Home / Społeczeństwo / Liczba mieszkańców Serbii sukcesywnie maleje

Liczba mieszkańców Serbii sukcesywnie maleje

Dodatni przyrost naturalny w Serbii w 2011 r. odnotowano tylko w siedmiu gminach, są to: stołeczna gmina Grocka, Nowy Sad, Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Bujanovac i Preševo. Wartość ta była zerowa w belgradzkiej gminie Zvezdara, podczas gdy wszystkie pozostałe serbskie gminy odnotowały w ubiegłym roku ujemny przyrost naturalny. Zgodnie z danymi statystycznymi, w całym kraju współczynnik urodzeń wyniósł 9 proc., a współczynnik zgonów 14,2 proc, co oznacza, że ubytek naturalny osiągnął poziom -5,2 proc, a liczba mieszkańców zmniejszyła się o 32 683 osoby w porównaniu do roku poprzedniego (szacuje się ją obecnie na 7 258 752).
Badania społeczne wykazały także, że największą ilość dzieci rodzą kobiety w przedziale wiekowym 25-29 lat, a średnia wieku młodych matek wynosi 28,7 lat. W obszarach miejskich jest ona nieco wyższa, tj. 29 lat, na pozostałych terenach wynosi natomiast 27 lat.
Średnia długość życia w Serbii wynosi 73,5 roku. Najwięcej zgonów odnotowuje się w przedziale wiekowym 75-84 lata; w przedziale tym dużo częściej umierają kobiety. Najczęstszą przyczyną śmierci Serbów są choroby układu krążenia i nowotwory, zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
Maleje w kraju śmiertelność noworodków – w 2011 r. zmarło ich 6,3 na 1000 (rok wcześniej było to 6,7).
Dane statystyczne są alarmujące i wskazują na sukcesywny spadek liczby urodzeń, mieszkańców oraz szereg zmian struktury demograficznej.

 

Źródło: e-novine.com

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE