Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 2 – 8 stycznia 2011 r.

Macedonia: 2 – 8 stycznia 2011 r.

8 stycznia 2011 r.
Skopje na 2. miejscu do inwestowania w Europie
Macedońska stolica zajęła drugie miejsce na światowej liście Globalnego Przewodnika po Nieruchomościach, brytyjskiego dziennika Daily Telegraph. Skopje wyprzedził tylko Budapeszt, za nim uplasował się Amsterdam.
Brytyjski dziennik oszacował, że zasadność inwestowania w Skopje wynika z przychylności rynku wobec właścicieli nieruchomości, niskich kosztów transakcji, średnich podatków od dochodu i możliwości osiągnięcia wysokiego profitu. Jako złe strony podał ograniczenia w prawach własności oraz ryzyko polityczne i bezpieczeństwa własności.
Na liście dominują stolice z Europy Wschodniej. Oprócz Skopje i Budapesztu, wśród 20 czołowych miast znalazły się Zagrzeb, Warszawa, Bukareszt, Bratysława, Sofia, Praga i Ljubljana. (dw-world.de/mk)

7 stycznia 2011 r.
Wysokie stopy procentowe utrudniają biznes
W czasach kryzysu firmy skarżą się, że wysoko oprocentowane kredyty utrudniają im prowadzenie działalności gospodarczej. Eksperci uważają, że stopy procentowe są odpowiednie i że firmy nie powinny nadmiernie liczyć na kredyty w bankach. Wysokie stopy procentowe hamują jednak rozwój firm i zagrażają miejscom pracy w czasach kryzysu, twierdzą jednak biznesmeni. Szef Makstilu, Minczo Jordanov uważa, że koszty finansowe, które ponoszą firmy przy zaciąganiu kredytów są zbyt wysokie, a w wielu przypadkach i niedostępne. (makdenes.org)

Toplifikacija Skopje zaciągnie kredyt u ELEM i MEPSO na 4 mln EUR
Pożyczką z państwowych spółek energetycznych rząd uratuje stołeczną ciepłownię. Wymagane środki już zatwierdzone przez państwo Power Corporation i NEK. Obie firmy będą pożyczać ogrzewanie 120 mln euro. 2 mln EUR już zostało przelane na konto Toplifikaciji, a do końca stycznia zostaną przekazane pozostałe środki. Firma została obciążona hipoteką. Pieniądze mają zostać zwrócone do końca 2012 roku. ELEM i MESPO zgodziły się na pożyczkę, gdyż w przypadku przerwy w dostawie ciepła, użytkownicy zmuszeni byliby do skorzystania z ogrzewania energią elektryczną, a to nadmiernie obciążyłoby sieć, jak również zmusiło rząd do zwiększenia importu energii elektrycznej.
Kredyt został zaciągnięty, ponieważ spółka nie miała środków na zakup gazu ziemnego i oleju opałowego. (sitel.com.mk)

6 stycznia 2011 r.
Gazociąg do skopijskiego lotniska
GA-MA ogłosiła przetarg na budowę odcinka gazociągu, mającego połączyć Skopje z lotniskiem Aleksandra Wielkiego oraz przedsiębiorstwem Pekabesko (jedna z największych firm w Macedonii zajmujących się przetwarzaniem oraz dystrybucją żywności – przyp. red.). Ma to być część większego systemu przepływu gazu ziemnego.
Przetarg dotyczy wszelkich prac związanych z montażem rur gazociągowych, prac budowlanych, ochronnych, a także dostawy i instalacji sprzętu oraz materiałów do wykonania gazociągu gotowego do użytku. Prace te będą realizowane w skopijskiej dzielnicy Ilinden. W ogłoszeniu przetargowym nie wskazano jednak jak długi ma być ten odcinek gazociągu, ani jaka ma być jego moc przepustowa.
Od uczestników przetargu wymaga się średniego rocznego przychodu przekraczającego 1,463 miliona EUR z ostatnich trzech lat. Wiadomo też, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą cena i jakość. Otwarcie ofert odbędzie się 22 lutego. (plusinfo.mk)

5 stycznia 2011 r.
Deficyt handlowy za 11 miesięcy wyniósł 2,3 mld USD
Łączna wartość eksportu towarów z Republiki Macedonii w okresie styczeń-listopad 2011 wyniosła 4,073 mld USD, a import 6,390 mld USD. Pokrycia importu eksportem wyniosło 63,7%. Deficyt handlowy w tym okresie wyniósł 2,316 mld USD.
Analiza wymiany handlowej według produktów pokazuje, że w eksporcie największy udział mają katalizatory na nośnikach z metali szlachetnych, nikiel ferrytowy, produkty z żelaza i stali (wyroby walcowane), odzież i fabrykaty ropy naftowej.
Eksport to głównie platyna i stopy platyny, w stanie surowym lub w proszku, ropa naftowa, pojazdy silnikowe i energia elektryczna.
Najważniejszymi partnerami Macedonii w handlu zagranicznym są Niemcy, Serbia, Grecja, Bułgaria i Włochy, które obejmują 44,1% całej wymiany. (plusinfo.mk)

4 stycznia 2011 r.
Sieci supermarketów kontynuują ekspansję w Macedonii
Sieć supermarketów „Veropolus” rekompensuje sobie straty na rynku krajowym poprzez ekspansję w Macedonii i Serbii, jednocześnie poszukując nowych sposobów oszczędzania. Obroty grupy „Veropolus” w Macedonii w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. wzrosły o 25% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Zysk w Macedonii na koniec 2011 roku wyniósł 9 mln EUR, wobec 7,5 mln w roku 2010. „Veropolus” rozpoczął działalność w kraju w 2002 roku i obecnie ma 9 supermarketów, a kolejne 2 mają być wkrótce otwarte w Skopje.
Z kolei konsorcjum „Carrefour-Marinopolus”, stara się przeniknąć na Bałkanach, dzięki umowie podpisanej na przełomie listopada ub. r., kiedy to otwarto pierwszy hipermarket w Tiranie, działający na zasadzie franczyzy. Celem konsorcjum jest otwarcie sklepów w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Macedonii, Serbii, Słowenii i Czarnogóry. (plusinfo.mk)

Macedonia drugim największym eksporterem kapusty do Polski
Macedonia jest drugim największym eksporterem kapusty do Polski po Niemczech, podają dane GUS za okres od stycznia do października 2011 r. Polska w tym okresie zaimportowała 17,24 tys. ton kapusty o łącznej wartości 8,62 mln EUR. Z Niemiec trafiło do Polski 5,6 tys. ton podczas gdy z Macedonii 3,8 tys. ton (22% całego tonażu). Wartość kapusty, wyeksportowanej z Macedonii do Polski wyniosła 1,82 mln EUR. (plusinfo.mk)

3 stycznia 2011 r.
Inflacja w 2011 r. 3,9%
Średni wskaźnik wzrostu kosztów utrzymania (CPI – indeks cen konsumentów), według którego oblicza się inflację wzrósł według statystyk macedońskiego GUS w 2011 roku o 3,9%. W grudniu, w porównaniu do grudnia 2010 r., koszty te wzrosły o 2,8%.
Wskaźnika wzrostu kosztów utrzymania w 2011 roku w porównaniu do roku 2010 zanotowano w grupach: żywność – 6,4%, mieszkanie (czynsz, woda i usługi) – 5,6%, ogrzewanie i oświetlenie – 4,8%, koszty transportu i usługi – 3,1%, higiena i ochrona zdrowia – 2,9%, restauracje i hotele – 1,6%, odzież i obuwie – 1,4%, napoje i wyroby tytoniowe – 0,9%, meble – 0,1%. Spadek cen zaobserwowano w grupie kultura i rozrywka o 0,8%.
W zeszłym miesiącu w porównaniu do grudnia 2010 r., najwyższy wzrost dotknął cen żywności – 4,4%, a następnie kosztów zakwaterowania (mieszkanie, czynsz, wodę i inne usługi) – 3,7%, hotele i restauracje – 2,1%, odzież i obuwie – 1,9%. Koszty na kulturę i rozrywkę spadły o 0,1%. (plusinfo.mk)

Zadłużenie zagraniczne brutto we wrześniu wyniosło 6,29 mld USD
Zadłużenie zagraniczne brutto Republiki Macedonii wzrosło o 16% w porównaniu z wrześniem 2010 roku, kiedy jego wartość wynosiła 5,42 mld USD, podał Narodowy Bank Macedonii. W kwocie tej największy udział ma gospodarka – zadłużenie zagraniczne w sektorów gospodarczych we wrześniu ubiegłego roku wyniosło bowiem 2,16 mld USD, w porównaniu z 1,85 mld USD we wrześniu 2010 r. Dalej znajdują się pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi – 1,32 mld USD i są one prawie niezmienne od 2010r. Zadłużenie banków to 773,9 mln USD (674,5 mln USD we wrześniu 2010).
Zadłużenie zagraniczne władz monetarnych po III kwartale 2011 r. wyniosło  223,3 mln USD wobec 102,1 mln USD w 2010 roku. Zadłużenie zagraniczne sektora państwowego, to 1,82 mld USD i jest ono większe, w porównaniu z kwotą z września 2010 r. – 1,48 mld USD. (plusinfo.mk)

2 stycznia 2011 r.
Ponad 6.000 podróżujących na macedońskich lotniskach w noworoczny weekend
Podczas weekendu noworocznego przez lotniska w Macedonii przewinęło się 6101 pasażerów, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do tych samych dni w roku ubiegłym, ogłosiło Ministerstwo Transportu i Komunikacji. Od 31 grudnia do 2 stycznia na lotnisku „Aleksandra Wielkiego” w Skopje, obsłużono 5458 pasażerów, a „Św. Apostoła Pawła” w Ochrydzie 643 pasażerów. Najlepszy rezultat oba lotniska osiągnęły pierwszego dnia 2012 roku, kiedy w Skopje obsłużono 2268 pasażerów, a w Ochrydzie 345. (plusinfo.mk)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE