Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 17 – 30 grudnia 2012 r.

Macedonia: 17 – 30 grudnia 2012 r.

56 mln EUR dla Macedonii

Pieniądze te, przyznane przez komisję europejską, zostaną przeznaczone na przeprowadzenie reform systemu sprawiedliwości, gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego. Środki pochodzą z funduszu dwuletniego Programu Krajowego Instrumentów Pomocy Przedakcesyjnej. Przyznane środki są również skierowane na wsparcie reform w administracji publicznej oraz poprawę sytuacji na przejściach granicznych z Serbią i Albanią, co  przyczyni się do lepszej wymiany handlowej i poza handlowej z wymienionymi krajami. (kapital.com.mk)

 

Fabryka Kromberg & Schubert zaczyna pracę od lutego

Niemiecka firma w lutym otworzy fabrykę w strefie przemysłowej Żabeni w pobliżu Bitoli. W fabryce zatrudniono już 200 osób, które zostały przeszkolone przez ekspertów znających technologię wykorzystywaną w innych zakładach tej marki. Wejście Kromberg & Schubert na macedoński rynek jest inwestycją greenfield i ma ogromne znaczenie dla całego regionu, ponieważ zapewni wiele miejsc pracy. (kurir.mk)

 

Macedonia atrakcyjna dla inwestorów

Wyniki przeprowadzonych ankiet pokazują, że globalny szczyt inwestycyjny, który odbył się w październiku w Ochrydzie spełnił oczekiwania ponad 90% uczestników. Przewiduje się, że w 2013 roku kraj może liczyć na 2% wzrostu gospodarczego, w szczególności w wyniku wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. (vesti.alfa.mk)

 

50,3 mln EUR na infrastrukturę transportową

85% środków (42,8 mln EUR) pochodzi z funduszu IPA, pozostała część z budżetu państwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty dotyczące infrastruktury kolejowej i drogowej, m.in. na budowę nowego odcinka autostrady z Kiczeva do granicy z Albanią w ramach Korytarza 8. Priorytetem w zakresie kolejnictwa jest przygotowanie szczegółowego projektu i dokumentacji przetargowej na budowę odcinka kolejowego Kriva Palanka – granica z Bułgarią, w ramach Korytarza 8. (plusinfo.mk)

 

Stopa bezrobocia spadła do 30,6%

Stopa bezrobocia w Macedonii w trzecim kwartale 2012 roku ukształtowała się na poziomie 30,6%, wynika z danych Państwowego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie ubiegłego roku wynosiła 31,2%. W 2010 roku zaś 32% ogółu ludności aktywnej zawodowo nie miało pracy. Od początku bieżącego roku do teraz bezrobocie w Macedonii zmniejszyło się o 1% i jest najniższe od 8 lat. (sitel.com.mk)

 

Tinex inwestuje 1,15 mln PLN w projekty rozwojowe

Projekty te oferują wsparcie w zakresie zdrowia, edukacji, sportu, zdrowia, sztuki oraz ochrony środowiska. Firma twierdzi, że dzięki platformie „Tinex, Ty i ja” zintensyfikowali swoje działania i realizują je według ściśle ustalonego planu, który obejmuje m.in. donacje dla Instytutu Chorób Płuc u Dzieci, klinik ginekologicznych, oddziałów chirurgii dziecięcej oraz wsparcie dla Teatru Dramatycznego. (utrinski.com.mk)

 

Jedenasty przetarg na OHIS

Po raz jedenasty ogłoszony został międzynarodowy przetarg na kupno byłego giganta chemicznego OHIS. Kombinat sprzedaje się za 21,58 mln EUR, wraz z 790 pracownikami. Potencjalny kupiec nie może zmniejszyć zatrudnienia przez następne 5 lat, musi utrzymać dotychczasową działalność przemysłową oraz realizować nowe inwestycje. Oferty należy składać w Ministerstwie Gospodarki do 8 stycznia. (kapital.com.mk)

 

Nikt nie kupił Slaviji

Akcje firmy wystawione zostały na sprzedaż za łączną kwotę 7,34 mln EUR, jednak po zakończeniu trzydniowej aukcji 4285 akcji z prawem głosu, nikt nie złożył oferty, choć wstępne zainteresowanie wyraziły największe sieci handlowe w kraju. (limun.hr)

 

Gorsze wyniki banków w trzecim kwartale

Ostatnie badania sektora bankowego, przeprowadzone po zakończeniu trzeciego kwartału tego roku pokazały, że banki macedońskie wykazują coraz słabsze wyniki. Symulowano wstrząsy na rynku bankowym i testowano odporność całego sektora bankowego oraz poszczególnych banków. Test miał na celu zbadanie wpływu kryzysu na gospodarkę w krajach słowiańskich. (plusinfo.mk)

 

Korzystna sytuacja w przemyśle przetwórczym

Sytuacja w macedońskim przemyśle przetwórczym w listopadzie była korzystniejsza w porównaniu do października tego roku, a mniej korzystna w porównaniu do listopada roku poprzedniego, wynika z badań przeprowadzonych przez Państwowy Urząd Statystyczny. Korzystniej ocenia się także zlecenia produkcyjne w porównaniu do października. (sitel.com.mk)

 

Czy macedoński paszport przyciągnie inwestorów?

Eksperci z Centrum Analiz Ekonomicznych twierdzą, że macedoński paszport i obywatelstwo dla inwestorów zagranicznych nie podniosą w znaczący sposób ilości inwestycji zagranicznych w nadchodzącym roku. W 2013 roku podatek pozostanie na poziomie 10% dla inwestorów, a 0% dla ponownie inwestujących kapitał w Macedonii. (24vesti.mk)

 

Okres próbny dla pracowników sezonowych ograniczony do 3 dni

Dzięki ostatnim zmianom w ustawie o prawie pracy, zatrudnianie pracowników sezonowych będzie łatwiejsze i objęci będą oni większą ochroną. Teraz można będzie zatrudnić pracownika na okres do 30 dni, bez publikacji oferty pracy, a okres wypowiedzenia wynosić będzie 7 dni. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego w Macedonii, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2012 r. zatrudniono w Macedonii  102 678 sezonowych pracowników. (plusinfo.mk)

 

„Pan Am 2015″ szansą dla macedońskich eksporterów

Macedońscy eksporterzy żywności i odzieży będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych przetargach dotyczących igrzysk panamerykańskich, które w 2015 roku odbędą się w Kanadzie. Pan Am 2015 to dobra okazja do sprzedaży macedońskich towarów i usług. W tym celu Agencja Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu oferuje macedońskim firmom pomoc w udziale w przetargach. (plusinfo.mk)

 

Wydłużony okres składania wniosków o dofinansowanie mieszkań

Wnioski o fundusze z projektu „Kup dom, kup mieszkanie” składać można do końca maja 2013 r. Ministerstwo finansów zakłada cztery tury przyznawania dofinansowania, a pierwsza z nich odbędzie się na początku 2013 roku. Ubiegać się można o zmniejszenie raty kredytu o połowę lub o jednorazowe pokrycie połowy kosztu mieszkania. W 2012 r. rząd przeznaczył na ten projekt 3,5 mln EUR. (dnevnik.com.mk)

 

Przemysł rolno-spożywczy w Pelagonii

Rolnicy z regionu Pelagonia będą mogli korzystać z wyników badań laboratorium, badającego chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Pozwoli to na odpowiednią uprawę ziemi, w celu uzyskania wyższej wydajności plonów. Ponadto, zużycie wody z bitolskiego systemu wodociągów zostanie znacznie ograniczone w ramach projektu dostarczania wody dla celów technologicznych na obszarach wiejskich podlegających pod przedsiębiorstwo publiczne „Streżevo”. (kanal5.com.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE