Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 30.07-5.08.2012 r.

Macedonia: 30.07-5.08.2012 r.

Sprzedaż ziemi przeznaczonej pod budowę gazociągu

W Sztipie rozpoczęło się wywłaszczenie ziemi pod budowę rurociągu Kleczovce – Negotino, który będzie przechodził przez tereny leżące w granicach sześciu wsi. Do tej pory złożono 136 wniosków dotyczących trwałego wywłaszczenia gruntów. Ich cena została określona przez ekspertów i wynosi od 10 do 40 denarów za metr kwadratowy. Szacuje się, że w przyszłości powinno wpłynąć jeszcze około stu wniosków. (plusinfo.mk)

 

Wspólny projekt Vitaminki i USAID

Prilepska Vitaminka włączyła się do czteroletniego projektu USAID, mającego na celu zwiększenie i wzmocnienie potencjału i jakości produkcji małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się stworzenie nowych miejsc pracy, lepszych powiązań rynkowych między lokalnymi dostawcami i dużymi firmami nastawionymi na eksport, zmniejszenie importu oraz wsparcie dla lokalnych dostaw surowców. (plusinfo.mk)

 

Elektrownia wodna Sveta Petka już działa

Znajdująca się między HPP Kozjak i HPP Matka elektrownia wodna Sveta Petka stanowi ogniwo pozwalające optymalnie wykorzystać potencjał rzeki Treski. Koszt jej budowy wyniósł około 70 mln EUR, zainstalowana moc to 34,6 MW, a rocznie produkowane będzie 66 gigawatogodzin energii elektrycznej.  Nowa elektrownia wybudowana jest z betonu, który nie pęka i jest odporny na mróz.  Jej wysokość to 69 metrów, długość korony – 118 metrów, a wysokość korony to 364 metrów nad poziomem morza. (energetskaefikasnost.info)

 

Coraz mniej zatrudnionych w przemyśle

Liczba osób zatrudnionych w przemyśle w czerwcu, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, spadła o 2,4%. Według Państwowego Urzędu Statystycznego, liczba pracowników w sektorze górnictwa i kopalnictwa wzrosła o 0,6%, w przemyśle wytwórczym zmniejszyła się o 2,9%, a w sektorze elektryki nastąpił wzrost 0,1%. Liczba pracowników w przemyśle w okresie styczeń – czerwiec 2012 w tym samym okresie w roku 2011 spadła o 1,7 proc. (plusinfo.mk)

 

Wzrost cen energii elektrycznej

O początku sierpnia wzrosły ceny energii elektrycznej oraz ogrzewania, średnio o 9,83%. O 3,88% wzrosła również cena energii cieplnej zapewnianej przez firmę Toplifikacija A.D. Użytkownicy podłączeni do sieci Skopje Północ będą musieli zapłacić o 3,75% więcej niż do tej pory. (netpress.com.mk)

 

Wzrost PKB

Narodowy Bank Macedonii przewiduje, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 1%. Szacunki na rok 2013 sa bardziej optymistyczne i wynoszą 3%. Poprzednie prognozy banku centralnego przewidywały wzrost o 2% w 2012 r. i o 3,7% w 2013 r. Według Narodowego Banku Macedonii największy wpływ na dynamikę zewnętrzną gospodarki w ostatnim czasie ma popyt zagraniczny na macedońskie produkty. (novini.mk)

 

Do 1 października wszyscy muszą podłączyć się do Toplifikacji

Ustawa opracowana przez Komisję Regulacji Energii mówi, że wszyscy użytkownicy wyłączeni z systemu ogrzewania Toplifikacija, powinni zostać do niego podłączeni, w celu utrzymania sprawności systemu grzewczego oraz obniżki cen. Jeśli gospodarstwo domowe będzie chciało zrezygnować, powinno uzyskać zgodę pozostałych mieszkańców oraz uiścić odpowiednią opłatę, w wysokości 10 MKD za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.  (plusinfo.mk)

 

Słoweńskie plany urbanistyczne w Koczani

Władze Koczani podjęły współpracę z przedstawicielami Instytutu Miejskiego w Lublanie, w celu opracowania nowych planów urbanistycznych. Słowenia udzieliła również gminie wsparcia finansowego dla wprowadzenia systemów GIS.  Generalne plany urbanistyczne miasta nie były zmieniane od dłuższego czasu, a szczególne problemy maja małe gminy, którym brakuje środków finansowych oraz ze względu na konieczność wprowadzenia danych do programu GIS. (plusinfo.mk)

 

 Produkcja wyrobów leśnych

O 9,2% zwiększyła się całkowita produkcja wyrobów leśnych w lasach państwowych w drugim kwartale 2012 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost odnotowano głównie w dziedzinie pni drzew iglastych i liściastych oraz drewna okrągłego. Redukcja nastąpiła zaś w zakresie drewna opałowego z drzew iglastych oraz drewna okrągłego z gatunków liściastych. (time.mk)

 

Rząd do września zatrudni 1000 osób

Rząd Macedonii obiecał do połowy sierpnia stworzyć 400 nowych miejsc pracy, a we wrześniu kolejnych 600. Projekt obejmie 1000 bezrobotnych i na jego realizację przeznaczono 60 mln zł. Zatrudnieni pracować będą przez 3 miesiące, a co najmniej połowa z nich będzie miała zapewnioną pracę przez co najmniej rok. Dzięki projektowi pracodawca zyska nowych pracowników, a pracownicy – nową wiedzę i umiejętności. (plusinfo.mk)

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE