Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Blaże Minerski potrójnym laureatem w konkursie krótkich opowiadań

Macedonia: Blaże Minerski potrójnym laureatem w konkursie krótkich opowiadań

Pisarz Blaże Minevski został potrójnym laureatem w corocznym konkursie na krótkie opowiadanie, ogłoszonym przez dziennik „Nova Makedonija”. Za opowiadanie „Doskonałe przypomnienie śmierci” (Со¬вр¬ше¬но се¬ќа¬ва¬ње на смрт¬та), Minerski otrzymał pierwszą nagrodę, za „Turecką noc” (Тур¬ска ноќ) zdobył drugą, zaś za opowiadanie „Niewinna” (Не-ви¬на), trzecią. Pozostałe nagrody otrzymali: Vladimir Slaveski za „Vera kontenera” (za Вер¬ка кон¬теј¬нер¬ка), Petre Dimovski za „Ból” (Глоч¬ка), Davor Stojanovski za „Pokój o cienkich ścianach – Śniąc o Cejlonie” (Со¬ба со тен¬ки ѕи¬до¬ви – Со¬ну¬вај¬ќи го Цеј¬лон), Tomislav Osmanli za „Sen Angela Bogeva” (Со¬нот на Ан¬ге¬ле Бо¬гев – gra słów bohater nosi „anielskie imię” i „boskie nazwisko” – przyp. red) i Emilia Ginovska za „Lewy palec” (Ле¬ви¬от па¬лец).
Nagrody zostały rozdane w kawiarni księgarni „Magor”, a zadecydowała o nich komisja w składzie: przewodnicząca – Elizabeta Bakovska, oraz członkowie – Aleksandar Prokopiev i Ermis Lafazonovski. W tym roku na konkurs zostało nadesłanych 350 prac.
Pierwszy raz konkurs dziennika „Nova Makedonija”, na krótkie opowiadanie został ogłoszony w 1960 roku, ale wznowiono go dopiero niedawno, w 2008 r.

Tekst: dnevnik.com.mk tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE