Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 6 – 12 sierpnia 2012 r.

Macedonia: 6 – 12 sierpnia 2012 r.

Przetarg na operatora 4G i telewizję cyfrową

Macedońska Agencja Komunikacji Elektronicznej (AEK), w ramach strategii zaplanowanej na 2013 r. ogłosiła publiczny przetarg na przyznanie częstotliwości umożliwiających korzystanie z technologii 4G oraz nowy konkurs na wybór dostawcy systemu cyfrowego DVB-T do transmisji programów telewizyjnych i radiowych. Cena wywoławcza za częstotliwość wynosi 25 mln EUR. Operatorzy mają czas do 8 września na zaprezentowanie przed AEK swojej oferty.

 

Przetarg na zagospodarowanie PN Galiczica

Macedoński krajowy dostawca systemów przesyłu energii elektrycznej (MESPO) ogłosił przetarg na przygotowanie studium wykonalności oraz plan zagospodarowania i rozwoju ośrodka narciarskiego w Parku Narodowym Galiczica. Zainteresowane przedsiębiorstwa muszą wnieść depozyt w wysokości 3% od oczekiwanej kwoty. Atrakcyjność oferty będzie oceniana według kryteriów: 60% – wysokość ceny, 40% – lista oferowanych usług. Dokumenty przetargowe można składać do 21 września br., kiedy to nastąpi otwarcie ofert, ważnych przez kolejne 90 dni. (plusinfo.mk)

 

Promocja projektu PATENT.MK

Celem projektu jest stymulowanie rejestracji ochrony patentowej oraz bardziej wyraziste wsparcie dla innowacji, szczególnie tej, wynikającej z współpracy naukowców i przemysłu. Promocji projektu podjęło się macedońskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Patent.mk ma zawierać treści i narzędzia, które zapewnią funkcjonowanie innowacyjnej bazy, w tym m. in. publiczne dyskusje i dane związane z zarejestrowanymi patentami w Instytucie Własności Przemysłowej (ZIS) lub w jakiejkolwiek innej instytucji zagranicznej, w której dokonuje się rejestracji patentów krajowych i międzynarodowych. Projekt ten będzie promować osiągnięcia w dziedzinie pracy badawczej naukowców zatrudnionych w macedońskich instytucjach naukowych. (plusinfo.mk)

 

Sprzedaż papierów dłużnych o wartości  127,6 mln EUR

Ministerstwo Finansów dokonało kolejnej sprzedaży trzymiesięcznych i rocznych bonów skarbowych za kwotę 7,34 mld MKD (119,3 mln EUR). Z zaoferowanych bonów trzymiesięcznych sprzedano łącznie o wartości 5,58 mld MKD (93 mln EUR) i stopie zwrotu 4%. Wartość sprzedanych trzymiesięcznych bonów skarbowych, z klauzulą dewizową, oprocentowanych na poziomie 3,9 pp. wyniosła 1,123 mld MKD (18,7 mln EUR). Z kolei suma uzyskana ze sprzedaży rocznych bonów, oprocentowanych na poziomie 4,75 pp., wyniosła 634,74 mln MKD (7,6 mln EUR). Wartość sprzedanych trzyletnich i pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa wyniosła łącznie 8,3 mln EUR. Za 425 mln MKD (6,9 mln EUR) sprzedano pięcioletnie oprocentowane na 5,7 pp., zaś za 87 mln MKD (1,4 mln EUR) trzyletnie o stopie zwrotu 5,1%. (plusinfo.mk)

 

Regulacje dotyczące sprzedaży państwowych obiektów handlowych

Rząd przyjął zmiany legislacyjne dotyczące sprzedaży budynków i lokali handlowych, których aukcję publiczne będą mogły być dokonywane za pośrednictwem Internetu. Systemem elektronicznym będzie zarządzać Ministerstwo Transportu i Łączności. Wprowadzone regulacje pod pojęciem lokali handlowych umieściły także budynki o takim przeznaczeniu należące do funduszy, agencji, departamentów, przedsiębiorstw publicznych i państwowych spółek, instytucji publicznych oraz niezależnych organów regulacyjnych. (plusinfo.mk)

 

Hotel Riviera wystawiony na sprzedaż

Komercijalna Banka, obecny właściciel hotelu potwierdził, że hotel Riviera położony w centrum miasta, nad samym brzegiem jeziora ochrydzkiego został wystawiony na sprzedaż. Jego cena wynosi obecnie 211 882 501 MKD (ponad 3,47 mln EUR – bez podatku VAT, podatku od sprzedaży i kosztów sprzedaży). Hotel jest zamknięty od kilku miesięcy, mimo że położony jest w atrakcyjnej lokalizacji. (plusinfo.mk)

 

Państwo przydzieli 25 koncesji na rekreacyjne rybołówstwo

Przyznane też zostaną 3 koncesje dla połowów komercyjnych. Spośród 45 oferentów koncesje na rekreacyjne połowy otrzymało 25 podmiotów (7 koncesji dotyczy połowów w rzekach zaś 18 w sztucznych zbiornikach i jeziorach), natomiast w przypadku połowów komercyjnych pozwolenie otrzymało 3 z 4 oferentów. Wszystkie koncesje są przyznawane na okres 6 lat, a koncesjonariusze zapłacą 10% wartości wydanych zezwoleń. Koncesjonariusz zobowiązany jest do kontroli połowów i sprzedaży ryb oraz przestrzegania zasad wynikających z ochrony środowiska. (plusinfo.mk)

 

Na rynek wchodzą dwie chińskie spółki z branży energetycznej

Przedsiębiorstwo China Sunergy, producent specjalistycznych paneli i modułów słonecznych ogłosił, że zawarł umowę na zapewnienie 50 MW-ych modułów fotowoltaicznych wraz ze swym bułgarskim partnerem V2M na rynku macedońskim i rumuńskim do końca br. Za rozwój projektu odpowiedzialny będzie V2M, który zapewnił sobie środki finansowe z japońsko-bułgarskiego Banku Tokuda. Również chiński producent dachowych systemów solarnych Xiamen Grace Solar Technology Co., poinformował, że od zeszłego miesiąca instaluje w Macedonii swoje produkty o pojemności 870 KW. Projekt, który zakłada instalację paneli słonecznych w rezydencjach wybranych wspólnot mieszkaniowych, wspierany jest przez władze lokalne (nie podano jakie) i powinny otrzymywać dotacje państwowe. Instalacja systemów solarnych ma zakończyć się w październiku. (libertas.mk)

 

Tikvesz na liście 100 top brendów

Winiarnia „Tikvesz” znalazła się na liście 100 najbardziej obiecujących światowych marek, opublikowanej przez magazyn badań rynku i mediów M&M Global. Oprócz macedońskiej winiarni na prestiżowej liście znalazły się jeszcze tylko 2 marki z regionu i 10 z Europy. Wybór dokonywany jest spośród tysięcy marek wszystkich branż na całym świecie, które mają ambicję wyjścia z lokalnego na rynek światowy. (libertas.mk)

 

Wydajność pracy w Macedonii niemal najniższa w regionie

Korzystając z danych MFW, analizy makroekonomiczne pokazują, że Macedonia, w której zatrudnionych jest 643 tys. osób generuje PKB w wysokości 34 264 USD na osobę. Indeks produktywności, w którym jako odnośnik 100 – przyjęto Serbię, w Macedonii wyniósł 92,1. Spośród państw regionu niższy odnotowała jedynie Albania – 73,4. Najwyższy ma oczywiście Słowenia – 170,6. (plusinfo.mk)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE