Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Macedonia: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Rządowy fundusz wspierania innowacji

Fundusz ma działać od początku 2013 r. i ma udzielać pomocy technicznej i usług doradczych nowo powstałym i już istniejącym firmom, unowocześniać ich projekty i współfinansować projekty badawcze. Jednym z zadań funduszu ma być także komercjalizacja wiedzy i nauki poprzez zainteresowanie sferą biznesu studentów i naukowców. Określonej wysokości granty przydzielone zostaną za konkretne działania – 10 tys. EUR dla start-upów i innowacji, do 30 tys. EUR grantu lub warunkowej pożyczki na komercjalizację innowacji i do 80 tys. EUR na inwestycje kapitałowe oraz dodatkowe środki pomocy technicznej. (dnevnik.com.mk)

 

Debar przyciąga inwestorów

Władze lokalne Debaru ustaliły minimalne ceny podatków komunalnych od budowy obiektów przemysłowych, które będą do przyjęcia dla większej ilości inwestorów zagranicznych. Zamiast obecnych 66 EUR, za 1 m2 działki pod budowę obiektów przemysłowych, potencjalny inwestor zapłaci tylko 3 EUR. W wyniku tych zmian oczekuje się zwiększonej ilości inwestycji przedsiębiorców, którzy wyemigrowali z gminy Debar oraz inwestorów zagranicznych. (plusinfo.mk)

 

Macedońska misja w Afganistanie do 2014 roku

5 grudnia 2012 roku w Brukseli, na zjeździe szefów dyplomacji krajów należących do ISAF, macedoński minister spraw zagranicznych, Nikola Poposki oficjalnie oświadczył, że Macedonia przedłuży swoje uczestnictwo w misji pokojowej i pozostanie w Afganistanie do 2014 roku. Dodał, że Macedończycy będą również zasilać oddziały szkoleniowe afgańskich sił bezpieczeństwa wspólnie z partnerami z regionu, w ramach Karty Adriatyckiej. (kapital.com.mk)

 

Rośnie eksport przetworów owocowych i warzywnych

Wartość eksportu tych produktów wzrosła z 11,6 mln USD w 2001 r. do 45,4 mln USD w 2011 r. W 2001 r. wyprodukowano 21 tys. ton przetworów owocowo – warzywnych, a w 2011 r. 53 tys. ton, a rok 2012 przynieść ma jeszcze lepsze rezultaty. W roku ubiegłym 90% stanowiły przetwory warzywne, a 10% – owocowe. Główne rynki zbytu to kraje UE (50%), Chorwacja, BiH, Czarnogóra, Kosowo oraz Serbia. (utrinski.com.mk)

 

Autostrada do Prisztiny

Budowa autostrady łączącej Macedonię z Kosowem rozpocząć się ma w 2013 r. Całkowity koszt budowy szacuje się na 793 mln EUR. Władze Kosowa ogłosiły, że dysponują środkami w wysokości 30 mln EUR przeznaczonymi na ten cel, oczekuje się również pomocy finansowej ze strony Banku Światowego. Na trasie autostrady znajdą się 3 tunele, z których najdłuższy to Kaczanik, o długości 2,2 km, oraz około 10 mostów. Dopuszczalna prędkość wyniesie 120 km/h. (plusinfo.mk)

 

Macedonia partnerem w South Stream od początku

Przystąpienie Macedonii do projektu zapewni stałe dostawy gazu do obiektów handlowych i gospodarstw domowych i bezpieczeństwo tych dostaw przez kolejne 30 – 40 lat. Korzyści dla Macedonii z przyłączenia do South Stream są znaczne: pozwoli to na budowę nowych urządzeń elektrycznych, elektrowni gazowych oraz na budowę gazociągów do wszystkich miast w kraju. Najpóźniej w styczniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie regionalnej sieci dystrybucji gazu. (novamakedonija.com.mk)

 

Polsko – macedońska współpraca gospodarcza

Przedstawiciele Agencji Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu Republiki Macedonii podpisali 7 grudnia w Warszawie porozumienie o współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Polskie firmy zainteresowane inwestycjami w Macedonii są przedstawicielami głównie branży tekstylnej i samochodowej. (plusinfo.mk)

 

143 tys. EUR na drogi w Mavrovo i Rostusze

Gminy Mavrovo i Rostusze otrzymały pożyczkę od ministerstwa finansów w wysokości 133 tys. EUR na odbudowę i odnowę dróg i ulic. Oprocentowanie to 0,9%, a okres spłaty – 13 lat (w tym 3 lata okresu karencji). Z uzyskanych środków planowana jest odbudowa drogi Rostusze – Velebrdo oraz drogi lokalnej do wsi Żirovnica. Obie drogi zostały wybudowane ponad 20 lat temu i wymaganą renowacji. (plusinfo.mk)

 

Wkrótce poznamy koncesjonariusza Tajmiszte

5 grudnia minął termin składania ofert, w związku z czym wkrótce rząd Republiki Macedonii powinien podjąć decyzję w sprawie wyboru koncesjonariusza kopalni żelaza Tajmiszte. Koncesjonariusz uzyska prawo do eksploatowania rudy z tego obszaru przez kolejne 30 lat. Kopalnia przestała funkcjonować w latach 90-tych. Według ocen ekspertów, znajduje się tam około 100 ton surowca, co wystarczy na eksploatację jeszcze przez 150 lat. (plusinfo.mk)

 

Budowa centrum handlowego Euroitalia w Petrovec

W gminie Petrovec w przyszłym roku zostanie otwarte nowoczesne centrum handlowe Euroitalia o powierzchni 10 tys. m2. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 10 mln EUR, a wykonawcą jest firma Niki Gradba ze Skopje. Budowa powinna zakończyć się do końca 2012 roku, a nowy obiekt handlowy zapewni około 100 miejsc pracy. Włoski inwestor kupił również działkę o powierzchni 6 tys. m2 w Katlanovie, gdzie planuje budowę nowoczesnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego i centrum SPA. (build.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE