Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 26.11-02. 12. 2012 r.

Macedonia: 26.11-02. 12. 2012 r.

Macedonia rajem podatkowym Bałkanów

Macedonia, według rankingu PricewaterhouseCoopers oraz Baku Światowego pozostaje  krajem o najkorzystniejszej polityce podatkowej w regionie. Została ona zaklasyfikowana na wysokim, 20 miejscu wśród  185 analizowanych krajów i znalazła się wyżej od wielu krajów UE. Lista rankingowa jest sporządzana w oparciu o: łączną kwotę podatków, stawki podatkowe, podział świadczeń socjalnych, rodzaj i wysokość ubezpieczeń, długość trwania oraz poziom skomplikowania procedur związanych ze sprawozdawczością podatkową. (ekonomski.mk)

 

Bank Światowy przyznał Macedonii 50 mln USD

Jest to pierwsze z dwóch działań, które mają wesprzeć reformy zwiększające konkurencyjność macedońskiej gospodarki. Projekt, według kancelarii Banku Światowego w Macedonii, wspiera rządowy program zmierzający do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez motywowanie do inwestycji produkcyjnych, technologiczną modernizację produkcji w agrobiznesie i sektorze logistyki handlowej oraz stworzenie warunków do stopniowego zwiększenia elastyczności rynku pracy i rozwoju kwalifikacji. (vesti.alfa.mk)

 

Kavadarci oczekuje inwestycji w 2013 roku

Gmina Kavadarci oczekuje boomu inwestycyjnego w 2013 roku, ze względu na duże zainteresowanie tym regionem firm zagranicznych, m.in. niemieckiej firmy Draexlmaier. Inwestorzy cenią fakt, że w regionie Tikvesz ilość słonecznych dni w roku dochodzi do 260, co stwarza wspaniałe warunki do uprawy winogron i produkcji win najwyższej klasy. W pobliżu gór Kożuf planuje się również utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. (plusinfo.mk)

 

Firmy związane z żywnością muszą zgłosić się do Agencji Żywności i Weterynarii

Termin rejestracji upływa 31 grudnia 2012 r. Rejestracja oznacza, że firmy będą regularnie kontrolowane, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Kara za brak rejestracji wynosi 500 EUR dla osób fizycznych i 2 tys. EUR dla firm. (plusinfo.mk)

 

Bieżące projekty inwestycyjne przynoszą pożądane rezultaty

W ramach Projektu dla dróg lokalnych i krajowych, zmodernizowano do chwili obecnej 560 km regionalnych i miejscowych połączeń drogowych. Zasięg katastru nieruchomości osiągnął poziom 99% dzięki realizacji Projektu Katastralnego, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu udzielonych kredytów hipotecznych. Realizacja programu z zakresu wymiaru sprawiedliwości pomogła zmniejszyć ilość zaległych spraw sądowych w 22 z 27 sądów. Dzięki działaniom podjętym w obszarze edukacji, procent przejścia uczniów ze szkoły podstawowej do średniej zwiększył się z 85% do 95%, a liczba odmowy dalszego kształcenia zmalała z 2,1% do 1,9. (kurir.mk)

 

Spadek wartości inwestycji zagranicznych

Wartość netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku 44,2 mln EUR, co stanowi spadek o 81,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (kiedy to kwota ta wyniosła 231,2 mln EUR). Całkowita wartość inwestycji zagranicznych w zeszłym roku wyniosła 463,3 mln EUR i była ponad 2 razy wyższa od wartości z roku 2012 (211 mln EUR). (plusinfo.mk)

 

6000 nowych miejsc pracy

Do końca 2013 r. oczekuje się utworzenia 6 tys. nowych miejsc pracy w strefach przemysłowych. Do chwili obecnej stworzono ich 1720. Johnsons Controls w Sztipie zatrudnia 450 osób, a planuje zatrudnić kolejnych 150, ta saama firma w Skopje zatrudni 323 osoby, Johnsons Matthey stworzy 100 nowych miejsc pracy, a Draexlmaier do lipca 2013 planuje zatrudnić 2 tys. pracowników. (dnevnik.com.mk)

 

Przetarg na doradztwo w górnictwie

Sekretariat Generalny Rządu ogłosił przetarg na usługi consultingowe w dziedzinie górnictwa. Czas trwania umowy wynosić będzie 4,5 miesiąca – od 15 lutego do 30 czerwca 2013 r. Od zainteresowanych przedsiębiorstw wymaga się co najmniej 10-letniego doświadczenia w świadczeniu usług o podobnym charakterze i min. 20 certyfikatów z tej dziedziny. Termin składania ofert mija 10 stycznia 2013 r. (plusinfo.mk)

 

Możliwości inwestycyjne zaprezentowane w USA

Premier Nikola Gruevski przedstawił możliwości inwestycyjne w Macedonii przed przedstawicielami 60 firm w Los Angeles. Był to trzeci etap trwającego road show, po Detroit i Houston. Zainteresowane firmy związane są głównie z przemysłem spożywczym, produkcją kosmetyków, części dla przemysłu motoryzacyjnego i z budownictwem. (dnevnik.com.mk)

 

Podpisano memorandum w sprawie współpracy BQK i MAPAS

W poniedziałek, 26 listopada br. w Skopju, zastępca dyrektora agencji nadzoru pełnego finansowania ubezpieczeń emerytalnych (MAPAS), Mentor Jakupi i zastępca gubernatora Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), Nexhat Kryezi podpisali  memorandum, będące rozszerzeniem porozumienia dotyczącego wymiany doświadczeń i informacji w zakresie emerytur i rent. Celem memorandum jest pogłębienie współpracy między instytucjami w kwestii wymiany informacji, dokumentów, podejmowania wspólnie decyzji, niesienia pomocy i wsparcia, współpracy w dziedzinie edukacji, badań naukowych, szkoleń i rozwoju wspólnej działalności na rzecz funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych. (bqk-kos.org)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE