Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 10 – 16 października 2011 r.

Macedonia: 10 – 16 października 2011 r.

16 października 2011
Eksperci zalecają działania antykryzysowe
W warunkach narastającego kryzysu w strefie euro, polityka antykryzysowa macedońskiego rządu powinna być skoncentrowana na wspomaganiu dostępu przedsiębiorstw do nowych rynków, sugerują eksperci gospodarczy przed uchwaleniem nowego budżetu na rok 2012.
Po bardzo dobrych wynikach wzrostu gospodarczego w I i II kwartale br., ma on znacznie spowolnić w drugiej połowie roku. Analitycy ostrzegają, że Macedonia będzie miała trudności w finansowaniu swoich wydatków. (alfa.mk)

15 października 2011
Działania pilotażowe dla ustanowienia E-rolniczego rynku
Działania pilotażowe zmierzające do utworzenia rynku e-rolniczego, działającego za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS), dotyczyć będzie 100 rolników i 10 centrów skupu mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych 6 tygodni, na wniosek opracowany przez firmę Ericsson.
Wicepremier ds. Gospodarki Vladimir Peszevski i dyrektor Ericsson na Bałkany, Maurizio de Domenicis podpisali memorandum w sprawie projektu. Macedonia jest drugim krajem, po Indiach, który będzie testować system za pomocą aplikacji firmy Ericsson. Po 6 tygodniach program pilotażowy zostanie poddany analizie w celu określenia problemów i możliwych udoskonaleń, a następnie system zostanie wdrożony w praktykę. (utrinski.com.mk)

14 października 2011
Macedonia i Kosowo podpisali memoranda o współpracy gospodarczej
Macedoński minister Gospodarki Valon Saraqini przewodniczył w piątek pierwszemu posiedzeniu Komitetu Mieszanego w Prisztinie, które powstało po podpisaniu umowy o współpracy gospodarczej między Macedonią i Kosowem. Wzięli w nim udział biznesmeni i przedstawiciele trzech regionalnych Izb Gospodarczych z Macedonii oraz Kosowsko-Macedońskiego Forum Biznesowego.
Podczas wizyty minister Saraqini przeprowadził dwustronne spotkania z ministrem rozwoju gospodarczego Kosowa Besimim Beqajem i ministrem handlu i przemysłu Mimozą Kusari Lilą. Podpisane memoranda to: Memorandum w sprawie współpracy i standaryzacji oraz Memorandum Macedońskiej Unii Izb Gospodarczych oraz w Kosowskiej Izby Gospodarczej. Na pierwszym spotkaniu, tematem rozmów było pogłębienie współpracy w energetyce, przemyśle farmaceutycznym, rolnictwie i turystyce. Omawiano także poprawę infrastruktury między krajami będą oraz modernizację przejścia granicznego w Jazince poprzez wydłużenie drogi oraz budowę terminalu dla przechowywania towarów. (zhurnal.mk)

13 października 2011
Wymiana handlowa pomiędzy Macedonią a Rosją wzrosła o 39%
Macedońsko-rosyjska komisja międzyrządowa spotkała się w Ochrydzie w celu dokonania przeglądu możliwości wzmocnienia współpracy gospodarczej.
Wymiana handlowa jest dominującą formą macedoński-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Federacja Rosyjska jest w pierwszej dziesiątce partnerów handlowych Macedonii od wielu lat. Wymiana handlowa między obu krajami w pierwszej połowie tego roku osiągnęła 374,3 mln USD i jest wyższa o 39% w porównaniu z 2010 r. W ostatnim czasie Macedonii udało się przyciągnąć rosyjską inwestycję. W sierpniu rosyjski Prodis firma należąca do holdingu farmaceutycznego „Protek Group”, rozpoczęła budowę zakładu w strefie wolnego handlu Bunardżik. Projekt jest wart 5 mln euro.

Współpraca pomiędzy Macedonią i Kuwejtem
Przed intensyfikację współpracy gospodarczej pomiędzy Macedonią i Kuwejtem trzeba będzie rozwiązać problemy, takie jak system wizowy, loty pomiędzy obu krajami, czy otwarcie ambasad. Takie konkluzje padły na spotkaniu grup parlamentarnych dotyczącym współpracy między obu krajami. (makfax.com)

Konferencja na temat zużycia energii słonecznej w Macedonii
Macedonia korzysta rocznie z ponad 1500 godzin słońca rocznie i ma  produkcji 1300 kWh z jednego metra kwadratowego rocznie, dlatego więcej uwagi należałoby zwrócić na budowę elektrowni słonecznych. Takie wnioski przedstawiono na konferencji „Energia słoneczna – perspektywy dla Macedonii”, na której słoweńscy eksperci dzielili się swoim doświadczeniem w produkcji energii słonecznej. Macedonia ma w tej chwili osiem elektrowni fotowoltaicznych. Słoweńska firma M-LAN Solar, która ma zarejestrowany oddział w Macedonii, oferuje budowę elektrowni fotowoltaicznych z wykorzystaniem najnowszych technologii europejskiej. (sitel.com.mk)

200 największych i najszybciej rozwijających się firm w Macedonii
Euro Business Centrum Skopje opublikowało coroczny raport „200 największych i najszybciej rozwijających się firm w Macedonii” Wynika z niego, że OKTA-AD Skopje, Makpetrol, EVN Macedonia, ELEM i Feni Industry to 5 największych firm w Macedonii. Najszybciej rozwijającymi się są Ericsson Macedonia, Panto Group, Cabletel, Kati-man Strumica i IMP Prilep. Z kolei największymi pracodawcami są ELEM, EVN Macedonia, Makedonski Šumi, Makedonska Pošta oraz and Granit. W sumie 200 największych generuje 44,75% przychodów ogółem, a najszybciej rozwijające się realizuje 45% zysku netto przed opodatkowaniem wszystkich firm w kraju. (novamakedonija.com.mk)

12 października 2011
Projekt współpracy między Macedonią i Bułgarią
Cztery gminy ze Wschodniego Regionu Planowania (EPR) skorzysta z funduszy IPA przy współpracy transgranicznej w celu realizacji wspólnego projektu z Bułgarią. Projekt Transgraniczna Sieć Edukacji Dzieci Specjalnej Troski obejmie w Macedonii Vinicę, Koczani, Probisztip i gminy wokół Sztipu. Po stronie bułgarskiej do projektu przystąpi gmina Goce Dełczew. Fundusze projektu zostaną wykorzystane w celu poprawy infrastruktury i sieci dróg do szkoły oraz poprawy warunków w szkołach. Wartość projektu wynosi 276.079 euro. (dnevnik.com.mk)

Chińskie firmy zainteresowane zakupem Macedońskich Kolei Państwowych
Choć nadal nie ma oficjalnej oferty kupna, wiadomo, że macedońska delegacja biznesowa podczas swej wizyty w Salonikach spotkała się z przedstawicielami chińskiej firmy, która wyraziła zainteresowanie zakupem portu w Salonikach oraz greckiej, macedońskiej i serbskiej kolei. W ten sposób Chińczycy planują stworzyć korytarz do transportu swoich towarów do Europy. Ministerstwo Komunikacji i Transportu poinformowało, że spotkanie z potencjalnymi inwestorami nie miało charakteru oficjalnego. (novamakedonija.com.mk)

Przy Vardarze powstanie luksusowy hotel
Ministerstwo Transportu i Komunikacji poszukuje inwestora, który rozpocznie budowę nowego hotelu na brzegu rzeki Vardar, w Skopiu. Hotel zostanie wybudowany w pobliżu ambasady amerykańskiej. Ministerstwo otworzyło publiczny przetarg na sprzedaż wolnych działek. Działka ma powierzchnię około 4000 m kw, z czego 1500 ma być przeznaczone na budowę hotelu. Obok hotelu powstanie wielopoziomowy garaż. Trzy-piętrowy hotel powinien być zbudowany w stylu barokowym lub neoklasycystycznym. Hotel powinien powstać w ciągu 6 miesięcy od uzyskania zgody na budowę. Cena wywoławcza za grunt pod budowę wynosi 1 euro za m. kw. Licytacja wolnej działki rozpocznie się 18 listopada. (vecer.com.mk)

11 października 2011
Kriva Palanka podpisała umowy partnerskie na projekty z miastami z UE
Burmistrz Krivej Palanki podpisał umowę o współpracy i porozumieniu partnerskim z 2 unijnymi gminami – rumuńskim miastem Lugoj, gdzie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 1,8% oraz polskim miastem Mławą, gdzie co roku inwestuje się 4,5 mln euro w infrastrukturę. Suma ta stanowi równowartość rocznego budżetu Krivej Palanki. Obie gminy mają pomóc macedońskiej gminie opracować skuteczny model rozwoju gospodarczego. Gminy będą również współpracować w dziedzinie sportu. Przedstawiciele europejskich miast zadeklarowali również pomoc w zakresie współpracy transgranicznej. (dnevnik.com.mk)

Macedonia i Bułgaria wspólnie rozwijają turystykę
Dziesięć macedoński i czternaście bułgarskich gmin będzie wspólnie promować i rozwijać turystykę w obszarze przygranicznym. Gminy macedońskiego Południowowschodniego Regionu Planowania i gminy w południowo-zachodniej Bułgarii w ramach programu IPA chcą stworzyć „regionalną markę turystyczną”, logo i wspólną wizję dla tego regionu. Utworzone zostaną grupy zadaniowe, które będą m. in. działać w zakresie certyfikacji i standaryzacji zakwaterowania. Tylko te kwatery, które spełniają kryteria będą miały prawo używać logo, poinformowała Żulieta Gjurkova, dyrektor Centrum Rozwoju dla Południowowschodniego Regionu Planowania. Całkowitą wartość projektu szacuje się na 80 tys. euro. Realizacja rozpocznie się na początku 2012 roku. (sitel.com.mk)

Spadły ceny gazu
Ceny benzyny i oleju napędowego spadły odpowiednio o 3 i 2,5 MKD. Cena benzyny Eurosuper-95 wynosi obecnie 77 MKD a Eurosuper-98 78,5 MKD za litr. Stało się tak, ponieważ spadła cena ropy naftowej i obecnie wynosi ona 41,4 MKD za kilogram. Komisja Regulacji Energetyki (RKE) poinformowała, że nowe ceny są wynikiem niższej średniej ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Kurs denara w stosunku do dolara wyniósł 45,69%, co jest 1,34% wyższy niż kurs dolara, zgodnie z którym ceny zostały zdefiniowane. (dnevnik.com.mk)

10 października 2011
Macedońsko – kosowskie spotkanie biznesowe
Wymiana doświadczeń w zakresie decentralizacji i szybszego rozwoju regionalnego to główne cele pierwszego spotkania między przedstawicielami kilku regionalnych ośrodków z Kosowa oraz Centrum Rozwoju Regionu Vardar, które odbyło się w Veles.

FFRM w sprawie wypłat dotacji
Wypłata 115 mln euro dotacji przeznaczonych dla rolników na ten rok jest opóźniona, skarżą się członkowie Federacji Rolników Macedonii (FFRM).
Jedynymi, którzy otrzymali część dofinansowania są producenci tytoniu, niektórzy rolnicy nie otrzymali jeszcze dopłat za 2010 rok. W FFRM uważają, że opóźnienie płatności będzie miało negatywny wpływ na produkcję a rolnicy kolejny rok mierzą się z trudnościami finansowymi. Obecnie trwa siew pszenicy, jeśli rolnicy nie otrzymają wsparcia teraz, rok będzie dla nich cięższy, ze względu na wzrost kosztów surowców, ropy i nawozów. Z kolei producenci mleka w 2011 r. ani razu nie otrzymali jeszcze dotacji mimo, że te powinny być wypłacane co trzy miesiące. W Agencji Wsparcia Finansowego dla Rolnictwa wyjaśniają, że płatność jest w toku, a opóźnienia związane są z egzekucją nowych przepisów prawnych. (mia.mk)

Ustawy o konsolidacji gruntów rolnych do modyfikacji
Ustawa zostanie zmodyfikowana tak, by możliwe było tworzenie warunków dla konsolidacji gruntów rolnych. Poprzez połączenie kilku działek w jedną zwiększona zostanie konkurencyjność na rynku. Trwają przygotowania do wprowadzenia środków w celu konsolidacji ziemi na najbliższe trzy lata, a państwo w przyszłym roku w pełni pokryje koszty rolników, którzy dołączą do programu. Średnio małe gospodarstwa zajmują powierzchnię uprawną ok. 1,6 ha i są podzielone na 6 do 7 działek, co czyni produkcję nie dochodową, a uprawy niewystarczające. (sitel.com.mk)

Dni rzemiosła w Prilepie
Prilep został gospodarzem Dni Rzemiosła – projektu promującego rzemiosło w Macedonii, powstałego we współpracy Izby Rzemiosła i Stowarzyszenia Koblenz z Niemiec. Celem projektu jest zwiększenie liczba rzemieślników w Macedonii z obecnych 6 tys. do 12 tys. w 2020 roku. W Prilepie pracuje ok. 400 rzemieślników, a ich liczba stale wzrasta w zależności od rozwoju technologicznego i gospodarczego. W tej chwili najliczniejszą grupę stanowią fryzjerzy i kosmetolodzy, a stare, tradycyjne rzemiosła znikają. (urtinski.com.mk)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE