Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Coraz więcej cudzoziemców uczy się języka macedońskiego

Macedonia: Coraz więcej cudzoziemców uczy się języka macedońskiego

Ponad 300 obcokrajowców bierze udział w rocznym kursie przygotowawczym z języka macedońskiego, który potrwa od września 2012 r. do maja 2013 r. Zajęcia odbywają się na Wydziale Filologicznym, a kursanci po zaliczeniu egzaminu końcowego i zdobyciu świadectwa, będą mogli ubiegać się w kolejnym roku akademickim o przyjęcie na studia na dowolnym wydziale Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopju.

Ćwiczenia, umożliwiające opanowanie języka macedońskiego w stopniu wystarczającym, aby podjąć studia, organizuje Międzynarodowe Seminarium Macedońskiego Języka, Literatury i Kultury we współpracy z Wydziałem Filologicznym „Blaże Koneski”, który zapewnił program dydaktyczny oraz kadrę nauczycielską. Wśród uczestników, przeważają studenci pochodzący z Turcji, Bułgarii, Serbii, ale również Holandii, Litwy, Hiszpanii, Chorwacji i Słowenii, którzy przyjechali do Skopja w ramach programu wymiany studentów „Erasmus”.

Uczestnicy kursu przygotowawczego zostali powitani przez Ministra Oświaty i Nauki, Pancze Kraleva oraz rektora Uniwersytetu Cyryla i Metodego, Velimira Stojkovskiego. Kralev stwierdził, że sukces uczelni mierzy się poprzez jego międzynarodową otwartość i podkreślił, że program kursu może stać się pomostem dla współpracy pomiędzy Macedonią a krajami, z których pochodzą studenci.

Ministerstwo Oświaty i Nauki planuje rozszerzyć program stypendialny dla zagranicznych studentów, którzy ukończą z sukcesem kurs przygotowawczy, aby umożliwić im dalsze studia w Macedonii. Rektor Stojkovski podkreślił, że liczba ponad 300 zapisanych słuchaczy potwierdza przynależność Uniwersytetu Cyryla i Metodego do rodziny europejskich uczelni.

Na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Cyryla i Metodego studiuje około 700 zagranicznych studentów. Liczba miejsc dla nich jest nieograniczona, ale podczas rekrutacji kandydaci muszą spełnić określone kryteria.

Stojkovski dodał, że równocześnie trwają prace nad poprawieniem jakości nauczania języka macedońskiego poza granicami kraju. Planowane jest zwiększenie liczby lektoratów na uniwersytetach zagranicznych. Na przykład, po kilku latach negocjacji, język macedoński znalazł się w programie nauczania na uniwersytecie w Graz’u. Nauka w tym ważnym centrum edukacyjnym rozpocznie się w przyszłym miesiącu.

Źródło: kurir.mk, dnevnik.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE