Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 9 – 15 lipca 2012 r.

Macedonia: 9 – 15 lipca 2012 r.

Drexler Meyer zbuduje fabrykę w Kavadarci

Niemiecka spółka  podpisze w poniedziałek z rządem macedońskim umowę rozpoczynającą realizację inwestycji w Macedonii wartej 30 mln EUR. Firma otworzy w Kavadarci fabrykę do produkcję części do Mercedesa, która ma zatrudnić 4000 osób. (plusinfo.mk)

 

Imperial Tobacco wyda 23 mln EUR na renowację fabryki w Skopju

Tą inwestycją grupa uczci 10-lecie swej działalności w Macedonii. Inwestycja ma na celu modernizację fabryki tj. wdrożenie nowych urządzeń i wprowadzenie nowych linii produkcyjnych oraz zaawansowanej technologii. Środki zostaną przeznaczone także na modernizację całej infrastruktury fabryki czyli hali produkcyjnej i magazynowej oraz poprawę warunków pracy pracowników. Wszystkich zaplanowane projekty, jak mówi dyrektor fabryki Imperial Tobacco Nikola Kolarovski mają zakończyć sie do końca br. 60% produkcji Imperial Tobacco przeznaczona jest na eksport, a reszta na rynek krajowy. (libertas.mk)

 

15 mln EUR na budowę 76 nowych dróg lokalnych

Tyle środków zostanie przeznaczonych do końca 2012 r. na drogi o łącznej długości 176 km, na które już zabezpieczono środki. Jeszcze w lipcu rozpocznie się przebudowa 25 dróg lokalnych o długości 54 km – inwestycji wartej 4,54 mln EUR. Trwają procedury wyboru wykonawców dla 32 lokalnych dróg w regionach pelagonijskim, południowo-zachodnim, poloszkim i stołecznym, który zakończyć się ma w ciągu 20 dni. Na początku sierpnia zostanie ogłoszone dwa konkursy na wybór wykonawców 60 dróg lokalnych we wszystkich ośmiu regionach kraju. Poza lokalnymi drogami trwa przebudowa i remonty dróg wojewódzkich. Do końca listopada 2012 r. zostaną zakończone prace na trasach: Struga – Debar; Kavadarci – Muszov Grob; Angelci – Veljusa; Vodocza – Banica – Radovis; Koncze – Lubnica. Łączna długość tych dróg wynosi 74 km, a koszt inwestycji to ponad 10 mln EUR. (inpress.com.mk)

 

Wznowienie budowy linii kolejowej Korytarzem VIII wiosną 2013

Minister Mile Janakieski poinformował o rządowych planach wznowienia budowy pierwszego odcinka trasy kolejowej prowadzącego do granicy z Bułgarią, wzdłuż granicy z Serbią. Prace pomiędzy Kumanovem a Beljakovcami mają rozpocząć się  najpóźniej w marcu 2013 r. Obecnie prowadzone są negocjacje z EBOiR, na kredyt w wysokości 46,4 mln EUR, z którego ma być sfinansowany pierwszy odcinek Korytarza VIII. Jego ukończenie ma nastąpić najpóźniej w 2017 roku, kiedy to rozpocząć się ma budowa odcinka z Krivej Palanki do przejścia granicznego w Deve Bair.

 

Nowe kredyty preferencyjne dla firm

Macedońskie firmy uzyskały 12 lipca dostęp do nowych środków kredytowych z budżetu państwa w wysokości 10,7 mln EUR, które mają służyć y poprawie płynności finansowej i konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Od 10 lipca firmy mogą też korzystać ze 100 mln EUR, które rząd zaciągnął w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Oprocentowanie subwencjonowanych kredytów wyniesie 5,5%, a okres spłaty wyniesie do 8 lat z okresem karencji do 2 lat. Kredyty udzielane będą przez Macedoński Banku Rozwoju (MBPR), a firmy będą składać wnioski do 9 banków komercyjnych – Stopanska Banka, NLB Tutunska Banka, Komercijalna Banka, Ohridska Banka, Sparkasse Bank, Stopanska Banka Bitola, Procredit Bank, TTK Bank i Halk Bank . 70% środków z linii kredytowej przeznaczonych jest dla małych, a 30% dla dużych przedsiębiorstw. (plusinfo.mk, kapital.com.mk)

 

Środki z IPARD na maszyny rolnicze

Środki na zakup maszyn rolniczych zostaną przyznane z programu IPARD, ogłosił minister rolnictwa Ljupczo Dimovski, który poinformował także, że rozważana jest możliwość inwestycji w infrastrukturę rolną, z której mogłyby korzystać gminy z regionów słabo rozwiniętych. Według niego inwestycje w dużej mierze zależą od woli rolników i przedsiębiorstw rolnych do inwestowania w poprawę swoich usług. Jednak 2,5 roku po tym, jak macedońscy rolnicy mogą korzystać z pieniędzy dostępnych w ramach programu IPARD, opiewających łącznie na kwotę 50 mln EUR, wykorzystanych zostało zaledwie 2,4 mln EUR. Rolnicy alarmują, że konieczne jest zwiększenie limitów i zmiana programu, Spekulują, że opóźnianie konkursów jest wynikiem problemów finansowych budżetu państwa, który finansuje 25% środków  zatwierdzonych z programu IPARD. (plusinfo.mk, kapital.com.mk)

 

302 mln EUR w prywatnych funduszach emerytalnych

Aktywa netto zarządzane przez dwa obowiązkowe prywatne fundusze emerytalne w Macedonii osiągnęły pod koniec czerwca br. kwotę 18,6 mld MKD (302 mln EUR), co stanowi wzrost o 2,6% w stosunku m/m, pokazują dane Agencji nadzoru pełnego finansowania ubezpieczeń emerytalnych (MAPAS). „KB Pierwszy Otwarty Obowiązkowy Fundusz Emerytalny zarządza aktywami netto w wysokości 9,97 mld MKD, zaś NLB Otwarty Obowiązkowy Fundusz Emerytalny 8,63 mld MKD. Dwa fundusze na koniec czerwca liczyły 240 545 ubezpieczonych, z czego większość w KB (125 757 osób). Ponad połowa aktywów obu funduszy jest inwestowana w obligacje krajowych emitentów (59,7% NLB i 56,9% KB). 23,5% aktywów KB OFE zainwestowano w zagranicznych funduszach inwestycyjnych, zaś 18,15% aktywów NLB OFE w lokaty. (libertas.mk)

 

Niepokojące dane makroekonomiczne za Q1 w 2012 r.

W I kwartale 2012 r., macedoński PKB odnotował w ujęciu rocznym realny spadek o 1,4%. Pogorszenie globalnej perspektywy gospodarczej wywołało powstanie presji inflacyjnej na ceny podstawowych produktów. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego rośnie także deficyt handlowy w okresie od stycznia do maja 2012 r. który wyniósł 1,07 mld USD. Całkowita wartość eksportu towarów z Republiki Macedonii wynosiła 1,5 mld USD, a importu 2,6 mld USD. Wskaźnik pokrycia importu eksportem osiągnął poziom 59,8%. We wspomnianym okresie największe znaczenie w eksporcie towarów miały kraje członkowskie UE (63,2%) oraz kraje Bałkanów Zachodnich (24,2%). W imporcie zaś kraje UE (57%) i kraje rozwijające się (24,5%). (plusinfo.mk)

 

Certyfikat ISO 9001:2008 dla MIOiA

Ministerstwo społeczeństwa informacyjnego i administracji (MIOiA) otrzymało certyfikat ISO 9001:2008. Dotyczy on standaryzacji 21 procesów i 64 procedur, wdrażanych od drugiej połowy  r. System został oddany do użytku na początku 2012 r., po przednim przeszkoleniu pracowników. (plusinfo.mk)

 

2,66 mln EUR na subwencje  dla produkcji rolnej

Ministerstwo Finansów wypłaciło 162,4 mln MKD (2,66 mln EUR) dotacji dla produkcji roślinnej 6237 rolnikom. W tym dla uprawy pomidorów, ogórków i kwiatów ciętych w warunkach kontrolowanych przekazano 32,9 mln MKD (539 tys. EUR); dla produkujących ziarna zbóż przemysłowych, z wyjątkiem tytoniu i warzyw 30,7 mln MKD (503 tys. EUR); dla obszarów rolnych zasianych zbożem 24,5 mln MKD (402 tys. EUR); dla upraw ogrodniczych 21,8 mln MKD (357 tys. EUR), zaś dla produkcji warzyw 19,3 mln MKD (316 tys. EUR). (plusinfo.mk)

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE