Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 30.04.-06.05.2012 r.

Macedonia: 30.04.-06.05.2012 r.

6 maja 2012 r.

Możliwość zarządzania państwowymi gruntami budowlanymi

Gminy Kruszevo, Kiczevo, Kriva Palanka, Gostivar, Novo Selo i Czeszinovo-Obleszevo uzyskały możliwość zarządzania gruntami budowlanymi będącymi własnością państwa. W najbliższym czasie takie uprawnienia uzyskają również gminy Ochryd i Tetovo. Dzięki tej decyzji Ministerstwa Transportu i Komunikacji, w sumie 34 macedońskie gminy mogą sprzedawać bądź dzierżawić niezagospodarowane działki państwowe. (build.mk)

 

Wzrost zysków spółki „Beton”

Firma budowlana „Beton” ze Skopja ogłosiła, że zyski przedsiębiorstwa wzrosły w ubiegłym roku o 14%, z 30 975 819 MKD (2 115 143 PLN) w 2010 r. do 35 384 630 MKD (2 416 193 PLN) w 2011 r. Łączne przychody firmy w roku ubiegłym wyniosły 2 584 393 325 MKD (176 471 909 PLN). Dodatni bilans jest przede wszystkim wynikiem intensywnej pracy nad projektami, w które inwestuje zarówno państwo, jak i lokalne samorządy. Firma spodziewa się w kolejnych latach jeszcze lepszych rezultatów. Na 2012 rok ma zawarte umowy o łącznej wartości 2 877 679 419 MKD (196 498 565 PLN), a na 2013 i 2014 r. zawarto już umowy na kwotę 2 677 372 600 MKD (182 820 876 PLN). Firma, istniejąca na rynku od 1947 r. w ciągu ostatniego roku zatrudniła 1088 osób i zbudowała 75% obiektów przemysłowych w Macedonii oraz 2 mln m² powierzchni mieszkalnych. (build.mk)

 

5 maja 2012 r.

Współpraca gospodarcza Veles – Varaždin

Odnawialne źródła energii, edukacja i konkurencyjność – to dziedziny, w których rozwijać się będzie współpraca przedsiębiorców z Velesu i chorwackiego miasta Varaždin. Wstępne decyzje podjęto na spotkaniu dotyczącym aktywizacji współpracy gospodarczej między Macedonią a Chorwacją, zorganizowanym przez ambasady obu krajów. Kilka z uczestniczących w spotkaniu firm, m.in.. Varteks, podjęło już współpracę, ale ma nadzieję na jej pogłębienie. W chwili obecnej macedoński eksport do Chorwacji przewyższa import z tego kraju. (time.mk)

 

Pierwsza minielektrownia wodna

Umowa koncesyjna na budowę małej elektrowni wodnej Brbusznica została podpisana 27 listopada 2009 roku i zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi inwestycja miała być zrealizowana przez koncesjonariusza w ciągu 3 lat. Zainstalowana moc elektrowni to 554 GWh. Oczekiwana roczna produkcja energii wynosi 2,564 MW. (kurir.mk, sky.mk)

 

4 maja 2012 r.

Centrum rozwoju aplikacji mobilnych „Nokia”

Fińska firma „Nokia” na początku czerwca otworzy w Macedonii regionalne centrum rozwoju aplikacji mobilnych. Inicjatywa podjęta została przez Ministerstwo informatyzacji i administracji oraz lokalny oddział „Microsoft” w Macedonii. Współpraca zaowocować ma większą dostępnością do nowoczesnych aplikacji dla obywateli Macedonii i innych państw regionu, ma również ogromne znaczenie dla krajowej branży informatycznej. (plusinfo.mk)

 

Spadek deficytu w handlu zagranicznym

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 r. deficyt w handlu zagranicznym spadł o 16% i wynosi obecnie 566 mln USD. Łączna wartość towarów eksportowanych z Macedonii w tym okresie wyniosła 920,1 mln USD, a importu 1 487 mld USD. Największy udział w eksporcie mają katalizatory, żelazonikiel, wyroby walcowane z żelaza i stali, produkty ropopochodne i ubrania. Macedonia importuje głównie ropę naftową, energię elektryczną, platynę i jej stopy, gaz ziemny oraz samochody osobowe. (plusinfo.mk)

 

Zakład segregacji odpadów w Prilepie

Na wysypisku śmieci w Prilepie powstanie zakład segregacji odpadów wtórnych. W Macedonii tego typu działania podejmowane są po raz pierwszy. Recykling dotyczył będzie przede wszystkim szkła i plastiku. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Komunalec” z Prilepu przeprowadziło przetarg na wykonawcę. Wybrana została chorwacka firma „Tehniks”, która wykona prace o wartości 14 mln 695 tys. MKD (238 527,08 Euro). Oczekuje się, że już pierwszy rzut pozyskanych surowców wtórnych przyczyni się do napływu środków finansowych i zapewni pracę 40-50 osobom. (novamakedonija.com.mk)

 

3 maja 2012 r.

Przetarg na system elektronicznego poboru opłat wzdłuż „Korytarza 10”

Agencja Dróg Państwowych w Macedonii ogłosiła przetarg na budowę i montaż elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd wzdłuż „Korytarza 10”. System pozwoli na bardziej efektywne pobieranie opłat bez wpływu czynnika ludzkiego. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejących pięciu punktów poboru opłat: Romanovce, Petrovec, Sopot, Otovica i Gradsko oraz budowę czterech nowych punktów w miejscowościach: Tabanovce – Kumanovo, Negotino, Demir Kapija i Gevgelija. Realizacja projektu ma zostać zakończona do końca 2013 r., a budowa nowych punktów poboru opłat w południowej części kraju rozpocznie się po wybudowaniu nowego odcinka autostrady Demir Kapija – Smokvica. Koszt całego przedsięwzięcia to około 17 mln EUR, a fundusze na ten cel przeznaczone zostaną z projektu budowy drogowego odcinka „Korytarza 10”, realizowanego we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. (plusinfo.mk)

 

2 maja 2012 r.

Rebalans budżetu: 68,7 mln EUR deficytu w 3 miesiące

Ogólny spadek aktywności gospodarczej w Europie w okresie styczeń-marzec spowodował deficyt budżetowy w wysokości 68,7 mln EUR, czyli 0,9% PKB. Mimo, że przychody są wyższe o 1,2% od przychodów w analogicznym okresie w roku poprzednim, osiągnęły wartość znacznie niższą od przewidywanej wcześniej kwoty. Zmiany w budżecie służą przede wszystkim zachowaniu dyscypliny fiskalnej, poprzez utrzymanie deficytu budżetowego na umiarkowanym poziomie 2,5% PKB. Najwyższym budżetem Macedonia dysponowała w 2005 r., kiedy to wynosił od 34,2% PKB, podczas gdy obecnie wynosi 31,4% PKB. (plusinfo.mk)

 

Wartość sprzedaży „Oracle” w Macedonii wyniosła 5,3 mln USD

Firma „Oracle Eastern Europe” z siedzibą w Dublinie, która prowadzi sprzedaż oprogramowania do obsługi baz danych w 12 krajach Europy Wschodniej ogłosiła, że w 2011 r. na terenie Macedonii osiągnęła sprzedaż w wysokości 5,3 mln USD. Sprzedaż w Bułgarii wyniosła 11,7 mln USD. Całkowite obroty firmy „Oracle” w roku ubiegłym wzrosły o 32% i wyniosły 35,6 mld USD. (plusinfo.mk)

 

Wzrost kosztów utrzymania

W kwietniu koszty utrzymania wzrosły o 2,2% w skali roku (dla porównania: w marcu nastąpił wzrost o 1,4%). Jest to rezultat wzrostu cen m.in. jaj o 16,5%, owoców o 9,9% czy warzyw o 5,5%. Wzrosły również ceny obuwia (o 5,3%) czy produktów ropopochodnych (o 2,8%). Indeks cen detalicznych z kwietnia 2012 r. w porównaniu do kwietnia 2011 r. wzrósł o 3,2%. (plusinfo.mk)

 

1 maja 2012 r.

Belgradzki „Steinberg” zainwestuje w kombinat tytoniowy w Kumanovie

Firma „Steinberg” z Belgradu, dysponująca kapitałem amerykańskim, zamierza ponownie uruchomić fabrykę wyrobów tytoniowych w Kumanovie i zatrudnić zwolnionych pracowników. Rozpoczęto przygotowania do wyboru organów decyzyjnych, które w przyszłości decydować będą komu i na jakich warunkach sprzedawane będą akcje przedsiębiorstwa. Obecnie 56% kapitału firmy znajduje się w rękach państwa, a pozostałe 44% należy do akcjonariuszy. Zakład ma ponad 300 udziałowców, których zebranie odbędzie się 11 maja. (plusinfo.mk)

Spada liczba zatrudnionych w przemyśle

Według Państwowego Urzędu Statystycznego liczba osób zatrudnionych w przemyśle w pierwszych trzech miesiącach 2012 roku była o 1,4% niższa niż w tym samym okresie w 2011 roku. Liczba pracowników zatrudnionych w przemyśle w marcu tego roku w porównaniu do tego samego miesiąca w zeszłym roku spadła o 0,7%. Największy spadek odnotowano w sektorze dóbr kapitałowych – niemal 7%, a w sektorze trwałych dóbr konsumpcyjnych 4%. W przemyśle skórzanym liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 6%, a w metalurgicznym i drzewnym o 4%. (kurir.mk, vesti.alfa.mk)

 

30 kwietnia 2012 r.

Posiedzenie Rady Gospodarczej

Podczas posiedzenia Rady Gospodarczej zostały poruszone tematy związane z przyciągnięciem do Macedonii zagranicznych inwestorów oraz ze sprzedażą udziałów Funduszy Emerytalnych (PIOM) i Skarbu Państwa w kilku spółkach akcyjnych. Wśród wymienionych firm znalazły się m.in.: OHIS AD Skopje, Zakłady Przemysłu Tytoniowego TK AD w Prilepie, EMO OHRID oraz 11 Oktomvri Eurokompozit. Tematem posiedzenia były również projekty gazyfikacji Macedonii, a także rozbudowa infrastruktury, w tym przede wszystkim linii kolejowej wzdłuż „Korytarza 8”. (netpress.com.mk, plusinfo.mk)

 

„Tobako” sprzedał 19,3% akcji z drugiej emisji

Od początku lutego na macedońskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można było nabyć akcje firmy tytoniowej „Tobacco” z drugiej emisji. Sprzedano 19,3%, czyli dokładnie 38 631 spośród dostępnych 200 tys. akcji, a ich łączna wartość wyniosła 387,6 tys. EUR. (plusinfo.mk)

 

Opracowała: Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE