Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 2 – 8 kwietnia 2012 r.

Macedonia: 2 – 8 kwietnia 2012 r.

8 kwietnia 2012 r.

Bułgarska firma „Keybuild” ureguluje koryto Otini

Bank Światowy zaakceptował wybór firmy „Keybuild” jako wykonawcy projektu „Przebudowa i regulacja koryta rzeki i budowa platform nad rzeką Otinią”. Wartość podpisanej umowy wynosi około 1,6 mln EUR, a prace budowlane będą trwały 18 miesięcy. Umowa przewiduje budowę pięciu platform-parkingów nad rzeką Otinią, regulację koryta i budowę chodników w cetrum miasta. Fundusze w wysokości 2 mln EUR pochodzą z kredytu udzielonego przez Bank Światowy, a okres spłaty wynosi 10 lat i 3 lata karencji. (build.mk)

 

Brak inwestycji w odnawialne źródła energii

Prywatni przedsiębiorcy nie są zainteresowani inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Rok 2011 przyniósł ogromne spowolnienie w budowie tego rodzaju obiektów energetycznych. Sytuacja uległa nieznacznemu polepszeniu w pierwszych miesiącach bieżącego roku, jeśli jako wskaźnik potraktowana zostanie ilość wniosków o pozwolenie na produkcję energii elektrycznej z małych elektrowni wodnych. Spółka „Małe hydroelektrownie” ze Skopja złożyła siedem wniosków o uzyskanie statusu uprzywilejowanego producenta energii elektrycznej w obiektach „Brbusznica”, „Kriva Reka”, „Krklja”, „Seleczka Reka”, „Kameniczka Reka”, „Brajczino 1” i „Kranska Reka”. Kolejny wniosek złożony został przez firmę „Ferro Invest” z Velesu, w związku z hydroelektrownią „Slatino”. (build.mk)

 

7 kwietnia 2012 r.

Biura rolne w samochodach dostawczych

Z inicjatywy wiceministra rolnictwa, Zorana Konjanovskiego, wkrótce realizowany będzie projekt „365 dni ruchomych biur rolnych”. W przemieszczających się z miasta do miasta samochodach zasiądą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Agencji Wspierania Rozwoju Rolnictwa oraz Agencji Wsparcia Finansowego, a biura otwarte będą dla rolników przez 365 dni. Podpisany został już kontrakt na 8 takich biur – specjalnie wyposażonych samochodów dostawczych, w których rolnicy będą mogli uzyskać porady odnośnie zdrowia i jakości produktów rolnych. (plusinfo.mk)

 

6 kwietnia 2012 r.

Wzrost liczby pasażerów na lotniskach w 2012 r.

Od początku bieżącego roku liczba pasażerów na obu macedońskich lotniskach, w Skopju i w Ochrydzie, wzrosła o 20%. W marcu oba lotniska przyjęły łącznie 57 596 pasażerów, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego, mimo utraty linii Czech Airlines i Malev. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, najpopularniejszym kierunkiem lotów był Zurych (26%) i Stambuł (14,2%). W ubiegłym roku ilość pasażerów korzystających z obu lotnisk wzrosła o 15% i wyniosła 834 273. (plusinfo.mk)

 

5 kwietnia 2012 r.

Produkcja tekstyliów spadła o 20%

Produkcja w macedońskim przemyśle włókienniczym spadła o 20% z powodu kryzysu w strefie euro. Duże firmy tekstylne, aby przetrwać tę sytuację, wysyłają pracowników na przymusowy urlop. Jeśli pracownik jest na przymusowym urlopie, ma prawo do 70% wynagrodzenia podstawowego, a pracodawca nadal nie dokonuje redukcji opłat na rzecz państwa. Jeżeli dojdzie jednak do jeszcze większego spadku produkcji, pracodawcy będą zmuszeni do zmniejszenia opłat ponoszonych na rzecz państwa. (kurir.mk)

 

Udział społeczności Romskiej w gospodarce Macedonii

Co piąty biznesmen ze społeczności romskiej w Macedonii jest członkiem jakiegokolwiek stowarzyszenia lub zrzeszenia, a ponad 90% w ogóle nie korzysta z pomocy ze strony Państwa. Rząd Macedonii szczególną uwagę poświęca kontynuacji reform na rynku pracy w celu zmniejszenia bezrobocia, także wśród Romów. W niedalekiej przyszłości otwarte zostaną dwa kolejne romskie ośrodki edukacyjne, gdzie szkoleni będą bezrobotni. W chwili obecnej z budżetu państwa finansowanych jest 1700 stypendiów dla romskich uczniów szkół średnich, a w okresie 2012-15, oczekuje się, ze średniorocznie będzie ich 2500. (novamakedonija.com.mk)

 

4 kwietnia 2012 r.

Macedonia: Rebalans budżetu na 2012 r.

W ciągu najbliższych dni rząd Republiki Macedonii dokona rebalansu budżetu na rok 2012, ogłosił dziś minister finansów Zoran Stavreski. Przewiduje się cięcia wydatków w wysokości 7-7,5 mld MKD (115-123 mln EUR), czyli o ok. 5% w stosunku do planowanych. Obejmą one wszystkie segmenty, za wyjątkiem emerytur, płac, dodatków socjalnych i subwencji. Mimo, że przychody budżetowe w pierwszym kwartale br. były wyższe o 1,2% w stosunku do tego samego okresu 2011 r., to jednak o 9% niższe od planowanych. (dw.de, kapital.com.mk)

 

„OKTA” zmniejsza planowaną produkcję

Rafineria „OKTA” przetworzyła w zeszłym roku o 420 tys. ton ropy mniej niż początkowo planowano, co stanowi 38-procentowy spadek produkcji. W ubiegłoroczym bilansie zaplanowana była przeróbka 1,1 mln ton ropy, lecz faktycznie przetworzono jedynie 685.754 ton, czyli aż o 18,58% mniej niż w roku 2010, dlatego też w roku ubiegłym rafineria zaimportowała 250 tys. ton produktów ropopochodnych ze swojej spółki-matki – Hellenic Petroleum. (plusinfo.mk)

 

Fabryka PCV w Neproszteno

We wsi Neproszteno w pobliżu Tetova położono kamień węgielny pod budowę nowego zakładu produkcyjnego profili PCV oraz innych tworzyw sztucznych. Inwestor, Servet Merxhani ocenia, że budowa zakończy się w ciągu 3 – 4 miesięcy i dzięki niej stworzonych zostanie 30 – 50 nowych miejsc pracy. Cała inwestycja warta jest ponad 1,5 mln EUR. (plusinfo.mk)

 

3 kwietnia 2012 r.

Wzrost wymiany handlowej z BiH

Wymiana handlowa Macedonii z Bośnią i Hercegowiną rośnie w szybkim tempie. W 2011 r. obrót w handlu między tymi krajami wyniósł aż 140 mln EUR, z czego 72 mln EUR to eksport z Macedonii do BiH, a 68 mln EUR to import z BiH do Macedonii. Najczęściej eksportowane są leki, warzywa i owoce, wyroby metalowe i papierosy, a importowane cukier, maszyny, mleko i przetwory mleczne. (plusinfo.mk)

 

2 kwietnia 2012 r.

Kioski internetowe w macedońskich wsiach

Rozpoczęty projekt dotyczący stawiania kiosków internetowych w macedońskich wsiach jest częścią programu Międzynarodowej komisji ds. szerokopasmowego Internetu. Jego realizacja monitorowana będzie przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, jako globalny przykład działań ukierunkowanych na rozwój informatyzacji społeczeństwa.

Projekt obejmuje 680 miejscowości i 32 tys. mieszkańców, a dostarczany Internet będzie miał prędkość 1 Mbit/s.

Statystyki pokazują, że co miesiąc w niektórych rejonach Macedonii do sieci internetowej podłącza się 100 użytkowników, co stanowi pozytywny wynik. Ze statystyk wynika również, że połączenie większych obszarów kraju z Internetem pozytywnie wpływa na wzrost wartości produktu krajowego brutto. (plusinfo.mk)

 

Firma „Neksan” z Nikszicia zainteresowana „Dżumajliją”

Czarnogórska firma „Neksan”, w ramach której od 2001 roku działa też zakład produkcji wina i napojów alkoholowych, zainteresowana jest kupnem lub leasingiem kombinatu rolnego „Dżumajlija”. „Neksan” od 10 lat współpracuje z hodowcami winogron z Macedonii. Trwają negocjacje dotyczące warunków przyszłej współpracy. (plusinfo.mk)

Opracowała: Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE