Home / Gospodarka / Infrastruktura / Macedonia: Bieżące projekty inwestycyjne przynoszą pożądane rezultaty

Macedonia: Bieżące projekty inwestycyjne przynoszą pożądane rezultaty

Dyrektor Macedońskiego Biura Banku Światowego, Lilija Burunczuk, wyjawił, że postępy w realizacji celów Strategii dla Partnerstwa są bardzo obiecujące.

-Prace wykonywane w ramach aktualnych projektów inwestycyjnych przynoszą dobre wyniki. Na przykład, w ramach Projektu dla dróg lokalnych i krajowych, zmodernizowano do chwili obecnej 560 km regionalnych i miejscowych połączeń drogowych. Zasięg katastru nieruchomości osiągnął poziom 99% dzięki realizacji Projektu Katastralnego, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu udzielonych kredytów hipotecznych. Realizacja programu z zakresu wymiaru sprawiedliwości pomogła zmniejszyć ilość zaległych spraw sądowych w 22 z 27 sądów. Dzięki działaniom podjętym w obszarze edukacji, procent przejścia uczniów ze szkoły podstawowej do średniej zwiększył się z 85% do 95%, a liczba odmowy dalszego kształcenia zmalała z 2,1% do 1,9. Mamy nadzieję, że te tendencje się utrzymają, dodał Burunczuk.

Podkreślił również, że Bank nadal będzie działał w sposób elastyczny i będzie się dostosowywał do zmiennych realiów gospodarczych i politycznych, aby wzmocnić konkurencyjność kraju.

-Selektywny program kredytowania inwestycji branżowych będzie się skupiał na sektorach o możliwie największym znaczeniu – infrastrukturze energetycznej, wiedzy i innowacjach oraz w dalszym ciągu będzie wspierał rozwój kraju w zakresie edukacji i budowania społeczeństwa wiedzy. Bank Światowy będzie nadal uczestniczył w pracach związanych z przystąpienia Republiki Macedonii do Unii Europejskiej, a prawdę mówiąc wszystkie jego działania służą przyspieszeniu tego procesu, dodał Burunczuk.

Źródło: kurir.mk, netpress.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE