Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 28.05 – 03.06.2012 r.

Macedonia: 28.05 – 03.06.2012 r.

3 czerwca 2012 r.

Coraz więcej mleka z importu

Macedonia w ubiegłym roku wydała około 40 mln EUR na import mleka i produktów mlecznych. Według danych Izby Gospodarczej, w 2011 r. sprowadzono 31,4 mln ton mleka i przetworów mlecznych, podczas gdy na eksport przeznaczono jedynie 3,7 mln ton. Produkcja mleka krowiego wzrosła o 1,3%, lecz wzrósł również import. Jeśli chodzi o mleko kozie i owcze, produkcja spadła odpowiednio o 22 i 2,4%. W Macedonii 75% gospodarstw to gospodarstwa małe, niskowydajne, posiadające od jednej do trzech krów, które w ciągu roku dają od 2 do 3 tys. litrów mleka. Jedynie około 3% to gospodarstwa wyspecjalizowane, posiadające ponad 20 wysokomlecznych krów, a 1% gospodarstw posiada ponad 50 krów. (dnevnik.com.mk)

 

2 czerwca 2012 r.

W Skopju najwięcej miejsc pracy

Według danych macedońskiego Urzędu Statystycznego z pierwszego kwartału bieżącego roku, w Skopju było 3 239 wolnych miejsc pracy, podczas gdy na terenie całego kraju było ich 6 858, z czego najwięcej w przemyśle przetwórczym (1 560), gdzie 1,74% miejsc pracy jest wolnych. Szacuje się, że liczba zajętych miejsc pracy wynosi niecałe 387 tys. (plusinfo.mk)

 

Rząd oferuje dzierżawę ponad 3 tys. ha ziemi państwowej

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej ogłosiło, że pod dzierżawę przeznaczonych jest 3280 hektarów ziemi państwowej w rolniczych rejonach Kumanova, Veles, Gevgelii, Kavadarci, Prilepu, Krivej Palanki, Bitoli, Resen i Radovisz. Publikacja ogłoszeń również w mediach zagranicznych ma na celu przyciągnięcie większej ilości inwestorów zagranicznych, zainteresowanych inwestycjami w rolnictwie. Wybór dzierżawcy dokonany zostanie na podstawie przedłożonego planu biznesowego, dotyczącego użytkowania ziemi, dostępnego sprzętu oraz planowaną liczbę osób zatrudnionych. (plusinfo.mk)

 

1 czerwca 2012 r.

Kosowscy operatorzy turystyczni w Macedonii

Kilkunastu głównych operatorów turystycznych z Kosowa przybyło do Macedonii, by zapoznać się z macedońską ofertą turystyczną. Zainteresowani są turystyką zarówno letnią jak i zimową, a także organizacją wycieczek objazdowych. Oczekuje się, że nawiązana zostanie wzajemna współpraca i przedstawione zostaną konkretne oferty biznesowe. (plusinfo.mk)

 

Realizacja izraelskiego projektu rozwoju turystyki wiejskiej w Strudze

Rozpoczęto realizację projektów rozwoju turystyki wiejskiej w Strudze oraz produkcji kwalifikowanych nasion i sadzonek w Sveti Nikole. Z tej okazji macedoński minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, Ljupczo Dimovski spotkał się z izraelskimi ekspertami w dziedzinie turystyki wiejskiej i produkcji nasion oraz materiału siewnego.  Realizacja obu projektów pomoże w uzupełnieniu systemu śledzenia produkcji od pola do stołu oraz będzie oznaczać nowy impuls do rozwoju obszarów wiejskich. Obydwa projekty będą realizowane poprzez trzy komponenty: demonstrację nowych technologii w produkcji, tworzenie zaawansowanych usług doradczych i transfer wiedzy, które oparte będą na stałej współpracy z rolnikami. (mia.com.mk)

 

31 maja 2012 r.

Eko-fabryka do selekcji odpadów

Miejska spółka publiczna „Komunalec” w Prilepie i chorwacka firma „Tehniks” z Varaždina podpisały właśnie umowę na budowę Eko-fabryki do wtórnej selekcji odpadów. Inwestycja wyniesie 14,7 mln MKD (ok. 241 tys. EUR) i stworzy co najmniej 40 nowych miejsc pracy. Linia będzie przetwarzać codziennie ok. 150 ton odpadów, a powinna być gotowa do listopada br. Na początku fabryka będzie oddzielać użyteczne odpady z plastiku, papieru, a także złom i surowce, poszukiwane na rynku przez producentów. Ekologiczny zakład zostanie wybudowany na powierzchni 1200 m kw. na obecnym składowisku we wsi Alinci koło Prilepu, które stopniowo zostanie zlikwidowane. W ostatnim etapie, planuje się regenerację pobliskich terenów, które m przedają być przeznaczone na boiska sportowe.  (novamakedonija.com.mk)

 

 Polska liberalizuje transport z Macedonią

Na spotkaniu polsko-macedońskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowego ruchu i transportu drogowego, strona polska i macedońska podpisały protokół, który zakłada liberalizację przewozu towarów obu państwami. Macedonia jest pierwszym państwem spoza Unii Europejskiej, z którą Polska zawarła tego typu umowę. Dla każdej ze stron ustalono także wprowadzenie 500 dodatkowych pozwoleń na przewóz towarów. Mają obejmować transport z innych niż Polska i Macedonia państw. Wstępnie ustalona liczba  pozwoleń na przyszły rok to 1000 na każdą ze stron, a także 50 pozwoleń na regularny przewóz osób w 2013 r. Tegoroczne pozwolenia będą ważne do 31 stycznia 2013 r. (netpress.com.mk)

 

30 maja 2012 r.

Średnie miesięczne wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto w marcu 2012 r. wyniosło 21 081 MKD (1531 PLN), co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1% w ujęciu realnym, a o 2,4% w nominalnym. Wzrost nastąpił głównie w sektorze informacji i łączności (55,9%), naukowo-technicznej (16,8%) i budowlanej (6,9%). W marcu 2012 r. 2% pracowników w Macedonii nie otrzymało żadnego wynagrodzenia. (plusinfo.mk)

 

Metrudhem ponownie uruchamia hutę

Firma Metrudhem wystosowała do Ministerstwa Środowiska nowy list intencyjny w sprawie ponownego uruchomienia huty w Veles. Eksperci po raz kolejny zbadają wpływ tego przedsięwzięcia na środowisko. Żużel z huty odznacza się wysoką zawartością cynku, ołowiu i metali ciężkich, dlatego obywatele miasta przeciwni są ponownemu uruchomieniu huty. W marcu bieżącego roku Komisja Rządowa odrzuciła wniosek firmy, ze względu na błędy w procedurze oceny oddziaływania huty na środowisko. (plusinfo.mk)

 

29 maja 2012 r.

Macedonia pierwsza w Europie pod względem stopy bezrobocia

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy Macedonia jest liderem pod względem stopy bezrobocia wśród osób młodych w Europie. Wynosi ono bowiem 30,9%.

Wśród byłych republik jugosłowiańskich duży poziom bezrobocia dotyczy także Bośni i Hercegowiny, gdzie jest on tylko trochę mniejszy niż w Macedonii i wynosi 27,6%.

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest około 75 mln bezrobotnych wśród ludzi młodych, a państwa leżące na Bałkanach oraz Hiszpania są największymi skupiskami osób niezatrudnionych. (sky.mk)

 

Grecko-macedoński ośrodek szkoleniowy dla turystyki

W miejscowości Demir Kapija powstanie macedońsko-grecki ośrodek szkoleniowy dla turystyki, wart 330 tys. euro. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Będzie to pierwsze tego typu centrum szkoleniowe, tak w kraju, jak i w całym regionie. Dimitriev stwierdził, że priorytetem macedońskiego rządu jest rozwój sektora turystyki. Natomiast greccy goście podkreślili znaczenie powstającego ośrodka dla obu krajów. (dnevnik.com.mk)

 

28 maja 2012 r.

Campina nie kupi macedońskich mleczarni

Holenderska firma Royal FrieslandCampina zrezygnowała z nabycia mleczarni Imlek oraz Mlekara Subotica. Według Campiny jedynym powodem zawieszenia negocjacji związanych z nabyciem Imlek był brak porozumienia w kwestii warunków transakcji, chociaż zostały one zawarte w protokole porozumienia już w lutym. Firma jest nadal zainteresowana kupnem w najbliższej przyszłości, ale na akceptowalnych dla niej warunkach.
Druga strona – Imlek twierdzi, że negocjacje, które trwały tak długo, dotyczyły ceny. Dyrektor generalny Slobodan Petrović podkreśla, że nie ma propozycji od innego partnera strategicznego. (ekapija.com)

 

Zysk Browaru Prilep o 11% niższy

Prilepski Browar poinformował, że zysk netto za 2011 r. spadł w stosunku do 2010 r. o 11%, tj. od 96,3 mln MKD (1,6 mln EUR) do 85,7 mln MKD (1,4 mln EUR). Całkowity dochód firmy wzrósł w tym okresie z 1,1 mld MKD (18,1 mln EUR) do 1,2 mln MKD (19,75 mln EUR), a wydatki firmy wzrosły z 1 mld MKD (16,5 mln EUR) do 1,2 mld MKD (19,75 mln EUR). Kapitał zakładowy spółki na koniec 2011 r. to 5 mln EUR i podzielony jest na 39 918 akcji, z czego 39 297 to akcje zwykłe, a 621 – priorytetowe. Pod koniec 2011 r. spółka zatrudniała 224 pracowników. (plusinfo.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE