Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 3 – 9 października 2011 r.

Macedonia: 3 – 9 października 2011 r.

9 października 2011
Inwestycje w modernizację sieci Makedonski Telekom
Macedoński Telekom rozpoczął projekt modernizacji sieci wprowadzając nową platformę multimedialną w oparciu o protokół internetowy następnej generacji. Platforma ta zastąpi istniejące cyfrowe centrale telefoniczne i umożliwi wprowadzenie nowych konwergentnych usług multimedialnych o wysokiej jakości. Poprzez tę inwestycję wartą 14 mln euro, Macedonia będzie pierwszym krajem w Europie Południowo-Wschodniej, która będzie mieć sieć w całości opartą na internetowym protokole. Oprócz całkowitego zastąpienia istniejących cyfrowych centrali telefonicznych, modernizacja sieci obejmie także instalację zintegrowanych urządzeń dostępowych dla klientów, którzy do tej pory nie korzystali z usług szerokopasmowych. Urządzenie będzie przekazywane do bezpłatnego użytkowania. (kapital.com.mk)

8 października 2011
VERO planuje otwarcie dwóch nowych marketów w Skopiu
Przedsiębiorstwo Veropulos, właściciel marketów sieci Vero zaprzecza spekulacjom, że chce wyjść z macedońskiego rynku spożywczego i zapowiada otwarcie dwóch kolejnych supermarketów. Spółka podała, że na macedońskim rynku osiąga zyski. W ciągu pierwszych półroczu 2011 r. Vero odnotowało wzrost sprzedaży o 25% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Firma stworzyła długofalową politykę rozwoju. Jeszcze w grudniu tego roku zostanie otwarty nowy supermarket w Skopiu. (kapital.com.mk)

7 października 2011
Ruszają projekty IFP dla Macedonii
Zatwierdzono 8 macedońskich inwestycji z unijnego programu Instrumentów Inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich o wartości 5,67 mln euro. Wśród nich znajduje się pilotażowy projekt budowy parku z wiatrakami, a także projekty budowy 400 KW linii przesyłowych pomiędzy Macedonią a Serbią, techniczną pomoc dla opracowania socjoekonomicznej analizy narodowego systemu gazyfikacji i 400 KW linii przesyłowych pomiędzy Bitolą a Elbasanem, oraz macedońskiego odcinka Korytarza 8. (sitel.com.mk)

Włączono drugi blok w elektrociepłowni w Bitoli
Do użytku włączony został zmodernizowany drugi blok elektrociepłowni w Bitoli. Wcześniej dokonano modernizacji pierwszego. Na unowocześnienie czeka jeszcze trzeci blok. Inwestycja kosztowała do tej pory 55,9 mln euro. Dyrektor Generalny ELEM, właściciela elektrociepłowni, Vlatko Czingovski poinformował, że wraz z modernizacją wzrośnie moc każdego z trzech bloków o 8,32 MW, czyli łacznie o prawie 25 MW co oznacza wzrost produkcji energii elektrycznej od 160 do 200 GW. Modernizację i automatyzację turbogeneratorów w Bitoli przeprowadza rosyjska firma  Silovije Maszini. (mkfondovi.com)

6 października 2011
Prezydent namawia Rumunów do inwestowania w Macedonii
Prezydent Giorgi Ivanov, który przebywał z wizytą w Bukareszcie, wziął także udział w Forum Biznesowym, na którym wezwał rumuńskich biznesmenów do odwiedzenia Macedonii i wykorzystania istniejących tu możliwości dla realizacji planów biznesowych, nie tylko na rynku macedońskim, ale w całym regionie. (utrinski.com.mk)

Minister Ekonomii na szczycie energetycznym w Mołdawii
Minister Valon Saraqini wziął udział w 9. Radzie Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej, która odbyła się w Kiszyniowie. Omawiano na niej kwestie przystosowania trzeciego pakietu legislacyjnego dotyczącego unijnego rynku elektryczności i gazu naturalnego. (novamakedonija.com.mk)

Preferencyjny VAT dla hotelarzy
Macedoński rząd wprowadzi preferencyjny 5% VAT dla usług noclegowych. Zmiana zostanie wprowadzona 11 października br. Obniżenie VAT-u ma na celu zredukowanie cen usług hotelarskich I noclegowych w prywatnych kwaterach i zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. (mkfondovi.com)

Forbes dobrze ocenia Macedonię
Magazyn Forbes umieścił Macedonię na 35 miejscu wśród krajów o najlepszych warunkach biznesowych w 2010 r. Na liście znalazło się 134 państwa, a za Macedonią znalazły się wszystkie kraje bałkańskie – Chorwacja (45), Bułgaria (47), Rumunia (52), Czarnogóra (53), Albania (64), BiH (84) i Serbia (93). Report magazynu stwierdza, że Macedonia prowadzi konserwatywną politykę fiskalną i stabilny system finansowy. Stabilność makroekonomiczna jest utrzymywana dzięki ostrożnej polityce pieniężnej. Macedonia ma najgorszą pozycję w dziedzinie innowacji, gdzie zajęła dopiero 100. miejsce. Z kolei w kategorii wolności monetarnej usytuowała się na 7 pozycji, zaś w związku z kryteriami prawa własności na 84 miejscu. 19. miejsce zajęła w ochronie inwestorów, 53 miejsce w kategorii korupcja. (forbes.com)

Słoweńskie Koleje wejdą na macedoński rynek
Słoweńskie Koleje pracują nad rozszerzeniem swej działalności co oznacza, że mają plany zwiększyć udział w transporcie przez Korytarz 10. Pomimo wcześniejszych problemów, SK mają wkrótce uzyskać licencję na działalność w Macedonii. (mkfondovi.com)

5 października 2011
Deficyt w handlu zagranicznym za okres styczeń – sierpień 2011 r. wyniósł 1,77 mld USD. Według pierwszych danych Państwowego Urzędu Statystycznego wartość eksportu z Macedonii wyniosła 2,85 mld USD a importu 4,62 mld USD. Pokrycie eksportu w imporcie wynosi 61.6%. Dane dotyczące wymiany handlowej pokazują, że dominującymi produktami eksportowymi Macedonii są katalizatory na nośnikach z metali szlachetnych lub części do nich, żelazo-nikiel, produkty z żelaza i stali (wyroby walcowane), odzież i derywaty z ropy naftowej. Importuje się głównie platynę i jej stopy, nieobrobiona i surowa ropa naftowa, samochody osobowe i energię elektryczną.
W okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. największy udział w eksporcie towarów mają kraje UE (60,4%) i kraje Bałkanów Zachodnich (28,5%), zaś w imporcie kraje Unii (54,0%) oraz kraje rozwijające się (27,8%). (kapital.com.mk)

Nowe Centra Informacyjne dla Biznesu
Powstaje 5 info-centrów dla wsparcia biznesu przy regionalnych izbach gospodarczych w Skopiu, Koczani, Bitoli, Negotinie i Ochrydzie. Na ten cel Słowacka Agencja Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (SlovakAid) przeznaczy 120 tys. euro. Centra będą odpowiedzialne za kontakt z przedstawicielami sektora biznesowego i wsparcie rozwoju sektora prywatnego. Ich celem będzie zdefiniowanie przeszkód rozwoju przedsiębiorczości. Idea wsparcia przedsiębiorczości powstała we współpracy Macedońskiej Izby Gospodarczej z Bratysławską Izbą Handlową będącej cześcią Izby Handlowo-Przemysłowej Słowacji  oraz przy wsparciu Ambasady Słowacji. (utrinski.com.mk)

Makpetrol wchodzi na grecki rynek paliw
W Salonikach powstała nowa spółka paliwowa o nazwie Petrolmak i kapitale założycielskim 350 tys. euro. Jej jedynym właścicielem jest macedoński Makpetrol. Firma będzie handlować ropą i derywatami a także gazem ziemnym, jego przeróbką i standaryzacją. (kapital.com.mk)

4 października 2011
Wzrost aktywów macedońskich banków
Macedońskie banki odnotowały najwyższy wzrost aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej. Poziom wzrostu wyniósł 11 %, chociaż warte są one tylko 6 mld euro, czytamy w raporcie duńskiej firmy konsultingowej Interlace Research. (kapital.com.mk)

3 października 2011
Ustalono pierwszą w historii Macedonii płacę minimalną
Rząd, pracodawcy i związki zawodowe uzgodniły, poziom płacy minimalnej w Macedonii. Netto wyniesie ona 8.050 denarów (blisko 572 zł) zaś brutto 12.265 denarów (ok. 870 zł). Płaca minimalna została ustalona po raz pierwszy w 20 letniej historii niepodległego kraju.
Płaca minimalna może negatywnie wpłynąć na małe i średnie przedsiębiorstwa, np. wśród producentów odzieży, które pośrednio wpływają na kondycję całego przemysłu włókienniczego. Według przedstawicieli firm w przemyśle skórzanym, płaca minimalna spowoduje dwa efekty – wzrost wynagrodzeń i wzrost bezrobocia. (kapital.com.mk)

Otwarto AgroFructus Todoricia w Strumicy
Chorwacka firma Agrokor otworzyła centrum dystrybucji owoców i warzyw AgroFructus w Strumicy warte 20 mln euro. AgroFructus nie jest ostatnią inwestycją planowaną przez Agrokor. Ivica Todorić, najbogatszy Chorwat i właściciel spółki zapowiedział budowę kolejnych centrów w kraju. Firma zaopatruje i eksportuje ze Strumicy około 30 tys. ton owoców i warzyw a z regionu Valandovo także ok. 10 mln litrów wina rocznie.. (kapital.com.mk)

Wzrost rezerw walutowych MBN
Macedoński Bank Narodowy poinformował, że jego rezerwy walutowe w euro wzrosły w sierpniu do poziomu 1,84 mld euro. Rezerwy w europejskiej walucie wzrosły w stosunku do sierpnia ubiegłego roku o 129 mln. NBM odnotował też wzrost kredytów 2,7 mln euro. W kraju wzrasta też zaufanie do banków, gdyż w sierpniu w stosunku do lipca br. odnotowano większą liczbę depozytów bankowych o 33 mln euro. (nbrm.mk)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE