Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 16 – 22 lipca 2012 r.

Macedonia: 16 – 22 lipca 2012 r.

Budowa drapaczy chmur w Macedonii

Turecka firma Cevahir Holding podjęła się inwestycji wartej 100 mln EUR – budowy czterech 42-piętrowych wieżowców w skopijskiej dzielnicy Aerodrom. Będą to najwyższe budynki w Republice Macedonii. Szacuje się, że będzie mogło w nich zamieszkać 5 tysięcy osób, powstaną tu także centra handlowe i biznesowe. (balkaninsight.com)

 

Toplifikacija S.A. przygotowywana do sprzedaży

Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa Toplifikacija S.A. w Skopju podjęła decyzję o utworzeniu pakietu większościowego udziałów spółki. Celem podjętych działań jest ochrona interesów akcjonariuszy, a także zapewnienie warunków do ogłoszenia przetargu publicznego na przejęcie spółki. Utworzenie pakietu większościowego zwykle oznacza, że firma jest przygotowywana do sprzedaży inwestorowi strategicznemu. Po ogłoszeniu informacji o utworzeniu pakietu większościowego cena akcji spółki wzrosła o 6,09%. (kapital.mk)

 

Rozpoczęcie budowy fabryki Van Hool

Pierwsza fabryka belgijskiej spółki Van Hool w Macedonii zostanie zbudowana w strefie technologiczno-przemysłowej TIRZ Skopje. Inwestycja warta jest około 30 mln EUR. Decyzję o inwestycji w Macedonii podjęto po spotkaniach z urzędnikami w Brukseli w listopadzie ubiegłego roku. Firma Van Hool założona została w 1947 roku i obecnie zatrudnia ponad 4 tys. pracowników. (plusinfo.mk)

 

Koncesja kopalni Ilovica

Działania eksploatacyjne w kopalni Ilovica mają się rozpocząć już wkrótce, dzięki podpisaniu koncesji na wydobycie surowca. Według inwestora, firmy Euromax, zainwestowane na tym terenie zostanie od 500 do 700 mln EUR. Złoża w Ilovicy zawierają około 120 ton złota i 700 tys. ton miedzi, na około 30% powierzchni objętej koncesją. W przyszłości przeprowadzone zostaną badania pozostałej części obszaru, wobec czego istnieje prawdopodobieństwo znalezienia kolejnych rezerw surowca. (plusinfo.mk)

 

Cudzoziemcy łatwiej uzyskają zatrudnienie w Macedonii

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców przewidują, iż będą oni mogli uzyskać zezwolenie na pracę w agencji zatrudnienia, zamiast, jak dotychczas, składać wnioski do placówek dyplomatycznych i konsularnych. W celu ułatwienia procedury uzyskiwania licencji w zakresie zatrudniania cudzoziemców w firmach krajowych lub filiach firm zagranicznych, o zezwolenie na pracę starać się będzie teraz w agencji ds. zatrudnienia pracodawca, nie pracownik. (plusinfo.mk)

 

Nowe lotniska przyciągają pasażerów

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku z lotnisk Aleksandra Wielkiego w Skopju i Św. Pawła Apostoła w Ochrydzie skorzystało łącznie 400 188 pasażerów, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ta wyniosła 337 888, co stanowi wzrost o 18,4%. Liczba regularnych połączeń lotniczych wzrosła o 8% (3766 lotów w porównaniu do 3487 w roku ubiegłym). Po zakończeniu realizacji projektu modernizacji macedońskich portów lotniczych przewiduje się dalszy wzrost liczby pasażerów i lotów. (plusinfo.mk)

 

Tutunska Banka obniża stopy procentowe

W wyniku obniżenia oprocentowania bonów skarbowych, osoby prawne i osoby fizyczne uzyskały obniżenie oprocentowania kredytów i depozytów w banku Tutunska Banka. Redukcja obowiązuje od 1 lipca 2012 r. O 0,25% zmniejszyły się limity transakcji na rachunkach oraz za pomocą kart kredytowych MasterCard Standard, MasterCard Light i Visa Classic oraz kredyty konsumpcyjne, których stopa procentowa przed 1 lipca 2012 r. była wyższa niż 11,75%. O 1,5% zmniejszyły się odsetki nowo zatwierdzonych kredytów obrotowych. (plusinfo.mk)

 

Kolejny przetarg na Dżumajliję

Tereny przedsiębiorstwa Dżumajlija, przejęte przez państwo z powodu bankructwa, zostaną w najbliższym czasie powtórnie wystawione do przetargu. Możliwe będzie przejęcie terenu przez jednego inwestora bądź też podział obszaru pomiędzy cztery różne firmy. Chodzi o 5,5 tys. ha żyznej ziemi, co stanowi największą dotychczas działkę oferowaną inwestorom przez rząd Republiki Macedonii. Zainteresowanie przetargiem wykazało sporo firm, zarówno krajowych i zagranicznych, co daje nadzieję na stworzenie nowych miejsc pracy w kraju, jak również napływ wiedzy, nowych technologii, sposobów uprawy roślin oraz zwiększenie krajowego eksportu. (24news.mk)

 

Fundusze na linię kolejową Korytarza 8 do Bułgarii

Dostępne na bardzo korzystnych warunkach pieniądze pochodzą z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a uzyskana kwota wynosi 46,4 mln EUR. Projekt przewiduje modernizację 31-kilometrowego odcinka Kumanovo – Beljakovce. Okres spłaty kredytu wynosi 15 lat, okres karencji 4 lata, a aktualna stopa procentowa to 1,7%. Budowa rozpocząć się ma w pierwszym kwartale 2013 r., a zakończyć w ciągu 3 – 4 lat. Przetarg na wykonanie robót ogłoszony zostanie we wrześniu.  (plusinfo.mk)

 

Solarne statki na macedońskich jeziorach

Powstał projekt jednostki pływającej, poruszającej się przy wykorzystaniu energii słonecznej. Konstrukcja statku jest prosta, niezawodna, trwała i tania w utrzymaniu. Zapewni to ochronę środowiska naturalnego macedońskich jezior, a także przyczyni się do ekonomicznych oszczędności. Flota będąca obecnie w użytku jest stara i będzie musiała zostać wkrótce wymieniona. Statek solarny dla 60 podróżnych będzie kosztował około 80 tys. EUR, wydatki związane z zakupem będą się jednak szybko zwracały, a koszty utrzymanie będą niewysokie. Pojawiają się propozycje, aby Rząd Macedonii poszedł dalej i wydał ustawowy zakaz wykorzystywaniа silników spalinowych w jednostkach pływających.

(daily.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE