Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 1 – 7 października 2012 r.

Macedonia: 1 – 7 października 2012 r.

 

Poszukiwany inwestor do budowy siedziby gminy Aerodrom

Ministerstwo transportu i komunikacji ogłosiło przetarg na sprzedaż gruntów budowlanych w gminie Aerodrom, na których ma powstać budynek administracji gminy. Wystawione są dwie parcele, a cena wywoławcza to 5000 MKD/m2 (327 PLN). Zainteresowany inwestor zobowiązany będzie do podpisania z gminą Aerodrom umowy na budowę na jednej z działek obiektu mającego służyć instytucjom publicznym. Na drugiej parceli powstać ma budynek przeznaczony do celów handlowych i biznesowych. (build.mk)

 

Równe traktowanie krajowych i zagranicznych inwestorów

Rząd ujednolicił sposób traktowania inwestorów krajowych i zagranicznych, w celu łatwiejszego przezwyciężenia recesji w kraju. Dziesięcioletnie zwolnienie z płacenia podatku dochodowego oraz podatek dochodowy w wysokości 50% przez pierwsze 5 lat, bezpłatna infrastruktura i usługi komunalne to tylko niektóre z korzyści, które państwo dotychczas oferowało tylko inwestorom zagranicznym. Dzięki wprowadzonym zmianom macedońscy biznesmeni inwestować będą częściej, co spowodować ma wzrost gospodarczy i stworzenie nowych miejsc pracy. (novamakedonija.com.mk)

 

Więcej inwestycji budowlanych w sierpniu

W sierpniu bieżącego roku liczba inwestycji w sektorze budowlanym przekroczyła liczbę podobnych inwestycji w roku ubiegłym. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2012 r. wydano 272 pozwolenia na budowę, czyli o 42,4% więcej niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym. W przeciwieństwie do wzrostu zainteresowania budową, przewidywana wartość powstających budynków jest niższa niż w zeszłym roku. Na 272 obiekty przeznaczono 2,1 mld MKD (137,5 mln PLN), czyli o 16,6% mniej niż w sierpniu rok temu. (plusinfo.mk)

 

Macedonia na 21. miejscu w świecie pod względem bezrobocia

Według raportu Index Mundi, stopa bezrobocia w Macedonii wynosi 31,4%, co plasuje kraj na 21. miejscu spośród 199 ujętych w rankingu krajów. Na pierwszym miejscu znalazło się Zimbabwe (90%), a na kolejnych Nauru (90%) i Liberia (85%). Ostatnie miejsca na liście zajęły Monako (0%), Katar (0,4%) i Tajlandia (0,7%). Spośród państw regionu Kosowo znalazło się na 11. miejscu (45,3%), Bośnia i Hercegowina na 13. (43,3%), Serbia na 30. (23,4%), Chorwacja na 44. (17,7%), Grecja na 45. (17,3%), Albania na 63. (13,3%), Słowenia na 77. (11,8%), Czarnogóra na 79. (11,5%), a Bułgaria na 95. (9,6%). (plusinfo.mk)

 

Firmy coraz częściej korzystają z Internetu

Z danych zebranych przez Państwowy Urząd Statystyczny wynika, że nawet 84% firm mających dostęp do Internetu, używają go w celu komunikacji z instytucjami publicznymi w celu uzyskania informacji oraz formularzy zgłoszeniowych. Stopień wykorzystania Internetu do handlu elektronicznego jest jednak wciąż niski. W ciągu 2011 roku jedynie 8,9% przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób korzystało z zakupu lub sprzedaży towarów lub usług przez Internet. (plusinfo.mk)

 

Skopje City Mall otwarte

4 października dokonano oficjalnego otwarcia największego w Macedonii centrum handlowego „Skopje City Mall”, którego powierzchnia liczy łącznie 90 tys. m kw. Na jego terenie znalazło się 150 sklepów oraz piętrowy parking, z 1300 miejscami do parkowania. Inwestycję o wartości 100 mln EUR zrealizowała macedońska firma „Fashion Group“ we współpracy z albańską „Balfin Group“, które otrzymały kredyt od EBOiR na kwotę 18,9 mln EUR. (mkd.mk)

 

Spadek wymiany handlowej między Macedonią a Kosowem

Wielkość wymiany handlowej między Macedonią a Kosowem spadła o 18,6% w okresie styczeń-czerwiec br. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT) wynika, że wymiana handlowa między Macedonią a Kosowem w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 193 mln EUR, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnęła wartość 237 mln EUR. Eksport z Macedonii do Kosowa w ciągu sześciu miesięcy br. spadł o 40 mln EUR, natomiast import o 5 mln EUR. Największy spadek w eksporcie dotyczy produktów spożywczych, tytoniu i nafty. (koha.net)

 

Kredyt EBOiR na modernizację macedońskich kolei

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił macedońskiej kolei 50 mln EUR kredytu celem modernizacji infrastruktury i taboru kolejowego. EBOiR zainwestował w Macedonii już ok. 1 mld EUR w 80 różnych projektów. Okres spłaty kredytu to 15 lat z karencją do 3,5 roku. Oprocentowanie jest zmienne i składa się z sześciomiesięcznego EURIBOR (obecnie 0,44%), powiększonego o marżę w wysokości 1%. (dnevnik.com.mk)

 

Promocja macedońskiego wina w Holandii i w Polsce

Jedenaście macedońskich winnic między 21 a 24 października będzie promować swoje wina w Hadze i Warszawie. Przed holenderskimi i polskimi koneserami wina, importerami oraz dystrybutorami swoje trunki zaprezentują: Tikvesz, Stobi, Skovin, Dalvina, Bovin, Popov, Dudin, Kamnik, Ezimit, Popova Kula oraz Filovski. Promocja została przygotowana przez organizację „Wina z Macedonii” i jest wspierana przez holenderską Agencję Promocji Eksportu. (plusinfo.mk)

 

Certyfikacja macedońskich księgowych

Konieczność posiadania certyfikatów wymusiła wprowadzona w lipcu ustawa, która określa kryteria dla kandydatów na księgowych, wprowadza ciągłe szkolenia obowiązkowe oraz zwiększoną kontrolę nad operacjami księgowymi. Szacuje się, że w Macedonii jest ok. 6 tys. księgowych, jednak certyfikaty otrzymają jedynie ci, którzy spełnią odpowiednie kryteria oraz złożą odpowiedni wniosek do 3 lutego 2013 roku. Do tej pory wręczono 259 certyfikatów, a 211 wniosków czeka na weryfikację. (dnevnik.com.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE