Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 25.06 – 1.07.2012 r.

Macedonia: 25.06 – 1.07.2012 r.

1 lipca 2012 r.

Tajmiszte jedną z największych kopalni żelaza na Bałkanach

Turecka firma Kürüm Holding ofertą w wysokości 2 mln EUR wygrała przetarg na koncesję umożliwiającą eksploatację rudy żelaza w miejscowości Tajmiszte nieopodal Kiczeva. Zwycięzca przetargu zobowiązał się również do wybudowania w ciągu trzech najbliższych lat fabryki przetwórstwa żelaza w Tajmiszte, co zapewni min. 500 nowych miejsc pracy. Z szacunków wynika, że w Tajmiszte znajduje się 150 mln ton wysokiej jakości rudy żelaza, co czyni tę kopalnię jednym z największych źródeł wydobycia żelaza w tej części Europy. (novamakedonija.com.mk, vecer.com.mk)

 

30 czerwca 2012 r.

Przeciętne wynagrodzenie netto w kwietniu to 20 743 MKD

Państwowy Urząd Statystyczny w Macedonii poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w kwietniu bieżącego roku to 20 743 MKD (1415,8 PLN) i jest wyższe o 1,1% w stosunku do kwietnia roku ubiegłego. Wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto w sektorze naukowo – technicznym (o 10,1%), nieruchomości (o 6,2%) oraz rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa (o 6,2%). Spadek wysokości przeciętnego wynagrodzenia zaobserwowano w sektorach: ICT (o 35%) oraz działalności administracyjno-usługowej (o 4,3%). W kwietniu 2% pracowników w Macedonii nie otrzymało żadnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 30 444 MKD (2078 PLN). (plusinfo.mk)

 

Macedońska GPW otworzy ośrodek szkoleniowy

Od października działalność rozpocznie ośrodek szkoleniowy macedońskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który na ten cel przeznaczy 225 tys. EUR, a pomocy eksperckiej udzielą konsultanci z konsorcjum wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych CAPMEX. Początkowo szkolenia obejmować będą 7 tematów, z możliwością rozszerzenia programu w przyszłości. Kursy oferowane będą na zasadach komercyjnych, ale ceny dostosowane zostaną do macedońskich realiów. (plusinfo.mk)

 

29 czerwca 2012 r.

Nowa inwestycja Arcelor Mittal

Największy producent stali na świecie, Arcelor Mittal, inwestuje w fabrykę w Skopje. Uruchamiany jest zrekonstruowany piec na linii produkcyjnej blachy ocynkowanej. Inwestycja warta jest 3,5 mln EUR i pokryta zostanie ze środków własnych firmy. Dotychczas zrekonstruowana i w pełni zautomatyzowana została linia do cynkowania, co przyczyni się do zwiększenia produkcji i jakości produktu. Ponadto nowe inwestycje zmniejszą emisję szkodliwych substancji i przyczynią się do zwiększenia ochrony środowiska. (plusinfo.mk)

 

140 z 200 największych macedońskich firm jest ze Skopje

W 140 skopijskich firmach wytwarza się 6,2 mld EUR, czyli 81% całkowitego dochodu 200 największych macedońskich firm. Miastem zajmującym drugie miejsce pod względem generowania przychodów jest Kavadarci, gdzie znajdują się 3 z 200 największych macedońskich firm, wytwarzające 4,3% ogólnego dochodu, czyli ok. 330 mln EUR. (kapital.mk)

 

28 czerwca 2012 r.

Nowe dotacje dla rolników

Agencja wsparcia finansowego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich rozpoczęła proces podpisywania 31. umowy o pomocy finansowej z aplikującymi o fundusze z programu IPARD. Dotychczas wpłynęły 92 takie wnioski. Łączna kwota przeznaczona na finansowanie wniosków wynosi 33 mln MKD (535 tys. EUR), z czego 50% zostanie wypłacone po całkowitej realizacji inwestycji. Z ogólnej liczby zatwierdzonych dotychczas projektów, 25 związanych jest z odnową sadownictwa. Wartość podpisanych dotychczas umów o środki z programu IPARD przekracza 460 mln MKD (7,5 mln EUR). (plusinfo.mk)

 

Wzrost eksportu przetworów

O 3,8% wzrosła w ubiegłym roku wartość eksportu przetworów owocowych i warzywnych do państw Unii Europejskiej. Stanowi to 54,8% całości eksportu produktów przemysłu przetwórczego. Serbia jest drugim co do wielkości importerem macedońskich przetworów, a do krajów byłej Jugosławii eksportuje się łącznie 38,6% macedońskich przetworów. (kapital.mk)

 

27 czerwca 2012 r.

UJP zamyka firmy i restauracje w Ochrydzie

UJP [Administracja Przychodów Publicznych] zamknęła około 10 ochrydzkich firm, które nie wystawiały rachunków. Sankcje za łamanie prawa objęły kilka ochrydzkich restauracji, dwie firmy geodezyjne, laboratorium fotograficzne, myjnię samochodową, telewizję kablową i bar. Ze względu na nieprawidłowości na firmy został nałożony czasowy zakaz wykonywania działalności. Również w najbliższej przyszłości prowadzone będą przez inspektorów UJP regularne kontrole, których intensywność wzrośnie szczególnie latem, kiedy do Ochrydu przyjeżdża największa liczba gości. (plusinfo.mk)

 

26 czerwca 2012 r.

Spadek produkcji przemysłowej o 5,4%

Według oficjalnych danych Państwowego Urzędu Statystycznego produkcja przemysłowa w Macedonii spadła w maju tego roku o 5,4% w porównaniu do tego samego miesiąca w roku ubiegłym. Nieco większy spadek odnotował indeks produkcji przemysłowej, który w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku był niższy o 7,5% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2011. Główną przyczyną obniżenia poziomu produkcji przemysłowej jest spadek produkcji energii elektrycznej. W maju tego roku kraj wyprodukował 343,3 GWh energii elektrycznej, czyli o 9,9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. (mkd.mk)

 

25 czerwca 2012 r.

Macedonia w grupie nisko zadłużonych państw

Macedonia, której dług wynosi około 25% produktu krajowego brutto, znalazła się według dziennika „Economist” w grupie krajów nisko zadłużonych. Wśród państw regionu mniejsze zadłużenie ma jedynie Bułgaria (17,4% PKB). W grupie krajów średnio zadłużonych znalazła się Serbia (37,2% PKB), Słowenia (37,1% PKB) i Rumunia (31,7% PKB). Duży dług posiada Bośnia i Hercegowina (47% PKB), Chorwacja (51,5% PKB) i Albania (59% PKB). (plusinfo.mk)

 

Legalizacja 1412 budynków

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Macedonii wynika, że w ubiegłym roku zalegalizowano 1412 budynków. 368 z nich to obiekty mieszkalne, 304 – dobudówki, 163 – obiekty handlowe, 84 – garaże, 137 – ogrodzenia, 14 – schody, 37 – balkony, 4 – tarasy letnie, 77 – wykusze, 123 – obiekty tymczasowe i 101 – obiekty pomocnicze. (plusinfo.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

 

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE