Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: 9 – 15 stycznia 2012 r.

Macedonia: 9 – 15 stycznia 2012 r.

15 stycznia 2011 r.
Umiarkowana swoboda gospodarcza w Macedonii
Według Wskaźnika Wolności Gospodarczej dla 2012 r., Macedonia to kraj o umiarkowanym stopniu wolności gospodarczej. Raport Heritage Foundation i Wall Street Journal plasuje Macedonię na 43. miejscu, co daje jej lepszą pozycję w rankingu niż pozostałe kraje w regionie. Dane z raportu pokazują, że wskaźnik Macedonii w roku 2012 wzrósł o 2,5 pkt w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wynosił 68,5 pkt, osiągając lepszy wynik w sześciu z dziesięciu kryteriów branych pod uwagę przy określaniu stopnia wolności gospodarczej. W zeszłym roku kraj zajął 55. miejsce, a w 2010 r. – 56. Wskaźnik ten wyliczany jest co roku od 1995 r. i ocenia wolność gospodarczą w dziedzinie obowiązujacego prawa, skuteczności regulacji, otwartości rynku i ograniczenia interwencji rządu w gospodarkę. (plusinfo.mk)

14 stycznia 2011 r.
„Halkbank” kupuje oddziały tureckiego banku „Ziraat”
Turecki „Halkbank” przejmuje w Macedonii filie banku „Ziraat”. „Ziraat” to pierwszy turecki bank, który otworzył swoje oddziały w Macedonii w 1998 r. i ma pięć oddziałów: trzy w Skopju i po jednym w Tetovie i w Gostivarze. Kapitał banku wynosi 18,2 mln EUR. Umowa między dwoma bankami została zawarta w Turcji a procedura przejęcia „Ziraat” ma się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku. „Halkbank” rok temu przejął „IK bank”, a niedawno zwiększył swoje udziały w banku do poziomu 91,6%, dzięki czemu całkowity kapitał „Halkbank Skopje” wzrósł do poziomu ponad 30 mln EUR.  (plusinfo.mk)

13 stycznia 2011 r.
Nowe kary dla firm: 6 tys. EUR za pracownika na czarno
Minister Pracy i Polityki Społecznej Spiro Ristovski zagroził przedsiębiorcom, że w roku 2012 rozpocznie się walka przeciw zatrudnianiu pracowników na czarno. Zapowiedział zwiększoną aktywność inspektorów terenowych i radykalne kroki karne np. zamykanie firm do 60 dni, w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Kary za zatrudnionego na czarno pracownika, które teraz wynoszą do 7 tys. EUR, po zmianie wyniosą od 6 tys. do 7 tys. EUR. Oznacza to, że minimalna wartość kary wyniesie 6 tys. euro i nie będzie możliwości aby pracodawca jej uniknął. (kapital.com.mk)

7 tys. kont zablokowanych w ciągu miesiąca
Bank Narodowy zarejestrował 120 tys. zablokowanych kont obywateli i przedsiębiorstw w grudniu ubiegłego roku, czyli o 7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z grudniem 2010 r. liczba zablokowanych kont wzrosła o 30 tys., co oznacza 34-procentowy wzrost w ciągu roku. Oprócz zadłużenia między firmami, blokady stosuje się również w stosunku do długów wobec banków i państwa, co potwierdza, że obywatele i firmy w coraz mniejszym stopniu są w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań i z tego powodu zostaną zmuszeni do wypłacenia pieniędzy ze swoich kont. (kapital.com.mk)

12 stycznia 2011 r.
Program pracy Narodowego Banku Macedonii na 2012 r.
Utrzymanie stabilności cen i stabilności systemu bankowego w Macedonii pozostają głównymi wyzwaniami NBM w tym roku. Podstawowym celem monetarnym, który wg programu na 2012 r. ma zostać osiągnięty, jest utrzymanie niskiego i stabilnego poziomu cen. Może być to szczególnie problematyczne ze względu na ogłoszone podwyżki cen energii elektrycznej oraz wzrost światowych cen paliw. Ekonomiści prognozują, że w 2012 r. inflacja pozostanie na niskim poziomie. Co ciekawe, macedoński Bank Narodowy zapowiedział, że w tym roku rozpocznie przygotowania do nowego projektu monet o nominałach od 10 do 50 denarów, które po raz pierwszy zostały wprowadzone w 2009 r. (kapital.com.mk)

Trzy firmy najpoważniejszymi kandydatami do budowy autostrady Demir Kapija – Smokvica
Włoskie firmy Toto S.p.A. Construzioni Generali i Todini Construzioni Generali S.p.A. oraz grecka firma Aktor mają najatrakcyjniejsze oferty na budowę największego projektu infrastrukturalnego w kraju, autostrady Demir Kapija – Smokvica. Nieoficjalnie wiadomo, że oferta Toto wynosząca 182 mln EUR może mieć największe szanse, ponieważ jest to najniższa cena. Najwyższej ceny zażądała chińska firma CWE, która jest jedna z dwóch firm zainteresowanych również budową elektrowni wodnych Czebren i Galiszte. Rząd, zgodnie z warunkami przetargu, może dać największą zniżkę w wysokości 18,4% włoskiej firmie Todini. Ta bez zniżki oferuje 260,4 mln EUR. Oferta greckiej firmy Aktor to 224,3 mln EUR, a rabat może wynieść 7%.

11 stycznia 2011 r.
Eurolink drugą co do wielkości firma ubezpieczeniową w Macedonii
Wyjątkowe wyniki w 2011 r. i stały wzrost przez lata sprawiły, że ponad 250 tys. ubezpieczonych okazało zaufanie firmie ubezpieczeniowej Eurolink, co potwierdza reputację firmy w kraju i jej znaczenie w gospodarce narodowej. Począwszy od trzeciego kwartału 2011 r., Eurolink znajduje się na drugim miejscu w rankingu na rynku ubezpieczeń w Macedonii, uzyskawszy premię w wysokości 611 mln MKD. Firma nadal pozostanie liderem w tej branży w kraju, w ubezpieczeniach mienia, od odpowiedzialności cywilnej i w ubezpieczeniach na podróż.

10 stycznia 2011 r.
Makpetrol stawia nowy warunek – zamknie Promgas a dostawy będą droższe
Makpetrol podczas spotkania z rządem i Komisją Regulacyjną obiecał, że spółka-córka, Promgas, otworzy zawory i znów zacznie zaopatrywać w gaz gigantów przemysłu, jak „FZC 11 Października”, „Pivara Skopje”, „Żito Luks”, „ArcelorMittal”, „Europa” czy „Makstil”. Szef Makpetrol, Andreja Josifovski, zaproponował jednak aby Promgas więcej nie dostarczał gazu po cenach regulowanych, ale żeby robiła to firma-matka, Makpetrol. To oznaczałoby w efekcie wyższe ceny gazu dla firm. Dopóki jednak nie wejdą w życie wszystkie przepisy wewnętrzne Komisji Regulacji Energetyki, żądania Makpetrol nie mają żadnych podstaw prawnych. Według Ustawy o energetyce, Makpetrol to tylko sprzedawca naturalnego gazu, mogący zaopatrywać uprawnionych do tego odbiorców, firmy Te-To i Toplifikacija, ale nie 30 taryfowych konsumentów. Ustawa przewiduje także nową działalność, dostawcy w przypadku ostatecznym, którą w rzeczywistości powinien wykonywać Promgas. (kapital.com.mk)

Akcje Komercialna Banka osiągnęły najlepszą sprzedaż w zeszłym miesiącu
Z obrotami 53 mln MKD i sprzedanymi 20049 akcjami o wartości 2682 MKD, akcje Komercialna Banka w zeszłym miesiącu cieszyły się największym popytem na oficjalnym rynku macedońskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zaraz za nimi najlepiej sprzedawały się akcje firmy Alkaloid, w sumie 4422 szt., o łącznej wartości 17 mln MKD. Na liście dobrze sprzedających się akcji znalazły się również akcje firm 3K Pelagonija, Toplifikacija, Granit, Makpetrol, Replek, Makedonijaturist, Makstil i Skopski Pazar. Obroty na giełdzie spadły w grudniu ubiegłego roku o 25% w porównaniu z listopadem 2011 r. Całkowity obrót w zeszłym miesiącu wyniósł 180 mln MKD. (plusinfo.mk)

9 stycznia 2011 r.
Buczim zainwestował 11 mln EUR w nową kopalnię miedzi
11 mln EUR wynosi inwestycja rosyjskiej firmy Solvej, właściciela kopalni Buczim z miejscowości Radovisz, w nowy zakład produkcji miedzi katodowej. W nowym obiekcie powstanie 70 miejsc pracy. Zakład rocznie będzie produkował 2,5 tys. ton miedzi katodowej, po raz pierwszy jako produkt finalny, przeznaczony na eksport. Do wyrobu używana będzie ruda zawierająca tlenek miedzi oraz żużel. W Macedonii istnieje około 100 kopalń, zatrudniających łącznie ponad 8 tys. osób. Górnictwo stanowi prawie 1/3 produkcji przemysłowej kraju. (kapital.com.mk)

Opracowała: Zofia Dembowska

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE