Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 10 – 16 grudnia 2012 r.

Macedonia: 10 – 16 grudnia 2012 r.

Nowy sposób na przyciągnięcie zagranicznego kapitału

Każdy obcokrajowiec, który zainwestuje na obszarze Macedonii co najmniej 400 tys. EUR w dowolnym sektorze gospodarczym (z wyjątkiem gastronomii i handlu) oraz zatrudni przynajmniej 10 osób, automatycznie nabędzie obywatelstwo i macedoński paszport – przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Zmiany te mają ułatwić zagranicznym nabywcom inwestowanie w nieruchomości. (novamakedonija.com.mk)

 

Mikrosam stworzy maszynę do produkcji części samolotowych

Prilepski Mikrosam wyprodukuje maszynę, która będzie używana do tworzenia części z kompozytu węglowego do ogona samolotu MS-21. Pozwoli to na uniknięcie pracy ręcznej przy produkcji płaszczyzny ogona i automatyzację procesu produkcji, wykluczającą możliwość błędu uwarunkowana czynnikiem ludzkim. (plusinfo.mk)

 

Firmę założysz w „jednym okienku”

Rząd macedoński wprowadza tzw. „System Jednego Okienka – Single Window”, który umożliwi składanie wymaganych dokumentów przy rejestracji firmy tylko jeden raz w jednej instytucji. W tym celu powstanie specjalny system elektronicznej wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem Transportu i Komunikacji (MTV), Agencją Pracy Republiki Macedonii (AVRM), Funduszem Emerytalnego i Inwalidzkiego Ubezpieczenia (PIOM) oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MTSP). (dnevnik.com.mk)

 

Negocjacje akcesyjne z UE

Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE na spotkaniu w Brukseli uzgodnili, że  Macedonia poczeka na datę rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE do wiosny przyszłego roku, w międzyczasie oczekuje się kontynuowania wewnętrznych reform w celu poprawy stosunków z Bułgarią, jak również rozwiązania sporu o nazwę z Grecją. (tanjug.rs)

 

Autostrada z Prisztiny do Macedonii

Szacuje się, że autostrada łącząca Prisztinę z granicą macedońską kosztować będzie 793 mln EUR. Stanowić będzie ona przedłużenie trasy Vrmica – Merdare. Projekt opracowany został w 2010 r. a budowa powinna rozpocząć się w przyszłym roku, kiedy to rząd w Prisztinie we współpracy z Bankiem Światowym zakończy prace nad studium wykonalności projektu. (plusinfo.mk)

 

Minimalny wzrost PKB

Macedońska gospodarka w trzecim kwartale bieżącego roku zanotowała wzrost na poziomie 0,2% PKB, po tym, jak w dwóch poprzednich kwartałach odnotowano spadek PKB (w pierwszym o 0,9%, a w drugim o 0,7%). Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego w trzecim kwartale tego roku największy wzrost zanotowano w budownictwie (o 16,7%), transporcie (o 3%), gospodarce magazynowej i łączności (o 2,3%). (kurir.mk)

 

Budowa strefy technologiczno – przemysłowej w Prilepie

Działka, na której 15 grudnia rozpoczęła się budowa ma powierzchnię 67 ha, z możliwością rozszerzenia o 35 ha. W najbliższej przyszłości przeprowadzone zostaną prace związane z budową infrastruktury drogowej, elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Będzie to szósta strefa ekonomiczna tego typu w kraju, po Tetovie, Kiczevie, Sztipie i dwóch w skopijskim Bunardżiku. (build.mk)

 

Granty dla 23 organizacji społecznych

Centrum Rozwoju Instytucjonalnego, w ramach programu „CIVICA Mobilitas”, finansowanego przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, udzieliło finansowego wsparcia 23 organizacjom obywatelskim oraz stowarzyszeniom, co ma pomóc w realizacji ich celów i rozwoju społeczeństwa jako całości. Łączna wartość programu w ciągu ostatnich czterech lat wyniosła ponad 5 mln franków szwajcarskich, a jego głównym celem jest przyczynienie się do wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratyzacji kraju. (kurir.mk)

 

Inwestor w Dżumajlii

Premier Nikola Gruevski ogłosił, że wybrano koncesjonariusza Dżumajlii, który w ciągu następnych 3 lat zainwestuje w agrokombinat co najmniej 200 mln EUR i stworzy 2 tys. nowych miejsc pracy. Inwestorem ma być firma-córka znanej międzynarodowej firmy, oczekuje się jednak, że firma sama się przedstawi i zaprezentuje planowane inwestycje i działania. (plusinfo.mk)

 

Infrastruktura telekomunikacyjna dostępna online

Macedonia otrzymała rejestr publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, który zawiera wszelkie dane dla podziemnych i powietrznych linii komunikacyjnych, obsługiwanych przez wszystkich operatorów. Na stronie internetowej http://tkmrezi.aek.mk/gisPublic/ uzyskać będzie można informację, czy w danym miejscu kraju sieć istnieje czy nie. Każdy operator, który nie zgłosi swojej sieci do systemu, obciążony zostanie karą finansową w wysokości od 7 do 10% swojego rocznego dochodu. (faktor.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE