Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 30 stycznia – 5 lutego 2012 r.

Macedonia: 30 stycznia – 5 lutego 2012 r.

5 lutego 2011 r.

Austriacy i Włosi zainteresowani inwestycją w wysypisko śmieci w Strumicy
Budową regionalnego składowiska śmieci we wsi Dobraszinci koło Strumicy zainteresowane są 4 firmy zagraniczne. Do chwili obecnej swoje zainteresowanie projektem wyraziły jedna włoska i 3 austriackie firmy. Według Stojancze Lazareva, przewodniczącego Rady Burmistrzów Regionu Południowego i burmistrza Koncze, najmniej zaangażowana w projekt była do tej pory włoska firma Catancaro, natomiast austriackie Asa, Por i Schtrabak aktywnie działają na rzecz uzyskania koncesji na budowę składowiska. Wszystko rozstrzygnie się w połowie maja, kiedy zainteresowane firmy zostaną zaproszone do składania ofert. Wówczas negocjowane będą konkretne warunki dla przyszłego koncesjonariusza, a mieszkańcy regionu poznają cenę, jaką będą ponosić za świadczoną usługę. (dnevnik.com.mk)

4 lutego 2011 r.

Odkup tytoniu w Macedonii
Odkup tytoniu w roku bieżącym jest przeprowadzany o wiele sprawniej niż w sąsiednich krajach. Na miesiąc przed upływem ustawowego terminu skupiono już 80 procent tegorocznych zbiorów. Na tegoroczne dotacje ministerstwo rolnictwa przeznaczyło 130 mln EUR. Dopłata do każdego zakupionego kg tytoniu wynosi 1 EUR (60 MKD) i zgodnie z ustawą zostanie wypłacona najpóźniej do końca czerwca. Według Wiceministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Zorana Konjanovskiego producenci tytoniu są zadowoleni z uzyskanej ceny skupu – średnio na poziomie 162 MKD (2,67 EUR) za kg, czyli o ok. 25 więcej niż przed rokiem. (plusinfo.mk)

3 lutego 2012 r.

FrieslandCampina nowym właścicielem bitolskiej mleczarni
Włosko – holenderska grupa FrieslandCampina kupuje bitolską mleczarnię. Fundusz inwestycyjny Salford ujawnił, że w czwartek w Belgradzie zostały ustalone szczegóły sprzedaży trzech zakładów: Imlek, Suboticzka i Bitolska.
Zgodnie z umową, włosko – holenderska firma będzie miała 79% udziałów w Imlek i 82% w Suboticzka, a dzięki temu, że Bitolska jest własnością Imlek, FrieslandCampina stanie się automatycznie właścicielem największej mleczarni w Macedonii. (kapital.com.mk)

Nowy inwestor Wi-Fi

Spółka inwestycyjna Kendaron Capital Partners nabyła 20% akcji dostawcy Internetu bezprzewodowego SunWireless Makedonija. Środki pochodzące z inwestycji zostaną wykorzystane na poszerzenie istniejącej sieci w Skopju, Prilepie, Bitoli i okolicznych miastach. W ten sposób spółka umocni się jako największy dostawca bezprzewodowego Internetu w Macedonii. Do końca roku firma planuje rozwinąć swoją sieć poza Macedonią, w sąsiednich krajach. SunWireless jest obecny w ponad 10 miastach w Macedonii i ma w swojej ofercie ponad 350 stref Wi-Fi. Obecnie spółka rozwija swoją sieć w obszarze Skopja, Bitoli i Prilepu, a jej celem jest stworzenie 600 stref Wi-Fi do końca roku. (plusinfo.mk)

2 lutego 2012 r.

Z roku na rok wzrasta wysokość emerytur
Minister Pracy i Polityki Społecznej Spiro Ristovski ogłosił, że w okresie od 2006 do 2010 roku wysokość najniższych emerytur w Macedonii wzrosła o ponad 42%, a wysokość średnich emerytur o ponad 33,5%. Pod koniec 2012 roku lub na początku 2013 roku emerytury wzrosną po raz kolejny, tym razem o 5%, w kolejnym roku o 7%, a w 2015 r. wzrost wyniesie aż 10%. Minister podkreślił, że w ten sposób nastąpi poprawa sytuacji finansowej i gospodarczej emerytów. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian – 64 lata dla mężczyzn i 62 dla kobiet. (kurir.mk)

1 lutego 2012 r.

Macedońskie firmy za pomocą inwestycji bronią się przez kryzysem
Mimo coraz głębszego kryzysu w Europie, który nieuchronnie odbije się i na macedońskim rynku, krajowe firmy mają ambitne plany inwestycyjne na ten rok. Menedżerowie ogłaszają inwestycje w nowy sprzęt, nowe zakłady produkcyjne oraz modernizację procesu technologicznego. Twierdzą, że choć stan gospodarki nie pozwala im na duże inwestycje w warunkach kryzysu, nie zaprzestaną wydatków całkowicie, ponieważ dla nich to jedyny sposób, aby przetrwać. Jedyną przeszkodą w realizacji planów może być zaostrzenie warunków kredytowych oraz niska podaż nowych środków, które mogą spowolnić tempo inwestycji (kapital.com.mk)

Od 2013 r. nie będzie eksportu mebli do UE?
Macedońskie firmy produkujące meble mogą w przyszłym roku spotkać się z zakazem eksportu swoich produktów do krajów Unii Europejskiej, jeśli Macedonia nie rozpocznie wymaganego przez Unię Europejską procesu certyfikacji lasów. Prawodawstwo europejskie wymaga, żeby do roku 2013 macedońskie lasy uzyskały zgodny z obowiązującymi normami międzynarodowymi certyfikat jakości i pochodzenia. Sąsiednie kraje zakończyły już proces certyfikacji, mimo, że w niektórych z nich zrealizowany on został jedynie częściowo, lub certyfikat uzyskały tylko te lasy, z których drzewo wykorzystywane jest jako surowiec do produkcji mebli. Lasy Macedońskie, spółka jawna odpowiedzialna za eksploatację lasów ogłosiła, że w tym roku rozpocznie proces certyfikacji, inne źródła podają jednak, że ze względu na brak środków finansowych proces ten rozpocznie się dopiero w lipcu 2013 r. (kapital.com.mk)

Niskie przychody w budżecie państwa
Ministerstwo Finansów Macedonii ogłosiło, że w przeciwieństwie do oczekiwanej kwoty 2,413 mld EUR w ubiegłym roku do budżetu Macedonii wpłynęło 2,230 mld EUR. Wydatki wyniosły 2,417 mld EUR, zamiast prognozowanych 2,601 mld EUR. W związku z tym suma inwestycji kapitałowych wyniosła 287 mln EUR zamiast 341 mln EUR. W przypadku przychodów środki z podatków są o 21 mln EUR niższe w stosunku do oczekiwań. Budżet na rok bieżący oparty jest na rządowych prognozach wzrostu gospodarczego o 4,5%, które przez niektórych uważane są za zbyt optymistyczne. Jeśli taki wzrost nie nastąpi to i w tym roku spodziewać się można będzie niedoborów w dochodach państwa. (plusinfo.mk)

31 stycznia 2012 r.

Podpisano umowę na budowę elektrowni wiatrowych w Bogdanci
Spółka ELEM, dystrybutor energii elektrycznej w Macedonii, podpisała umowę z konsorcjum Terna-Simens z Grecji, dotyczącą realizacji drugiej części międzynarodowego przetargu na budowę parku wiatrowego Bogdanci. Przedmiotem umowy jest budowa drogi dojazdowej, postawienie stacji transformatorowej i linii wysokiego napięcia, która połączy system z ogólnokrajową siecią transmisyjną. Przewiduje się, że działania zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu dokumentacji projektu i zostaną zakończone w ciągu 13 miesięcy. Wartość projektu szacowana jest na 55 mln EUR. Fundusze na realizację tych działań pochodzą po części z pożyczki udzielonej przez niemiecki bank KfW (32,9 mln EUR) w kwietniu ubiegłego roku. Pozostała część tej sumy (22,6 mln EUR) pochodzi ze środków własnych ELEM. (plusinfo.mk)

Brytyjska firma high-tech będzie inwestować w Macedonii
Minister do spraw inwestycji zagranicznych Bill Pavleski ogłosił, że brytyjska firma high-tech będzie inwestować w Macedonii, dzięki czemu stworzonych zostanie od 50 do 200 nowych miejsc pracy. Minister nie ujawnił na razie nazwy firmy. Inwestorowi jest zadowolony z faktu, że w Macedonii jest wielu wykształconych pracowników, zwłaszcza w zakresie technologii informatycznych. Dzięki temu projektowi Macedonia w przyszłości może przyciągać większe i bardziej znaczące inwestycje w tej dziedzinie. Pavleski poinformował, że z angielskimi biznesmenami rozmawiał również o inwestycjach w rolnictwie, o budowie luksusowych hoteli w pobliżu ośrodków narciarskich oraz o koncesjach górniczych. (plusinfo.mk)

30 stycznia 2012 r.

Indeksy giełdowe nadal spadają
Na macedońskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nadal odnotowuje się spadek, ze względu na zmniejszone obroty na rynku. Indeks MBI10, składający się z dziesięciu najbardziej płynnych i wartościowych akcji będących w obrocie na rynku oficjalnym stracił w ubiegłym tygodniu 0,75% swojej wartości, spadając do poziomu 1931,84 punktów. Indeks MBID, składający się z akcji dziewięciu najpłynniejszych spółek akcyjnych spadł o 0,5%, do poziomu 2032,31 punktów i nadal spada, zbliżając się do granicy 2000 punktów. Całkowity obrót wyniósł 27,6 mld MKD (449 tys. EUR), z wyłączeniem transakcji pakietowych, w porównaniu do 29,1 mld MKD obrotu w przedostatnim tygodniu. W ubiegłym tygodniu doszło do jednej transakcji pakietowej 216 akcji macedońskiej Giełdy Papierów Wartościowych, o łącznej wartości 32,4 mln MKD (526 tys. EUR), czyli 150 tys. MKD (2434 EUR) za akcję. Najlepiej sprzedającymi się akcjami były tradycyjnie akcje „Komercijalna banka”, osiągające obroty na poziomie 4,9 mln MKD (79,5 tys. EUR). (plusinfo.mk)

Opracowali: Zofia Dembowska, Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE