Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 22 – 28 października 2012 r.

Macedonia: 22 – 28 października 2012 r.

Macedonia liderem biznesu w Europie Południowo-Wschodniej

Macedonia zajęła 23. miejsce w najnowszym rankingu „Doing Business 2013”, który został opublikowany przez Bank Światowy i została niekwestionowanym liderem regionu, wyprzedzając wszystkie kraje bałkańskie: Słowenię, która zajęła 35 miejsce, Czarnogórę (51), Bułgarię (66), Turcję (71), Rumunię (72), Grecję (78), Chorwację (84), Serbię (86), Kosowo (98) oraz Bośnię i Hercegowinę (126). Wysokie miejsce w ocenie Banku Światowego Macedonia zawdzięcza przede wszystkim szerokiemu i stabilnemu programowi reform gospodarczych, które pozwoliły na wzmocnienie ochrony inwestorów i poprawę klimatu biznesowego, zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. W zeszłorocznym rankingu Macedonia zajęła 22. miejsce.

 

EBOiR zmienia prognozę wzrostu PKB dla Macedonii i  Bałkanów

Przyczyną zmian oczekiwań EBOiR wobec gospodarek krajów bałkańskich, jest wciąż słaba kondycja krajów strefy euro, które bezpośrednio oddziałują na gospodarki z nimi powiązane. Według ostatniej projekcji EBOiR, wzrost gospodarczy Macedonii w br. wyniesie 0,3%, zaś w 2013 r. – 2%. Macedonia w 2011 r. zdołała ochronić się przed kryzysem pochodzącym ze strefy euro, głównie dzięki rozważnej polityce fiskalnej i koordynacji polityki monetarnej. Jednak w roku bieżącym, wpływ czynników zewnętrznych jest dla niej bardziej odczuwalny. Powodem wolniejszego wzrostu gospodarczego jest spadek eksportu, wynikający z kolei ze spadku popytu na rynkach zagranicznych, a także malejące przekazy z zagranicy i bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

 

Spadek produkcji przemysłowej r/r

Wskaźnik produkcji przemysłowej we wrześniu, w porównaniu do tego samego miesiąca w roku ubiegłym, wynosi 94,4, czyli produkcja zmniejszyła się o 5,6%. W przemyśle przetwórczym produkcja spadła o 6,8%, w górnictwie wzrosła o 3,3%, a w sektorze dostawy energii elektrycznej, gazu i pary wodnej wzrosła o 3,1%. Największy spadek zaobserwowano w sektorze nietrwałych dóbr konsumpcyjnych – o 14,7%. (utrinski.com.mk)

 

Niemieckie firmy zainteresowane inwestycjami w Macedonii

Pięć niemieckich firm z Zachodniej Saksonii specjalizujących się w przemyśle spożywczym i górnictwie odwiedziło Macedonię, aby zapoznać się z możliwościami prowadzenia na jej terenie interesów. Niemieccy przedsiębiorcy są zainteresowani przede wszystkim produktami związanymi z budową pomp, górnictwem i przemysłem spożywczym. Część z nich pragnie również zainwestować w handel.

 

Vitaminka eksportuje do krajów arabskich

Prilepska Vitaminka poszerzyła swój rynek o Zjednoczone Emiraty Arabskie, wprowadzając tam dwa ze swoich produktów: płatki Choka Moka i Darda. Firma zawsze była nastawiona na eksport, a obecnie 50% produkcji przeznaczona jest na rynki zagraniczne. Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich to 8 mln nowych klientów. Oprócz ZEA, Vitaminka zaczęła eksport Choco Stobi Flips do Arabii Saudyjskiej, dzięki czemu zyskać może dodatkowe 28 mln klientów. Obecnie firma Vitaminka eksportuje swoje produkty do ponad 25 krajów. (plusinfo.mk)

 

Program współpracy transgranicznej Macedonii i Kosowa

22 października br., podpisano umowę o współpracy transgranicznej między Macedonią a Kosowem, która jest finansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Jednym z głównych zadań w ramach podpisanej umowy jest budowa nowego przejścia granicznego Belanovce (gmina Kumanovo) – Stançiq (gmina Gjilan). Unia Europejska przeznaczyła 25 mln EUR na finansowanie projektów z 4 programów transgranicznych między Macedonią a Grecją, Albanią, Kosowem i Bułgarią, których realizacja dotyczy okresu 2007-2013.

 

Pierwszy lot Wizz Air ze Skopje

28 października odbył się pierwszy lot linii Wizz Air ze Skopje do Eindhoven. Cena biletu w jedną stronę wahała się od 8,99 EUR do 17,99 EUR. Obecność nowych linii lotniczych ma się przyczynić do zwiększenia konkurencji i do zachęcenia innych linii do lotów ze Skopje. Nowa inwestycja linii Wizz Air kosztować ma 80 mln USD i wiąże się ze stworzeniem 300 nowych miejsc pracy. Wszystkie loty są dofinansowywane z pieniędzy macedońskiego budżetu, który na ten cel przeznaczył około 5 mln EUR. W przyszłym roku Wizz Air planuje otwarcie nowych kierunków lotniczych Ze Skopje do Brukseli, Rzymu i Barcelony. (faktor.mk)

 

Słabe wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych dla rolnictwa

W ciągu czterech lat Macedonia wykorzystała tylko 8 mln EUR z unijnych przedakcesyjnych funduszy IPA, przeznaczonych na rolnictwo. Bruksela zwraca uwagę na fakt, że do końca roku, Macedonia będzie musiała zwrócić 3 mln EUR z programu IPARD, ponieważ kwota ta nie została wykorzystana na cele w latach 2007-13. Fundusze nie zostały wydane także z powodu twardych kryteriów określonych w konkursach. Z tego powodu, w przyszłym roku, warunki aplikacji zostaną uproszczone. Zwrot pieniędzy jest tylko formalny i należy go dokonać przed rozpoczęciem 2013 r. tak, by fundusze te mogły być przeniesione na inne cele. Według źródeł unijnych, do tej pory macedońskie firmy po 9 publicznych zaproszeniach zawarło ogółem 170 umów o wartości 16 mln EUR. (vest.com.mk)

 

Nowe możliwości dla operacji w kantorach

Poprawka do regulaminu operacji biur obrotu walutą, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw, daje kantorom możliwość nabywania czeków w walucie zagranicznej i wypłacania ich równowartości w denarach wszystkim osobom fizycznym, jednak możliwość używania kart nadal nie jest przewidziana. W Narodowym Banku Macedonii podkreśla się, że ostatnie zmiany umożliwiły znaczną liberalizację wobec zakresu dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji, a także warunków dodatkowych, które kantory muszą spełnić, aby rozpocząć działalność. (dnevnik.com.mk)

 

Rząd przyjął Program dla Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przyjęcie 5-letniego programu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2013-2017 oznacza łączną dotację w wysokości 725 mln EUR. W 2013 r. będzie to 135 mln EUR, w 2014 – 140 mln EUR, a w latach 2015-17 – po 150 mln EUR. Według wicepremiera ds. gospodarczych Vladimira Peszevskiego, roczny program dotacji wprowadzał niepewność wśród rolników, którzy obawiali się zmian w roku kolejnym, stąd pomysł, by program objął 5 lat. Co więcej, w tym okresie należy spodziewać się dodatkowego wsparcia dla firm zorientowanych na eksport, których produkty są obciążone wysokim podatkiem VAT. (dnevnik.com.mk, utrinski.com.mk)

Opracowali: Zofia Dembowska i Łukasz Fleischerowicz

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE