Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

Macedonia: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

denari-mnogoo.mk

Wniosek o niższe opłaty roamingowe

Macedonia wspólnie z Serbią i Czarnogórą wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość zapewnienia niższych cen usług roamingowych. Przyjęcie tej inicjatywy zapewniłoby niższe ceny za usługi roamingowe z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co byłoby korzystne dla obywateli jako  użytkowników usług telekomunikacyjnych. Macedoński rząd na podstawie inicjatywy AEK zobowiązał się wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz  Ministerstwa Społeczeństwa Informacyjnego i Administracji, że zaangażuje się w negocjacje i pomoże w tworzeniu ram prawnych w realizacji tego projektu. (portalanalitika.me)

 

4,5 mln EUR na rozwój wsi

W tym roku rząd Macedonii przeznaczy 4,5 mln EUR na rozwój infrastruktury publicznej na terenach wiejskich, odnowę i rozwój wsi oraz ochronę i promocję tradycyjnych wartości na obszarach wiejskich. Gminy będą starać się o przyznanie funduszy w maju, a rząd pokryje 100% kosztów realizacji projektów. Maksymalna wartość projektów, o których sfinansowanie stara się gmina, nie może przekroczyć 20 mln MKD (1,3 mln PLN). (plusinfo.mk)

 

Wsparcie finansowe dla rolników

Ministerstwo Finansów Republiki Macedonii wypłaciło rolnikom 140 mln MKD (9,3 mln PLN) na produkcję roślin uprawnych oraz utrzymanie winnic. Z tych funduszy 112 mln MKD (800 tys. PLN) przyznano 4932 rolnikom wytwarzającym rośliny użytkowe. Pozostałą część, czyli 28 mln MKD (1,8 mln PLN) przeznaczono dla 1338 plantatorów winorośli. Rząd i Ministerstwo Finansów RM regularnymi dopłatami dla rolników konsekwentnie wspierają rolnictwo, jako jeden z wiodących sektorów macedońskiej gospodarki. (utrinski.com.mk)

 

Zwiększone zainteresowanie kolektorami słonecznymi

Coraz większa liczba obywateli chce instalować panele słoneczne w domach i z roku na rok do Ministerstwa Gospodarki wpływa coraz więcej wniosków o dofinansowanie instalacji. W tym roku Ministerstwo przeznaczy na ten cel 6 mln MKD (400 tys. PLN). Wnioski można składać do 31 maja. (plusinfo.mk)

 

Niskie ryzyko polityczne

Coroczny raport Political Risk Map, opublikowany przez Aon Risk Solutions już po raz 18, pokazał, iż rośnie liczba państw w których polityczne ryzyko zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego. W gronie tych państw znalazła się również Macedonia. Raport Aon obejmował 163 kraje i terytoria. Celem raportu jest ocena poziomu ryzyka transferu dewiz, ryzyka prawnego, ingerencji politycznych, niewypłacalności państwa i przerwania łańcucha dostaw. Kraje umieszczane są na sześciostopniowej skali – od niskiego do bardzo wysokiego poziomu ryzyka. (poslovni.hr)

 

Zyski z ceł

63,9 mld MKD (4,2 mld PLN) zebrała macedońska służba celna w 2012 r. Jest to o 3,5% więcej niż w roku poprzednim. Z samego cła uzyskano 4,07 mld MKD (313 mln PLN), a z opłat celnych drugie tyle, czyli o 7% więcej niż w 2011 r. Administracja celna przeprowadziła szereg reform, zarówno w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i logistyki, jak i poprawy systemów kontroli i egzekwowania prawa. (plusinfo.mk)

 

Francuscy eksperci będą uczyć Macedończyków, jak negocjować z UE

Ruszają szkolenia dla macedońskich urzędników państwowych dotyczące sposobów skutecznych negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. Podczas pierwszych zajęć nacisk będzie położony przede wszystkim na poznanie zasad, etapów i sposobu prowadzenia rozmów, a kolejne będą coraz bardziej szczegółowe i będą odnosiły się do poszczególnych segmentów i zagadnień. Szkolenia są skierowane do urzędników służby cywilnej i mają na celu umożliwienie im jak najlepszego zrozumienia, w jaki sposób zarządza się europejską dokumentacją oraz w jaki sposób są prowadzone rozmowy. (dnevnik.com.mk)

 

Pomnik Borysa Sarafova stanął w pobliżu MSZ

Pomnik wojewody Borysa Sarafova stanął kilka dni temu niedaleko gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Skopje. Monument wykonany został z brązu, ma pięć metrów wysokości i znajduje się na cokole o wysokości trzech metrów. Borys Sarafov był macedońskim rewolucjonistą, przywódcą Naczelnego Komitetu Macedońskiego (VMK). Podczas powstania ilindeńskiego wchodził w skład Głównego sztabu bitolskiego okręgu rewolucyjnego wraz z Dame Gruevem i Atanasem Lozanczevem. (kurir.mk)

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE