Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 23 – 29 lipca 2012 r.

Macedonia: 23 – 29 lipca 2012 r.

Przyznano 8,3 mln EUR z programu IPA

Wiceminister samorządu terytorialnego Republiki Macedonii Saszo Lazarovski i wiceminister rozwoju regionalnego i spraw publicznych Republiki Bułgarii, Nikołaj Nankov podpisali w Strumicy z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami 21 umów o wartości 8,3 mln EUR na projekty z II publicznego naboru dla Funduszy Przedakcesyjnych IPA w ramach Programu Rozwoju Współpracy Przygranicznej. (kapital.com.mk)

 

EBOiR obniżył prognozę wzrostu PKB do 0,5% za 2012 r.

To najwyższa redukcja w prognozie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla krajów regionu bałkańskiego. Poprzednia prognoza szacowała wzrost PKB w Macedonii w roku bieżącym na poziomie 1,3%. W raporcie EBOiR czytamy, że negatywny wpływ na gospodarkę Macedonii w dalszym ciągu będzie mieć słabe otoczenie zewnętrzne. Pocieszające pozostają prognozy wzrostu PKB na 2013 r., które dają Macedonii 2% i są nadal najwyższe w regionie. (libertas.mk)

 

Memorandum w sprawie zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza

Rząd podpisał z USAID Protokół ustaleń i oświadczenie o współpracy w celu poprawy warunków dla przygotowania strategii rozwoju Republiki Macedonii ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie jest zgodne ze Strategią LEDS, której celem jest opracowanie działań na rzecz obniżenia emisji gazów z partnerami Stanów Zjednoczonych. Memorandum podpisali wicepremier ds. gospodarczych Vladimir Peszevski i dyrektor USAID w Macedonii Robert Vurtc. (kapital.com.mk)

 

Nowy system przesyłu węgla w REK Bitola

Elektrociepłownia REK Bitola uruchomiła główny system transportu węgla kamiennego Brod-Gneotino do kopalni Suvodol, o łącznej długości 10 km. Wartość zrealizowanej inwestycji to 18,6 mln EUR. Maksymalna wydajność system transportu wynosi 3800 ton węgla na godzinę. Projekt mający zapewnić pracę elektrowni przez kolejne 25-30 lat zrealizowały został przez ELEM oraz Thyssen Krupp, wraz z kilkoma firmami podwykonawczymi. (netpress.com.mk)

 

Skarb Państwa sprzedał bony i obligacje o wartości 11,7 mln EUR

Macedoński Skarb Państwa dokonał udanej sprzedaży wszystkich oferowanych trzymiesięcznych bonów skarbowych o łącznej wartości 540.5 mln MKD (8,8 mln EUR). Ich oprocentowanie, podobnie, jak podczas poprzedniej aukcji  17 lipca wyniosło 4 %. Ponadto sprzedane zostały wszystkie trzyletnie obligacje państwowe o wartości 180 mln MKD (2,9 mln EUR) oprocentowanych na poziomie 5,3 pkt. proc. Wzrost zadłużenia wewnętrznego jest wynikiem zmniejszonych przychodów i słabego wzrostu gospodarczego. (stat.gov.mk)

 

Deficyt budżetowy w I półroczu wyższy o 7% w stosunku r/r

Wysokość deficytu budżetowego po I połowie br. wynosi 8,269 mld MKD (134,5 mln EUR), podało macedońskie Ministerstwo Finansów. To ponad 68% kwoty zaplanowanej na ten rok – 12,135 mld MKD (197,3 mln EUR). Przychody ogółem w tym okresie wyniosły 66.94 mld MKD i są niższe w stosunku do I półrocza 2011 r. o 0,7%. Wydatki, które wyniosły 74,98 mld MKD również są nieco niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale głównym problemem pozostają niskie przychody – zaledwie 44,8% wszystkich zaplanowanych w tegorocznym budżecie (149,5 mld MKD). (libertas.mk)

 

Spadek produkcji  przemysłowej w czerwcu o 4,1% r/r

Z kolei w okresie od stycznia do czerwca 2012 r., w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego, produkcja przemysłowa spadła o 6,9% – podał Państwowy Urząd Statystyczny (DZS). Zgodnie z klasyfikacją przemysłową największy spadek w czerwcu br., bo aż o 47,7% odnotował sektor trwałych dóbr konsumpcyjnych, a w dalszej kolejności sektor produktów kapitałowych (spadek o 18,9%) i przemysł przetwórczy (o 6,3%). Największy wzrost zaliczają wciąż firmy zapewniające dostawy energii elektrycznej, gazu, ogrzewania centralnego i klimatyzacji (o 12,7%) oraz sektor górnictwa i kopalnictwa (o 6,4%). (stat.gov.mk)

 

Skarb Państwa będzie współfinansował sklepy winiarskie

Skarb Państwa będzie współfinansował część wydatków poniesionych na wynajem, aranżację wnętrz i pensje zatrudnionych pracowników w wybranych 10 macedońskich miastach i ośrodkach turystycznych na specjalistyczne sklepy z macedońskimi winami. Sklepy powstaną w centrum miast: Ochryda, Bitola, Struga, Dojran, Kruszevo, Skopje, Mavrovo, Popova Szapka, Kożuv i Gevgelija.

 

Elektrownia wodna Sveta Petka rusza z pracą od sierpnia

Sveta Petka zacznie być wypełniana wodą od 1 sierpnia br. Hydroelektrownia, która otrzymała pozwolenie na próbne rozpoczęcie pracy, ma zabezpieczyć dostawy energii dla około 40.000 gospodarstw domowych w kraju. Po zakończeniu napełniania wodą, elektrownia rozpocznie produkcję energii elektrycznej. Elektrownia ma wykorzystywać potencjał energetyczny rzeki Treska, na której działają już elektrownie wodne Kozjak, o zainstalowanej mocy 80 MW i Matka – o zainstalowanej mocy 9,6 MW. (plusinfo.mk)

 

Powstanie łącznie 7 nowych stref przemysłowych

Nowe specjalne strefy ekonomiczne, które charakteryzują się udogodnieniami dla inwestorów w postaci np. zwolnienia od podatku dochodowego przez okres 10 lat, a które obecnie znajdują się w trzech macedońskich miastach powstaną wkrótce, jak zapowiedział premier rządu Nikola Gruevski, w Kiczevie, Prilepie, Gevgelii, Strudze, Radoviszu, Strumicy i Rankovcach. Początek budowy pierwszych z nich ma nastąpić już na początku listopada br. (plusinfo.mk)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE