Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 15 – 21 października 2012 r.

Macedonia: 15 – 21 października 2012 r.

Otwarcie Kemet Electronics

Amerykańska firma Kemet Electronics rozpoczęła w Bunardżiku produkcję urządzeń elektronicznych dla przemysłu lotniczego, zbrojeniowego i środków transportu. Obecnie zatrudnia 100 osób, jednak w przyszłości planowane jest zatrudnienie kolejnych 400 pracowników. Inwestycja wyniosła 20 mln USD. (plusinfo.mk)

 

Globalny Szczyt Inwestycyjny w Ochrydzie

W dniach 18 – 21 października 2012 r. spotkało się w Ochrydzie ponad 200 przedsiębiorców, a tematem spotkania było wzmocnienie współpracy pomiędzy rynkiem krajowym a diasporą na całym świecie. Wśród uczestników pojawili się przedstawiciele znanych w świecie firm, jak Nokia-Siemens Networks czy Raiffeisen Bank oraz m.in. prezes Macedonia 2025, Mike Zafirovski czy dyrektor pionu bankowości inwestycyjnej Credit Swiss, Robert Arsov. (plusinfo.mk)

 

Rating kredytowy Fitch

Agencja Fitch potwierdziła rating kredytowy Macedonii na poziomie BB+ ze stabilną perspektywą. Fitch odnotował wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, który umożliwi wzrost PKB o 2% w 2013 i 3,5% w 2014 roku. Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym mogą pomóc w realizacji dwóch zasadniczych celów – zmniejszeniu dużego strukturalnego deficytu handlowego i zdywersyfikowaniu macedońskiej gospodarki, stwierdzono w oświadczeniu. Fitch prognozuje, że dług publiczny wzrośnie do 31,3% na koniec 2012 roku z 27,8% w 2011 roku. Jednak dług pozostaje o 40% poniżej średniej krajów z ratingiem BB. (ekonomski.mk)

 

Linia przesyłowa Vrutok – Polog – Tetovo oddana do eksploatacji

Dzięki nowo otwartemu ośmiokilometrowemu odcinkowi linii przesyłowej Vrutok – Polog – Tetovo, miasto Tetovo i jego okolice  zyskały pewne połączenie energetyczne z TE Oslomej i HE VRUTOK, dzięki czemu oczekuje się, że skończą się chroniczne problemy z dostawami energii elektrycznej w tym rejonie. Budową obiektu zajmuje się firma EMO z Ochrydu. Do połowy 2013 r. planowane jest zakończenie prac nad całym projektem. Łączna wartość inwestycji to ok. 3 mln EUR. (build.mk)

 

Diaspora zainwestuje 15 mln USD w Macedonii

Fundusze zostaną przekazane przez nowo utworzony fundusz SEAF Macedonia 1. Minimalna kwota to 500 tys. USD od inwestora. Fundusz prowadzić będzie Hubertus Jan van der Vaart, dyrektor wykonawczy SEAF. Na początku inwestycje obejmą od 10 do 14 firm z dziedziny rolnictwa, farmacji, edukacji i szkoleń. (vecer.mk)

 

Macedońskie wina w Polsce i w Holandii

11 macedońskich winnic w dniach 21 – 24 października 2012 r. promować będzie swoje wina w Hadze i Warszawie. Swoje najlepsze produkty zaprezentują winiarnie: Tikvesz, Stobi, Skovin, Dalvina, Bovin, Popov, Dudin, Kamnik, Ezimit, Popova Kula i Filovski. Celem jest wejście na rynki europejskie, a Holandia, Polska, Słowenia i Szwajcaria to najbardziej obiecujące rynki dla macedońskiego wina. (faktor.mk)

 

Sprzedaż bonów skarbowych

Ministerstwo Finansów Macedonii ogłosiło udaną sprzedaż bonów skarbowych o łącznej wartości 2,78 mld MKD (45,2 mln EUR). Przy sprzedaży 3-miesięcznych bonów z klauzulą walutową oprocentowanych na 3,9% uzyskano kwotę 291,89 mln MKD (466,32 tys. EUR), czyli niecałe 60% z oczekiwanych 500 mln MKD. Przy 3-miesięcznych bonów bez klauzuli o stopie zwrotu 4%, uzyskano 1,7135 mld MKD (27,37 mln EUR) (sprzedano 80% z oferty). Zdecydowanie lepiej wypadła oferta sprzedaży 9-miesięcznych bonów oprocentowanych na poziomie 4,75. Sprzedano bowiem wszystkie z zaoferowanych rynkowi i uzyskano kwotę 513,3 mld MKD (8,2 mld EUR). (utrinski.com.mk)

 

Wspólny projekt gmin Strumica i Kilkis

Gmina Strumica i grecka gmina Kilkis otrzymały 956 tys. EUR z programu IPA. 336 tys. EUR zostanie przeznaczone na odrestaurowanie zachodniej ściany i północnej bramy ruin Carevi Kuli, nad miastem Strumica. To pierwszy wspólny projekt obu gmin przygranicznych. Zakończenie prac budowlanych planuje się na rok 2012, setną rocznicę bitwy pod Belasicą (plusinfo.mk)

 

Dotacje dla rolników

Rolnicy, którzy w zeszłym roku nie otrzymali dotacji z powodu zaległości wobec państwa, będą mogli otrzymać pieniądze z programu na rok 2012. Termin składania aplikacji upływa 30 października. Rząd przyjął rozporządzenie, w wyniku którego rolnicy otrzymają dotacje w kwocie należnej za obecny i za ubiegły rok. Poprzednio, jeśli ktoś miał zaległości finansowe wobec państwa, od kwoty dotacji odejmowano kwotę długu, a pozostałą część przelewano na rachunek bankowy. (utrinski.com.mk)

 

Dofinansowanie na promocję macedońskich produktów rolnych

Rząd przeznaczy około 1,2 mln EUR na prezentację macedońskich produktów rolnych na sześciu renomowanych targach światowych, w Rosji, Chinach i Niemczech oraz na promocję win w Polsce, Holandii, Szwajcarii i Słowenii. Dofinansowanie obejmie zakup przestrzeni wystawowej, pawilonu narodowego czy stoiska tematycznego. Na targach nie będzie podziału na poszczególne firmy – wszystkie pokażą swoje produkty na wspólnym, macedońskim stanowisku. (utrinski.com.mk)

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE