Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 16 – 22 stycznia 2012 r.

Macedonia: 16 – 22 stycznia 2012 r.

22 stycznia 2012 r.

Macedonia bałkańskim rekordzistą w ilości dni wolnych od pracy w 2012 r.

Z powodu 27 dni w roku wolnych od pracy gospodarka państwa straci około 0,5 mld EUR, twierdzą biznesmeni. Analiza wykonana przez dziennik „Kapital” ukazuje, że jeden dzień wolny od pracy kosztuje Macedonię do 16 mln EUR. Część ekspertów twierdzi jednak, że straty pracodawców są nieco mniejsze, z powodu oszczędności prądu, wody czy użytkowania Internetu, jak również z powodu faktu, że niektóre firmy nie przestają pracować nawet w dni wolne od pracy. (kapital.com.mk)

21 stycznia 2012 r.

Zwycięzcą 2011 r. zostaje TTK Banka, a przegranym – EMO

Rynek kapitałowy w Macedonii w ubiegłym roku poczuł „podwójne dno” światowego kryzysu ekonomicznego. Obroty wzrosły jednak o 133,71% w stosunku do 95 mln EUR w 2010 r., osiągając wartość 221,9 mln EUR. Wzrost obrotów jest rezultatem zwiększonej ilości kontraktów blokowych i publicznych aukcji giełdowych jak również oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych. Według rocznego sprawozdania macedońskiej GPW, transakcje blokowe stanowiły w ubiegłym roku 6,6% wszystkich.

Macedoński Indeks Giełdowy MBI-10 w zeszłym roku spadł o 13,34% i w chwili obecnej jest na poziomie 1974 punktów indeksowych. Ze wszystkich akcji MBI-10 największe obroty sięgające 19,2 mln EUR osiągnęły akcje Komercijalna Banka, których procentowy udział w całości obrotów MBI-10 wyniósł 47,12%.

Całkowity obrót 10 najbardziej płynnych akcji (Komercijalna Banka, Alkaloid, Granit, Toplifikacija, Stopanska banka itola, Makpetrol, ZK Pelagonija, Makstil, Makedonijaturist i TTK Banka) za rok 2011 wynosi tylko 40,8 mln EUR. Spośród spółek notowanych na oficjalnym rynku, zwycięzcą jest TTK Banka, który osiągnął 63,75% wzrostu cen akcji, podczas gdy bank EMO z Ochrydu zajął ostatnie miejsce, z 48,48% spadkiem cen akcji. (kapital.com.mk)

20 stycznia 2011 r.

Koleje macedońskie zadłużone na 23 mln EUR

Macedońskie koleje nie mają pieniędzy na inwestycje ani na regularną spłatę długów, które w tym roku wyniosą 23 mln EUR. To, po jakich trasach i jakimi wagonami przewożone będą towary i usługi zależeć będzie od państwa i od międzynarodowych instytucji finansowych, u których macedońskie koleje mają największy dług. Od nich zależny jest los Kolei i transportu pasażerskiego oraz ruch kolejowy w kraju.

Według prezesa Kolei Macedońskich, Olivera Derkovskiego, obecne długi spółki wynoszą 11 mln EUR, a wzrosną jeszcze o kolejne 12 mln EUR. Długi są zaciągnięte głównie u zagranicznych przedsiębiorstw kolejowych i międzynarodowych instytucji finansowych. (kapital.com.mk)

19 stycznia 2011 r.

Niemieccy inwestorzy zmodernizują REK Bitola

Niemiecka firma „Bilfinger Berger” ogłosiła, że dokończy modernizację wszystkich trzech kotłów elektrowni Kombinatu Górniczo-Energetycznego REK w Bitoli. Umowa obejmuje też długoterminowe naprawy i konserwację.

Kolejna niemiecka firma, „Babcock Borsig Steinmiller” ogłosiła, że będzie pracować nad rewitalizacją REK Bitola, zapewniając większą wydajność, przedłużając żywotność sprzętu, poprawiając niezawodność i wiarygodność systemu oraz redukując emisję szkodliwych gazów.

Nie wiadomo jeszcze, na jaką kwotę zawarte będą poszczególne umowy, ale szacuje się, że koszt całego projektu modernizacji REK Bitola wyniesie 90 mln EUR i potrwa 3 lata.

Ilość energii produkowanej przez REK Bitola to około 4600 GWh rocznie, co stanowi 80% produkcji energii elektrycznej w kraju. (plusinfo.mk)

Oferta akcji skopijskiej firmy „Tobako”

Firma „Tobako” ze Skopja, która ma już 55 sklepów w Macedonii, planuje pozyskać 2 mln EUR przez ofertę publiczną sprzedaży akcji na giełdzie, aby sfinansować swoją ekspansję na Bałkanach. Wstępna sprzedaż akcji na macedońskiej giełdzie papierów wartościowych rozpocznie się 1 lutego 2012 r. Oferta składa się z 200 tys. akcji i potrwa 3 miesiące. Cena 1 akcji to 637 MKD (ok. 10,5 EUR) Kapitał spółki wart jest 6 mln EUR, a jej wartość rynkowa około 12 – 15 mln EUR. (plusinfo.mk)

18 stycznia 2012 r.

Bank „Eurostandard” odkupi 7,74% akcji macedońskiej GPW

Komisja papierów wartościowych wyraziła zgodę na kupno 216 akcji macedońskiej GPW przez bank „Eurostandard”. Stanowi to 7,74% wszystkich akcji.

Bank „Eurostandard” na podstawie nowo nabytych akcji, oraz na podstawie posiadanych już akcji firm „Posztenska Banka” i „Posztel Broker” będzie mieć łącznie 414 zwykłych akcji z prawem głosu na macedońskiej giełdzie, czyli 14,38% zwykłych akcji z prawem głosu wydawcy. (plusinfo.mk)

Cena gazu ustalana będzie co miesiąc

Komisja Regulacji Energetyki informuje, że cena gazu, zamiast co kwartał jak dotychczas, będzie określana w odstępach miesięcznych. Zmiany te są częścią umowy między firmą Makpetrol i KRE, odkąd 1 stycznia Promgas, spółka-córka firmy Makpetrol, umyślnie zamknęła zawory z gazem i na cały tydzień wstrzymała dostawy gazu dla konsumentów. (kapital.com.mk)

17 stycznia 2012 r.

Wzrost obrotów w przemyśle

Z danych Macedońskiego Urzędu Statystycznego wynika, że obroty w przemyśle w listopadzie 2011 r. w porównaniu do listopada 2010 r. wzrosły o 33,6% (33,1% na rynku krajowym i 33,9% na rynkach zagranicznych). Obserwując poszczególne sektory widać, że obroty w górnictwie i kopalnictwie spadły o 12% w ciągu ostatniego roku, a w przetwórstwie wzrosły o 36,2%.

W energetyce zanotowano wzrost obrotów o 61,4%, produkty pośrednie, oprócz energii wzrosły o 12,6%, dobra inwestycyjne o 174,5%, dobra trwałego użytku o 82,4% i produkty nietrwałe o 10,7%.

Obroty w przemyśle w listopadzie 2011 r w stosunku do poprzedzającego miesiąca wzrosły o 11,4%, podczas gdy wzrost obrotów w okresie styczeń – listopad 2011 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, wyniósł 25,5%. (plusinfo.mk)

16 stycznia 2011 r.

Macedonia na targach turystycznych w Utrechcie

Macedonia zaprezentowała swoją ofertę na tradycyjnej corocznej giełdzie turystycznej, która odbywała się od 10 do 15 stycznia w holenderskim Utrechcie.

Organizator wycieczek i manager firmy TUI w Holandii, Maraje Kriegsman, który oferuje przeloty czarterowe do Macedonii podkreślił, że jest bardzo zadowolony z rozpoczętej sprzedaży wycieczek do Macedonii w tym roku.

Właściciel hotelu „Drim” i przedstawiciel HOTAM [Związku Hoteli w Macedonii – przyp. red.], Krste Blażeski powiedział, że spodziewa się wzrostu liczby turystów z Holandii o 20 – 30%. (plusinfo.mk)

TAV Holding zainwestował 120 mln EUR w dwa lotniska

Do tej pory w lotnisko w Skopju zainwestowano 110 mln EUR, a w Ochrydzie – 10 mln EUR. Wraz z 78-procentowym wzrostem liczby podróżnych i 48-procentowym wzrostem liczby samolotów widać owoce badań rynkowych z 2011 r.

TAV stosuje bardzo silną strategię marketingową, mającą na celu m.in. przyciągnięcie nowych linii lotniczych.

Ochryd w 2011 roku odwiedziło ponad 10 tys. holenderskich turystów, a w 2012 roku oczekuje się podwojenia tej liczby. Oprócz lotów z Holandii i Finlandii w maju 2012 roku zostanie otwarte połączenie lotnicze z Belgią. (plusinfo.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE