Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 20 – 26 sierpnia 2012 r.

Macedonia: 20 – 26 sierpnia 2012 r.

Konwersja długów prilepskiego kombinatu tytoniowego

Akcjonariusze kombinatu tytoniowego w Prilepie zdecydowali o konwersji długów wobec instytucji państwowych. Długi sięgnęły 32 mln EUR, a obecnie zmieniane zostaną na akcje państwa. Na zebraniu postanowiono również wypuścić nową, trzecią emisję akcji. Teraz własnością państwa stanie się 79%, a nie tak jak dotychczas 74% kapitału zakładowego. Pozostałe 11% pozostaje w rękach pracowników kombinatu. Konwersja długu i nowo wyemitowane akcje sprawią, że szacowana wartość kapitału spółki wyniesie prawie 127 mln EUR. (utrinski.com.mk)

 

Susze powodują wzrost cen

W tym roku rolnicy z jednego hektara upraw otrzymali jedynie 600 kg jęczmienia, podczas gdy w poprzednich latach wydajność wynosiła do 2500 kg/ha. Duży problem stanowi również wzrost cen energii elektrycznej, co dodatkowo zwiększa koszty produkcji. Członkowie Federacji Rolników apelują o pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych, co mogłoby złagodzić skutki suszy. Ostrzegają również, że jeśli rząd nie zareaguje, wzrosną ceny końcowych produktów, jak mleko, mięso czy jaja. Długoterminowym rozwiązaniem proponowanym przez rząd, mającym polepszyć warunki produkcji pasz i ułatwić hodowlę bydła, jest podział państwowej ziemi rolnej, przy czym pierwszeństwo w jej uzyskaniu będą mieli hodowcy bydła. (alfa.mk)

 

W Macedonii powstaje piąta Specjalna Strefa Ekonomiczna

W miejscowości Srbjani powstanie kolejna Strefa Technologiczno-Przemysłowa „Kiczevo”, inwestycja warta ponad 2 mln EUR. W chwili obecnej w Macedonii funkcjonują 2 specjalne strefy ekonomiczne – w okolicach Skopja i Sztipu, w których zainwestowano ponad 300 mln EUR. W budowie są kolejne dwie – w Strumicy i Radoviszu, a w planach jest jest powstanie podobnych w Tetovie, Strudze, Rankovcach, Prilepie i Gevgeliji. Budowa STP Kiczevo obejmuje dwa obszary o łącznej powierzchni 29,5 hektara. Pierwszy obejmuje 13,5 ha w gminie Srbjani, zaś drugi 16 ha w gminie Kiczevo. (novamakedonija.com.mk)

 

Bezpośrednie loty Macedonia – USA

Minister transportu i łączności Mile Janakieski oraz zastępca sekretarza stanu Philip Reeker podpisali w Skopje umowę dotyczącą przewozów w ruchu powietrznym pomiędzy Macedonią i USA, co stanowi ramy prawne dla ustanowienia bezpośrednich lotów pomiędzy krajami. Loty międzynarodowe niezbędne są do przewozu zarówno pasażerów jak i towarów, a 40% światowego handlu odbywa się drogą powietrzną. Dzięki podpisanej umowie, Macedonia stała się jednym z 90 partnerów USA, z którymi handel odbywa się tą drogą. (plusinfo.mk)

 

46,4 mln EUR od EBOiR na budowę linii kolejowej do Bułgarii

Prace przy budowie odcinka kolejowego Kumanovo – Beljakovce (długość: 30,8 km) rozpoczną się na początku przyszłego roku. Umowa kredytowa została podpisana przez wicepremiera i ministra finansów Zorana Stavreskiego oraz dyrektor ds. transportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Sue Barrett. Warunki otrzymania kresytu są bardzo korzystne, z okresem spłaty do 15 lat i okresem karencji wynoszącym 4 lata. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,7%. Budowa rozpocznie się w pierwszym kwartale 2013 r., a zakończy w 2017 r. (plusinfo.mk)

 

 Coraz więcej turystów odwiedza Macedonię

Wskazują na to dane statystyczne GUS ogłoszone 15 sierpnia br. W czerwcu odnotowano przyjazd 63 216 gości, którzy zrealizowali 163 278 noclegów. Liczba odwiedzających w stosunku do czerwca 2011 roku zwiększyła się o 14,3%, a liczba noclegów o 14,1%. Ilość turystów krajowych zwiększyła się o 8,3%, a zagranicznych o 18,1%, natomiast liczba noclegów zrealizowanych przez gości krajowych wzrosła o 6,3%, a przez zagranicznych o 20,7%. (kurir.mk)

 

Modernizacja REK Bitola

W ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzona zostanie modernizacja bloku 2 i 3 bitolskiej elektrowni cieplnej, co przedłuży jej żywotność na kolejne 20 lat. Wicepremier i minister finansów Zoran Stavrevski, dyrektor generalny ELEM, Vlatko Czingoski oraz wiceprezes Deutsche Banku, Michael Zipf, podpisali w tym celu umowę w sprawie realizacji projektu oraz pożyczki z Deutsche Bank na kwotę 49,4 mln EUR. Kredyt ma być spłacany w 24 półrocznych ratach. Rząd i ELEM w ciągu ostatnich 3 lat zainwestowali prawie 200 mln EUR w różne projekty w sektorze energetycznym, takie jak elektrownia wodna Sveta Petka. (novamakedonija.com.mk)

 

Elektroniczny pobór opłat za autostrady w 2014 r.

Agencja Dróg Państwowych otrzymała od Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju środki w wysokości 17 mln EUR na modernizację punktów poboru opłat na autostradach Korytarza 10. Przetarg na pierwszy etap budowy i montażu elektronicznego systemu poboru opłat drogowych jest w toku, a termin składania ofert to 4 wrezśnia 2012 r. W ciągu 18 miesięcy od przetargu zakończyć ma się faza implementacji. Pierwszy zmodernizowany punkt poboru opłat ma zacząć działać do końca 2013 roku, a przewidywany czas zakończenia wszystkich prac to czerwiec 2014 r. (novamakedonija.com.mk)

 

Eksploatacja zasobów mineralnych

Firma budowlana Beton Skopje ogłosiła, że wraz z Pro-invest Kumanovo zakłada trzy nowe spółki z o.o.: Beton Rudnik Skopje,  Beton Kamenolom Skopje oraz Beton-Pro Skopje. Kapitał zakładowy dwóch pierszych spółek wynosi po 620 tys. MKD (40,5 tys. PLN) i w 99% jest to wkład firmy Beton Skopje. Kapitał trzeciej z nich to 310 tys. MKD (20 tys. PLN), a wkład finansowy Beton Skopje wynosi 51%. Głównym przedmiotem działalności spółek będzie zarządzanie koncesją na eksploatację diabazów w Gjopczeli koło Dojranu, w Orizari w gminie Lipkovo oraz wapienia w miejscowości Krasta koło Kumanova. (kapital.mk)

 

 Medale dla macedońskich informatyków

Reprezentanci Macedonii zdobyli trzy brązowe medale na 20. Balkanijadzie z informatyki, która odbyła się w Belgradzie między 15 a 19 sierpnia. W skład macedońskiego zespołu weszli: Bojan Serafimov, Hristijan Bogoevski, Jovan Krajevski, Kliment Serafimov, Vasil Kuzevski i Damjan Angelovski. W tegorocznej olimpiadzie informatycznej oficjalnie wzięło udział 34 zawodników z najlepszych szkół średnich o profilu informatycznym w Europie Południowo-Wschodniej. Zostali oni wybrani na drodze konkursów krajowych w programowaniu w dziewięciu krajach (Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Cyprze, Grecji, Macedonii, Czarnogórze, Rumunii, Turcji, Serbii). (kurir.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE