Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Archeologiczne odkrycie na terenie Mariova

Macedonia: Archeologiczne odkrycie na terenie Mariova

Podczas badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach: Staro Boncze i Visoko we wsi Boncze na terenie regionu Mariovo, odkryto wczesno-antyczną nekropolię, dotychczas nieznaną nauce.

– Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podawać detale, dotyczące położenia i powierzchni. Wykopaliska prowadzimy w dwóch punktach – w części północnej grobowca typu macedońskiego, wykonanego według unikalnej w regionie koncepcji architektonicznej. To wyjątkowy i jeden z najpiękniejszych obiektów z początków starożytności. Drugi punkt znajduje się w miejscu, gdzie znaleźliśmy trzy tarcze gwardii macedońskiego króla Demetrii. Celem poszukiwań jest odkrycie archeologicznego kontekstu dla tych niezwykłych znalezisk – wyjaśnia doc. dr Antonio Jakimovski.

W wykopaliskach, którymi kieruje prof. dr Viktor Lilczić, biorą udział studenci archeologii Wydziału Filozofii. Prace potrwają do 15 października. Badania prowadzone w wymienionych lokalizacjach są finansowane przez Ministerstwo Kultury Macedonii.

Jak powiedział Lilczić, w tej chwili prace koncentrują się na poszukiwaniu królewskiego grobowca, a zakłada się, że ziemia skrywa w tym miejscu ruiny antycznego miasta Pelagonija.

Źródło: kurir.mk, novamakedonija.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE