Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Archeologiczne znalezisko w Topolczani

Macedonia: Archeologiczne znalezisko w Topolczani

statuaa - sky

Mieszkańcy prilepskiej wsi Topolczani znaleźli w ziemi przy wjeździe do wsi marmurowy posąg bez głowy ponad naturalnej wielkości.

Znaleziska dokonano podczas wczorajszych prac wykopaliskowych na terenie wsi. Część mieszkańców uczestniczyła w poszukiwaniach fundamentów niegdysiejszego kościoła i w ich trakcie znalazła posąg. Odkrycie potwierdza Instytut i Muzeum Prilepskie. Jak podaje, jest to posąg kobiety bez głowy o wysokości 1.80 m.

W dniu dzisiejszym statua miała zostać przeniesiona, jednak prace zostały odłożone do jutra. Mieszkańcy Topolczani informują, że będą w nocy pilnować znaleziska, ale w zamian chcą otrzymać fundusze dla kościoła.

Miejsce odkrycia znajduje się około pięciu-sześciu kilometrów od stanowiska archeologicznego, gdzie wydobyto z ziemi największą ilość marmurowych dzieł antycznych twórców, tj. w lokalizacji starożytnej Stibery, której odkopane fragmenty zostały poddane w ubiegłym roku  pracom konserwatorskim.

Część z marmurowych dzieł, odnalezionych w Stiberze, stanowi ekspozycję w Muzeum Macedonii w Skopju.

Źródło: sitel.com.mk, sky.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE