pobytu kursanta, ale też liczbą godzin przeznaczonych na zajęcia, które chce on wyrobić (od 20 do 30h). Zgłoszenia składamy internetowo do końca kwietnia.

http://www.srpskijezik.edu.rs/index.php?id=2200&jzk=en

Summer School of Serbian Language and Culture, Valjevo

Podobnie , jak kurs organizowany w Belgradzie tak i ten przeznaczony jest dla osób, które władają językiem na różnych poziomach. W tym przypadku jednak kursanci otrzymują zakwaterowanie u lokalnych mieszkańców. Oczywiście istnieje możliwość wynajęcia pokoju w hotelu, wystarczy tylko odpowiednio wcześnie dać znać organizatorom, że rezygnuje się z zagwarantowanego lokum.

Oprócz zajęć językowych organizowane są również wykłady, warsztaty i wycieczki, które pomogę uczestnikom poznać i zrozumieć serbskie tradycje i kulturę.

Poszczególne terminy kursów to: 19 lipca – w tym przypadku możemy zdecydować się na kurs trwający trzy, lub sześć tygodni; 9 września- kurs trwający trzy tygodnie

Trzy tygodnie spędzone w Valjevie wyniosą nas 695€, natomiast sześć 1340€. Dokładnie rozpisany kosztorys znajdziemy na stronie internetowej: http://www.srpskijezik.edu.rs/index.php?id=2100&jzk=en

Jeżeli uda nam się zarejestrować do końca marca otrzymamy rabat. Ostateczny termin i forma składania zgłoszeń uczestnictwa są takie same jak w przypadku kursu w Belgradzie, ponieważ zajmuje się nimi ten sam organizator.

Bułgaria

Bulgarian Language Summer School 2014

New Bulgarian University prywatna szkoła wyższa z siedzibą w Sofii organizuje kurs języka i kultury bułgarskiej w okresie od 14 lipca do 3 sierpnia. W programie kursu przewidziane jest 90 godzin intensywnej nauki języka w tym 30 godzin podczas zajęć w terenie. Kurs skierowany jest do osób, które dopiero chcą nauczyć się bułgarskiego, ale i dla tych, którzy już biegle nim władają i chcą podszkolić swoje umiejętności. Każdy z kursantów trafi na wykłady przystosowane do poziomu wiedzy. Przydział do grup poprzedzony jest testem poziomującym. Koszt kursu wynosi 350 euro. Cena ta zawiera w sobie również koszt materiałów i podręczników niezbędnych podczas zajęć. W planach są również prelekcje poświęcone kulturze Bułgarii, dotyczące np. kinematografii, muzyki, czy kuchni. Zakwaterowanie uczestnicy zajęć muszą zagwarantować sobie sami, podobnie z ubezpieczeniem zdrowotnym, czy wyżywieniem. Rejestrować należy się do 30 maja, natomiast zapłatę należy uiścić do 30 czerwca.

http://blss.nbu.bg/

Chorwacja

W Chorwacji Letnia Uniwersytecka Szkoła Kultury i Języka Chorwackiego działa przy przy uniwersytecie w Zagrzebiu. Zajęcia przeznaczone są dla młodych Chorwatów i zagranicznych studentów, którzy chcą nauczyć się języka i poszerzać swoją wiedzę na temat kultury Chorwacji. Warunkiem uczestnictwa w wykładach jest ukończenie 17 roku życia i uiszczenie stosownej opłaty.

Kurs obejmuje 120 godzin, podzielonych na jednostki lekcyjne trwające czterdzieści pięć minut. Aby zostać dopuszczonym do końcowego egzaminu należy uczestniczyć w 105 obowiązkowych godzinach zajęć. Pozostałe 15 to nieobowiązkowe wycieczki fakultatywne np. do Parku Narodowego Jezior Plitwickich.

Uczestnicy kursu dzieleni są na grupy w oparciu o kilkuetapowy sprawdzian umiejętności. Na początku należy za pośrednictwem internetu wypełnić krótki test, który dostaniemy mailem po zarejestrowaniu się na zajęcia. W wiadomości znajduje się też krótki temat, na podstawie którego trzeba napisać krótki esej. Gotowe prace trzeba odesłać nie później niż do 6 czerwca. Osoby, które zaczynają naukę chorwackiego od podstaw, wysyłają maila w języku angielskim informującego o poziomie znajomości języka. 21 czerwca, czyli w dzień rozpoczęcia kursu każdy z uczestników odbędzie krótką rozmowę z jednym z nauczycieli. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji kadra dokona podziału na grupy zajęciowe. Składać się one będą z nie więcej niż 12 osób. Nabyta podczas wykładów wiedza będzie sprawdzana za pomocą cotygodniowych testów, oraz finalnego- składającego się z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Zgłoszenia należy składać do 19 maja. Opłata za kurs wynosi 720 euro za część językową i 250 euro za część ”kulturalną”, czyli opłaty za uczestnictwo w wycieczkach, bilety do muzeów i galerii.

Zakwaterowanie jest możliwe na kampusie Cvetna naselje w dwuosobowych pokojach. Koszt to 1460 kuna za osobę. Uczestnicy kursu będą mogli korzystać również z akademickiej stołówki, jednak tylko do 15 lipca.

Zajęcia trwają od 21 czerwca do 18 lipca. Kurs kończy się uroczystym wręczeniem dyplomów.

http://international.unizg.hr/international_students/learn_croatian/university_school_of_croatian_language_and_culture

Grecja

W Grecji letnia szkoła działa min. przy Aristole University of Thessaloniki. Koszt udziału w zajęciach organizowanych przez tę placówkę to 2000 euro. W cenę wliczone jest zakwaterowanie w hotelu (Grand Hotel Palace), pełne wyżywienie i ubezpieczenie zdrowotne. Kurs trwa cztery tygodnie i podzielony jest na bloki tematyczne. W momencie gdy zdecydujemy się na uczestnictwo w zajęciach musimy wpłacić zaliczkę 1000 euro. Resztę kwoty należy wpłacić do 1 lipca. Istotnym faktem jest, że wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi. Organizatorzy zapewniają opieką wykwalifikowanych nauczycieli, specjalizujących się w nauczaniu grackiego, jako obcego języka. Zajęcia mają odbywać się w małych grupach, na zróżnicowanym poziomie. Od podstawowego, do zaawansowanego. Przewidziane są również wycieczki, oraz wykłady dotyczące starożytnej i współczesnej Grecji.

Turcja

Boğaziçi University organizuje letnią szkołę językową dla studentów w okresie od 15 czerwca do 5 sierpnia. Koszt uczestnictwa w tym przedsięwzięciu to 6,995$. Kwota ta zawiera w sobie opłaty za zakwaterowanie i ubezpieczenie zdrowotne. Zajęcia dostosowane będą do poziomu znajomości języka jaki reprezentowanych przez uczestników. Nauczyciele to kadra specjalizująca się w nauczaniu obcokrajowców języka tureckiego. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą internetową do 10 marca, natomiast 750 $ zaliczki do 12 maja.

http://www.iesabroad.org/files/courses/node%2C%2073036%2C%20edit/brochure.pdf

http://www.boun.edu.tr/en-US/Content/Staff/Announcements_for_Personnel.aspx?LoadModule=News&NewsID=106&Filter=true

About Alicja Kossek

Studentka Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Oczarowana Bałkanami, ale szczególnie bliska jest jej kultura i tradycje i Serbów. Uwielbia podróże, dobre kino, powieści kryminalne. Marzy o domku w Chorwacji, z którego będzie rozciągał się piękny widok na Adriatyk.
KOMENTARZE