Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 25.02 – 03.03. 2013 r.

Macedonia: 25.02 – 03.03. 2013 r.

denari-mnogoo.mk

Średnia płaca w grudniu spadła o 4,2%

Z danych macedońskiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia płaca realna w grudniu 2012 r. była o 4,2% niższa od płacy w grudniu 2011 r. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto na osobę w grudniu 2012 r. wyniosło 21 469 MKD (1458 PLN), czyli o 0,3% niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. 2,1 % pracowników kraju w grudniu 2012 r. nie otrzymywało wynagrodzenia. (plusinfo.mk)

 

Renowacja dworca kolejowego w Skopje

Ministerstwo Finansów zapowiedziało przetarg na zakup i montaż sprzętu do modernizacji dworca kolejowego w Skopje. Umowa przewiduje m.in. montaż telewizji wewnętrznej, systemu informacji pasażerskiej, systemu zarządzania, systemu kontroli dostępu, i okablowania. Przetarg zostanie ogłoszony 12 marca 2013 r. (plusinfo.mk)

 

Macedońskie firmy wykorzystały połowę środków kredytowych z EBI

Przy pomocy trzeciej taniej linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego wsparto już 187 projektów o wartości 49 mln 996 tys. euro. Obecnie trwa proces zatwierdzania kolejnych 23 projektów o wartości 10 mln, które zostaną dofinansowane po uruchomieniu kolejnej, piątej transzy linii kredytowej o całkowitej wartości 100 mln euro, udzielonej przez Zarząd EBI. Oczekuje się, że nowa transza zostanie udostępniona do końca przyszłego miesiąca. Z zatwierdzonych kredytów 40% otrzymały firmy produkcyjne, 32% handlowe, 11% usługowe, 4% transportowe i 3% firmy branży hotelarskiej. (kurir.mk)

 

Browar Prilep ma nową linię produkcyjną

Browar Prilep przeznaczył 7,5 mln EUR na nową linię produkcyjną, na której szklane butelki napełniane będą piwem i napojami gazowanymi. Nowa linia jest obecnie w fazie montażu i pozwoli na niemal dwukrotne zwiększenie wydajności oraz oszczędność energii i wody. Linia składa się z 15 maszyn zakupionych od dostawcy, firmy Krones z Niemiec i w Macedonii są to jedyne urządzenia tego typu. (plusinfo.mk)

 

Spadek inwestycji zagranicznych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne spadły w ubiegłym roku o 69% i wyniosły 104,8 mln EUR (spadek z 336,8 mln EUR w 2011 r.). Warto przypomnieć, że najwyższy poziom inwestycji zagranicznych w Macedonii miał miejsce tuż przed kryzysem światowym, w 2007 r. (506 mln EUR) i w 2008 r. (399 mln EUR). (plusinfo.mk)

 

Duże zainteresowanie kobiet przedsiębiorczością

Pomimo faktu, że w chwili obecnej jest w Macedonii mało kobiet-przedsiębiorców, z każdym rokiem pojawia się coraz więcej pań, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. W celu wsparcia ich działań, Ministerstwo Gospodarki Republiki Macedonii zapewnia dotację w wysokości 75% kosztów na zakup sprzętu, aranżację pomieszczeń przedsiębiorstwa i pokrycie pozostałych wydatków. Według nieoficjalnych statystyk liczba kobiet-przedsiębiorców w Macedonii waha się między 2700 a 3000. (kurir.mk)

 

Sprzedaż akcji Żito Karaorman

W wyniku transakcji blokowej o wartości niemal 12 mln MKD (12 mln EUR) sprzedano 2711 akcji, czyli 24,26% udziałów firmy Żito Karaorman w Kiczewie. Cena nominalna akcji to 256 EUR, lecz sprzedane zostały za cenę 4426 MKD (300 EUR). Żito Karaorman ma 152 pracowników i dysponuje maszynami do produkcji mąki oraz pieczywa. Firma jest spółką akcyjną, przy czym 92% udziałów jest własnością pracowników – akcjonariuszy, a 7% Funduszu Emerytalno-Rentowego w Macedonii. (plusinfo.mk)

 

Rozwój regionu przygranicznego Szar Planina

Przedstawiciele Kosowa, Albanii i Macedonii oraz delegacje Ministerstw Rolnictwa tych krajów spotkali się 27 lutego 2013 r., aby omówić projekt, dotyczący wspólnego dla tych państw obszaru przygranicznego Szar Planina. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i może zagwarantować wpływy do 5 mln EUR. Fundusze zostaną przeznaczone na wypracowanie wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także na wsparcie rolnictwa i rozwoju gospodarczego w rejonie przygranicznym Szar Planina. (orainfo.com)

 

Wiener przejmie Kjubi Macedonia

Komisja Papierów Wartościowych zezwoliła Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe odkupić wszystkie akcje spółki ubezpieczeniowej Kjubi Macedonia, dzięki czemu Wiener stanie się jej właścicielem. Austriacka firma kupi 636645 zwykłych akcji z prawem głosu oraz 80 817 akcji uprzywilejowanych, z zobowiązaniem do zakupu w cenie 2001,22 MKD (135 PLN) za akcję. (plusinfo.mk)

 

 Macedońskie magazyny pełne jabłek

Magazyny w regionie Prespa są nadal pełne jabłek, a sadownicy po raz kolejny muszą zmierzyć się ze starym problemem – brakiem popytu na jabłka. Ceny skupu tych owoców wahają się od 10 do 12 denarów za kilogram i są coraz niższe. Z powodu niesprzedanych 25-30 tys. ton jabłek, sadownicy skierowali do macedońskiego resortu rolnictwa prośby o  zwiększenie promocji macedońskich jabłek na świecie, ścisłe przestrzeganie porozumień o wolnym handlu, z uwzględnieniem jabłek, jako produktu strategicznego, pomoc w uregulowaniu zaległości płatniczych oraz zwiększenie dotacji dla zarejestrowanych sadowników i na ropę dla nich. (bukvar.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE