Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 14 – 20 maja 2012 r.

Macedonia: 14 – 20 maja 2012 r.

20 maja 2012 r.

Macedonia a kryzys w Grecji

Od początku kryzysu w Grecji, wartość macedońskiego eksportu do tego kraju nieustannie maleje. Dane za pierwszy kwartał bieżącego roku, w porównaniu z 2008 r. wykazują spadek eksportu o 69%. Liczba eksportowanych produktów zmniejszyła się dwukrotnie – z 86 do 44. Macedońska społeczność biznesowa radzi, by przedsiębiorcy wykorzystali moment kryzysu w Grecji do pogłębienia współpracy gospodarczej między państwami. Kluczową dziedziną współpracy jest infrastruktura, zwłaszcza inwestycje w kolejową część Korytarza 10. (alfa.mk)

 

19 maja 2012 r.

Wygrana ekologów: budowa hydroelektrowni „Boszkov Most” przesunięta na jesień

Wart 107 mln EUR projekt budowy hydroelektrowni „Boszkov Most” w Parku Narodowym „Mavrovo” będzie ponownie przedmiotem szczegółowej analizy pod względem procedur środowiskowych, które według macedońskiego Towarzystwa Ekologicznego „Eko-svest” zostały naruszone przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Spowoduje to odłożenie rozpoczęcia prac budowlanych co najmniej do jesieni.

Projekt „Boszkov Most” zakłada budowę hydroelektrowni o mocy 68,2 MW, która wytwarzać ma 117,53 GWh energii elektrycznej rocznie, czyli o prawie 30% mniej niż „Kozjak” – ostatni wybudowany obiekt tego rodzaju w Macedonii. (build.mk)

 

18 maja 2012 r.

IFC i Stopanska Banka łączą siły w celu zwiększenia finansowania handlu w Macedonii

Międzynarodowa Korporacja Finansowa [IFC – oddział Banku Światowego zajmujący się finansowaniem w sektorze prywatnym – przyp. red.] i Stopanska Banka ze Skopja rozpoczynają wspólne działania, mające na celu zwiększenie finansowania handlu w Macedonii. Działania te mają pomóc głównie małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji na nowe rynki i tworzeniu nowych miejsc pracy. Stopanska Banka stała się częścią globalnego programu finansowania handlu IFC, który wspiera handel na rynkach rozwijających się, dostarczając kapitału i udzielając częściowych lub pełnych gwarancji dla poszczególnych transakcji handlowych. (plusinfo.mk)

 

S&P: Potwierdzony stabilny rating dla Macedonii

Agencja Standard & Poor’s potwierdziła ocenę ryzyka kredytowego dla Macedonii na poziomie  BB/B zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej, tak w walucie lokalnej, jak i obcej. Perspektywa pozostaje stabilna, co oznacza, że rating nie powinien się zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat, chyba że nastąpią nieprzewidziane zmiany.

Według Agencji, dług państwowy brutto wzrósł w 2011 r. do poziomu 28,6% PKB i spodziewany jest jego umiarkowany wzrost w nadchodzących latach, jeśli tak, jak dotychczas rząd utrzyma poziom deficytu. (utrinski.com.mk)

 

Możliwości inwestycyjne w Macedonii zaprezentowane w Hong Kongu

Po raz pierwszy w Hong Kongu zostały zaprezentowane korzyści, które Macedonia oferuje inwestorom zakładającym działalność gospodarczą w tym kraju. Do najważniejszych korzyści zaliczają się niskie w porównaniu do innych  krajów europejskich koszty prowadzenia działalności gospodarczej, niskie podatki, konkurencyjne wynagrodzenia i 22 miejsce w świecie i 9 miejsce w Europie pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej. (novamakedonija.com.mk)

 

„Granit” dostanie 45 mln EUR od ELEM

Państwowa firma energetyczna ELEM zapłaci firmie budowlanej „Granit” 45,2 mln EUR za wydobycie węgla kamiennego i żużlu w kopalni Brod-Negotino. Węgiel wydobyty zostanie na potrzeby firmy „REK Bitola”. W tym celu obie strony podpisały umowę, która przewiduje eksploatację pokładów węgla przez firmę „Granit” w ciągu kolejnych dwóch lat. Kwota, którą ma zapłacić ELEM nie zawiera podatku VAT. (novamakedonija.com.mk)

 

17 maja 2012 r.

Turecki „Sutasz” oficjalnym właścicielem „Svedmilk”

Majątek mleczarni „Svedmilk”, będącej w stanie upadłości, sprzedany zostanie skopijskiej mleczarni „Balkanska Mlekara”, której założycielem jest jedna z największych firm tureckich w branży mlecznej – „Sutasz”. Firma ogłosiła nowe inwestycje w budowę fabryk i zakładów, jak również otwarcie nowego zakładu produkcji pasz zwierzęcych. Plan rozwoju firmy zakłada jej ekspansję, która wiązać się będzie z zakupem niektórych z istniejących już zakładów rolnych, jak również z zawieraniem umów ze spółdzielniami rolniczymi. (utrinski.com.mk)

 

„Euromax Resources” kontynuuje wiercenia w Ilovicy

Kanadyjska firma „Euromax Resources” badająca złoża miedzi i złota w rejonie Ilovicy w południowo-wschodniej Macedonii rozpoczęła nowe wiercenia na głębokość 4 tys. metrów. Dane z wcześniejszych badań wykazują duży potencjał tamtejszych złóż. Według obecnych szacunków, zawierają one około 789 ton miedzi i 130,6 ton złota. (plusinfo.mk)

 

16 maja 2012 r.

Bułgarska firma Solarpro Holding zbuduje elektrownię wodną w Macedonii

Park słoneczny o mocy 1 MW zostanie zbudowany w pobliżu Bitoli, a bułgarska firma, w ramach umowy, będzie odpowiedzialna za całościową realizację projektu. Solarpro Holding zbudował do tej pory w Bułgarii 32 elektrownie słoneczne o łącznej mocy prawie 100 MW. Park słoneczny w okolicy Bitoli będzie pierwszym, który firma zbuduje za granicą. (kurir.mk)

 

 Macedońska ALKALOID ze słoweńskim certyfikatem GMP

Macedońska firma farmaceutyczno-kosmetyczna ALKALOID przeszła pozytywnie inspekcję przeprowadzoną przez słoweńską Publiczną Agencję ds. Leków i Wyrobów Medycznych.  Dzięki pozytywnej opinii dla ALKALOID został odnowiony certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice, GMP), które zostały określone w dyrektywach UE. Ponadto w ramach certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania produkcją w Republice Macedonii, firmie zostały przyznane także inne certyfikaty, potwierdzające jej klasę: ISO 9001 i ISO 14001 za jakość i bycie przyjaznym dla środowiska naturalnego, ISO 13485 dla wyrobów medycznych oraz HACCP za bezpieczeństwo wytwarzanych produktów żywnościowych. (kurir.mk)

 

Dom maklerski „Bro-deal” traci licencję

Komisja Papierów Wartościowych Republiki Macedonii na stałe cofnęła licencję domu maklerskiego „Bro-deal” ze Skopja. Obecnie na macedońskim rynku papierów wartościowych działa 11 domów maklerskich i 6 upoważnionych do tego banków. (plusinfo.mk)

 

15 maja 2012 r.

Wzrost obrotów w przemyśle o 7%

Obroty w przemyśle w marcu 2012 r. w porównaniu do marca 2011 r. wzrosły o 7%. Obroty na rynku krajowym wzrosły o 3,6%, a na rynkach zagranicznych o 9,5%. W przemyśle przetwórczym nastąpił wzrost o 7,8%, w energetyce o 9,1%, w dziedzinie dóbr kapitałowych o 8,5%, trwałych dóbr konsumpcyjnych o 25,7%, a nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 11,6%. W sektorze górnictwa i kopalnictwa nastąpił spadek o 6,6%.

Obroty w przemyśle w marcu, w stosunku do lutego wzrosły o 16,4%, natomiast w okresie od stycznia do marca 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, wzrost wyniósł 5,2%. (plusinfo.mk)

 

Winnice ponownie ubiegają się o licencje

Osiem macedońskich winnic straciło licencje na odkup winogron, jednakże dwie z nich już spłaciły część zaciągniętych u plantatorów długów i starają się o ponowne uzyskanie pozwoleń. Licencje zostały odebrane ze względu na brak uiszczenia należności za kupione winogrona w terminie do 30 kwietnia 2012 r. (plusinfo.mk)

 

14 maja 2012 r.

Indeksy giełdowe bez zmian, spada obrót w handlu

Indeks MBI 10 spadł w ubiegłym tygodniu o 1,9% do wartości 1954,05 punktów, a MBID wzrósł o 1,77% do poziomu 1782,95 punktów. Całkowite obroty na giełdzie wyniosły 72,79 mln MKD (1,18 mln EUR), podczas gdy w ubiegłym tygodniu wartość ta wyniosła 96,83 mln MKD. Większość stanowiły akcje „Komercijalna banka”, których obrót wyniósł 4,44 mln MKD (71 857 EUR), a zaraz po nich uplasowały się akcje „Alkaloid”, z obrotem rzędu 4,37 mln MKD (70 724 EUR). (plusinfo.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE