Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 11 – 17 czerwca 2012 r.

Macedonia: 11 – 17 czerwca 2012 r.

17 czerwca 2012 r.

BiMilk wyposaża rolników w komputery

Bitolska mleczarnia BiMilk podaruje swoim głównym podwykonawcom specjalny sprzęt komputerowy, który zostanie zainstalowany w ich firmach w celu umożliwienia bardziej efektywnych metod pracy przy produkcji mleka.  W BiMilk przewiduje się, że do końca roku mleko będzie spełniało najwyższe światowe normy jakości, co przyczyni się do zwiększenia podaży mleka na macedońskich rynkach zagranicznych. (plusinfo.mk)

 

Stopa bezrobocia wzrosła do 31,6%

Według Państwowego Urzędu Statystycznego liczba osób aktywnych zawodowo w Macedonii wynosi 941 019, a z tego 68,4%, czyli 643 668 to osoby zatrudnione. Bez pracy pozostaje 31,6% osób aktywnych zawodowo, czyli 297 351 obywateli. (plusinfo.mk)

 

16 czerwca 2012 r.

Indyjski multimiliarder chce inwestować w hodowlę

Indyjski multimiliarder Subrata Roy wykazał zainteresowanie inwestycjami w macedońskim przemyśle rolno-spożywczym, szczególnie w sektorze produkcji mleka i mięsa. W celu omówienia szczegółów spotkał się z macedońskim ministrem rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodą, podczas którego zasięgnął informacji na temat przydzielania subwencji i strategii rozwoju sektora hodowli do 2020 r., ze szczególnym uwzględnienie organicznej produkcji mleka, mięsa i serów. (libertas.mk)

 

15 czerwca 2012 r.

Rzemiosło w obliczu deficytu pracowników

Według analizy przeprowadzonej przez Izbę Rzemieślniczą Republiki Macedonii, na lokalnym rynku pracy istnieje znaczący niedobór pracowników. Jednym z podstawowych problemów, z którym borykają się przedsiębiorstwa rzemieślnicze jest mała liczba wykwalifikowanych kadr, które posiadałyby niezbędne kompetencje i umiejętności potrzebne do natychmiastowego włączenia w proces pracy. Dla stabilnej gospodarki niezbędne jest silne i wysokiej jakości rzemiosło a brak zadowalającego kształcenia praktycznego w  średnich szkołach zawodowych jest czymś, co musi zostać zmienione. (kurir.mk)

 

Zamknięto telewizję A2

Macedońska Rada Radiofonii i Telewizji (SRD) podjęła decyzję o cofnięciu koncesji telewizji A2, należącej do dawnego imperium medialnego Veliji Ramkovskiego. W uzasadnieniu stwierdzono, że stacja, mimo wielokrotnych ostrzeżeń nie dostosowała programu do wymogów określonych w licencji, zgodnie z którą program nie może nadawać więcej programów rozrywkowych niż 65% czasu emisji. Podczas ostatniego monitoringu SRD, procent ten wyniósł 75,68. Decyzja Rady spotkała się z krytyką dziennikarzy oraz poruszyła europejskich dyplomatów, którzy po raz kolejny wyrazili zaniepokojenie ograniczaniem wolności mediów w Macedonii. (utrinski.com.mk)

 

„Kardikor” największym akcjonariuszem „Toplifikacji”

Cypryjska spółka Kardikor Investment Ltd została nowym największym akcjonariuszem elektrociepłowni Toplifikacja, kupując na skopijskiej giełdzie 16,44% akcji spółki, za łączną kwotę 3,7 mln EUR. Nowy akcjonariusz pozyskał w ten sposób udziały w stołecznej centrali elektrociepłowniczej „Te-To”, w której Toplifikacja posiada 20% udziałów. Większościowym właścicielem „Te-To” jest rosyjski Sintez 80, posiadający 80% akcji. (dnevnik.com.mk)

 

14 czerwca 2012 r.

Traminec i Santa Maria – innowacje Skovin

Winnica Skovin promuje nowe gatunki win wchodzące na rynek: Traminec i Santa Maria. Promocja odbyła się przy hotelu Aleksandar Palace w Skopju i przyciągnęła wielu gości, głównie partnerów biznesowych, klientów czy postaci z życia estradowago i politycznego. Skovin chce stać się powszechnie rozpoznawalną marką macedońskich win, nowoczesną, ale jednocześnie utrzymującą więź z tradycją, produkującą wina dla każdego, niezależnie od gustu i wieku. Obecnie wina Skovin sprzedaje się m.in. w Chinach, Japonii, Rosji, Czechach, Holandii, Niemczech czy Australii. (plusinfo.mk)

 

Svedmilk jesienią będzie przetwarzać 200 ton mleka na dobę

Turecka spółka Sutasz dopełniła formalności związanych z przejęciem fabryki mleka i nabiału Svedmilk w Skopje i ogłasza rozpoczęcie produkcji we wrześniu. Dzięki nowym inwestycjom w maszyny do przetwórstwa mleka zdolność przetwarzania osiągnie wartość 200 ton na dobę. Po rozpoczęciu pracy planowane są dalsze inwestycje w budowę farm do hodowli bydła mlecznego, fabryki pasz oraz zakładu recyklingu i produkcji energii. (plusinfo.mk)

 

Nowa ustawa o przemyśle chemicznym

Nowa ustawa o przemyśle chemicznym, zgodna z dyrektywami europejskimi, nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Aby otrzymać zgodę na pracę z chemikaliami i na wpis do rejestru uprawnionych użytkowników i dostarczycieli chemii, należy zapłacić specjalny podatek, którego wysokość wciąż pozostaje kwestią dyskusji oraz należy przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji zobowiązań. Rząd planuje zrobić wszystko, aby mimo to umożliwić przemysłowi chemicznemu i firmom od niego zależnym funkcjonowanie bez zbędnych barier i biurokracji, jednak zgodnie z normami unijnymi. (plusinfo.mk)

 

Rząd zadłuży się na 75, nie 250 mln EUR

Rząd Republiki Macedonii zadłuży się w Deutsche Banku na 75, zamiast zapowiadanych wcześniej 250 mln EUR. W ciągu roku okaże się, czy konieczne będą kolejne pożyczki. Zmiana decyzji spowodowana jest pogorszeniem sytuacji na rynku kapitałowym w Europie w ciągu ostatnich 30 dni, niepewność związana z wyborami w Grecji i sytuacją gospodarczą w Hiszpanii i we Włoszech. Umowa i rozmowy w tej sprawie z Deutsche Bank są w fazie końcowej i dotyczą 75 mln EUR przyznanych na warunkach akceptowalnych dla Macedonii. (plusinfo.mk)

 

 

13 czerwca 2012 r.

Przyznano kolejne subwencje na kolektory słoneczne

Rząd Macedonii przeznaczył w tym roku ponad 96.000 EUR na subwencje dla rodzin, które zdecydowały się na zainstalowanie w swoich domostwach kolektorów słonecznych. Z budżetu państwa pochodzi 1/3 kosztów takiej inwestycji. Do chwili obecnej przyznano subwencje dla 1.420 gospodarstw domowych, jednak zainteresowanie wśród obywateli tą formą wsparcia i pokrycia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną jest dużo większe. W bieżącym roku liczba aplikujących była czterokrotnie większa od liczby przydzielonych dofinansowań. (vecer.com.mk)

 

Macedońskie produkty bez „wiz” na rynek unijny

Produkty i usługi akredytowane przez Instytut Akredytacji Macedonii (IAM) mogą już swobodnie, bez dodatkowych zezwoleń zostać wprowadzone na rynki europejskie. Proces, który trwał 4 lata, zakończył się wprowadzeniem, „ruchu bezwizowego” dla macedońskich produktów i usług. Taką sytuację umożliwiło podpisane właśnie porozumienie macedońskiego IAM z EA (European co-operation for Accreditation) oraz ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) w sprawie wielostronnego przyznania akredytacji w zakresie testowania i kalibracji. Do podpisania porozumienia przyczynił się projekt jakości wdrażany przez IAM od 1 lutego 2011 roku poprzez finansowe wsparcie z programu przedakcesyjnego IPA. (dw.de)

 

12 czerwca 2012 r.

Życie w Skopje najtańsze w Europie

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez globalną firmę konsultingową, Skopje jest najtańszym miastem w Europie, podczas gdy Moskwa – najdroższym. Skopje znajduje się na 207 miejscu, a ze stolic z regionu nieco droższe są Tirana i Sarajewo, które uplasowały się na 205 i 201 miejscu. (plusinfo.mk)

 

11 czerwca 2012 r.

Od października tanie loty w sześciu kierunkach

Postępowanie w sprawie rządowego dofinansowania połączeń lotniczych jest w końcowej fazie i od października zostanie uruchomionych sześć nowych kierunków lotów tanimi liniami. Wśród sześciu nowych destynacji znajdą się: Dortmund, Bazylea, Malmö, Eindhoven, Mediolan i Dubaj.

Wszystko to jest częścią rządowych starań, aby przyciągnąć organizatorów lotów i otworzyć więcej połączeń lotniczych do Macedonii. (kurir.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE